بابلسر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بابلسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
وحيد بالازاده مرشت ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 25
سيدامير حسين طالبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 26
سيد امير حسين نصرالهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 51
نيلوفر صادق پور روشن ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 44
فاطمه تقى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 49
هانيه كيانى اميرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
فاطمه ولائى مشهدسر هنر صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 7
محمد مهدى نقيائى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 41
مژگان آخوندپور بهنميرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
فاطمه آقاجانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 72
سولماز ذوالفقارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 57
زهرا خليلى انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 24
فاطمه نقدى بابايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 43
نفيسه حبيب نژاد عربى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 39
سيد محمد هاشمى امير تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 73
پويا مشهدى محمدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 37
فرهاد جانباز سواد كوهى انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 34
على نوائى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 43
ابوالفضل مهديانى بهنميرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 41
محمد اسماعيلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 40
سيد حامى ميرقربانى بهنميرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 10
مانا حسن زاده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 14
عليرضا حبيب نژاد عربى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 20
رضا نبوى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 49
فاطمه آقابزرگ تبار خشكرودى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 39
فاطمه سازگار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 48
حبيب اله سيف اله پور عربى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 5سال کانونی 67
محيا بابانتاج آميجى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
محمد نبى زاده بهنميرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 34
على نصراله پورشاره ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 6سال کانونی 122
فاطمه جانى نسب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل ساري) 3سال کانونی 49
سيده فاطمه اسديان سرخى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 40
رضا يحيى زاده انسانی علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 34
متين لنگافرخى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 9
سيد محمد ضياء تبار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
الهه عباسى فيروزجائى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 55
محمد رضا فلاح پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 44
پروين حاجى آبادى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 10
فاطمه طينى بابلى تجربی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 36
هانيه رمضان نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 56
مرضيه مهدى پور لنگورى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 20
على نوروزى روشن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 59
شاهين قلى تبار اجاكى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 39
هانيه محمدپور روشن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 17
پريسا جانباز سوادكوهى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 6سال کانونی 111
فاطمه كشورى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 61
سيد مهدى قريشى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 18
سلاله قادسى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 17
فاطمه اگزوشنى تجربی زيست فناوري -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 35
محمد جواد باقرپور عربى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 26
كوثر ذبيح پور ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 50
فاطمه يداله پور زواردهى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 40
نيما مشهدى محمدرضا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 37
نيلوفر رمضانى تجربی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 63
ساره عرب فيروزجائى انسانی علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
طاهره مهدى نژاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 24
مينا دامچى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
غزل حسين تبار ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 37
رضا فيروزپور بندپى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 24
سيده مبينا اسديان سرخى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
مرجان كيهان فرد تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 82
جابر صمدى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 35
سيد محمد پارسا حسينى پور ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 25
سيد فروزا ساداتى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 16
الهام عمويى اوجاكى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
سرافراز رفيع ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 2سال کانونی 37
محمد جواد جهانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 46
اميرحسين جهانيان انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 14
محمد رضا داودى بهنميرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 32
ناصر عظيمى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 36
فاطمه سفيد گرشاهكلائى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 43
محمد ذبيح پور شاره ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 6سال کانونی 112
صالح جعفرى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 8
سپيده فيضى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 26
فاطمه خصالى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 27
سيد سجاد ذبيح پور احمدى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
پريسا قاسم نتاج فوكلائى تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 24
فاطمه زهرا نامجو تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
الهام مهدى تبار تجربی بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 25
فاطمه على جانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 41
سيده محدثه آقاميرتبار خشكرودى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 21
پارسا يعقوبى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
فاطمه هرسينى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 25
صبا بنائيه تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 57
مرتضى فيروزجاهى تجربی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل آمل) 1سال کانونی 19
سيد محسن حسين نژاد ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 24
مينو اسداله زاده حاجى تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 18
ماه گل داداش نتاج تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 33
مرضيه شكرى فيروزجاه تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 17
نازنين احمدى لفوركى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 19
سارگل داداش نتاج تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 34
فاطمه مسلمى پطرودى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال کانونی 50