آمل

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر آمل

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اميرمحمد اكبرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 9سال کانونی 110
كيميا فخارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 9سال کانونی 118
مهرگان محسنى انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 7سال کانونی 28
آرش فرح بخش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 8سال کانونی 130
محمدجواد كاظمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 6سال کانونی 70
زهرا بابازاده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 46
كوثر احمدى راد انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 35
محمد محمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 50
سينا كيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 49
نگار عسگريان عمران تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 57
سيده آذين طاهرى شاهاندشتى انسانی مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 42
عارف جعفرپورنشلى انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 11
فاطمه محمدى انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 33
على اسدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 32
سارا محمدپور انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
اميرحسين بهرستاق لاريجانى انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 21
سعيده سلطانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 46
اميررضا فكرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 8سال کانونی 137
محمدامين اسدى آملى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 6سال کانونی 67
هستى حيدرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 37
زعيم زارع ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
محمد رضا عبدى انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 26
سارا رحيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 8سال کانونی 106
سيدپارسا افتخار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 63
مائده نجفى انسانی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
مجتبى مدنيان دينان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 41
عارفه يزدانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 53
محمدحسين ابراهيمى انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
كيانا صفالاريجانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 6سال کانونی 81
لعيا پركاوسى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
محدثه حيدرپناه ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 85
على توكل نژاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 32
نيلوفر كيانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 34
پويا راهواره ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 80
على برزگر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 61
حورا مجد انسانی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 21
فاضله رجبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال کانونی 72
ريحانه صابرآملى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 59
عاطفه السادات فياض شاهاندشتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 52
ياسمن مهربان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال کانونی 54
حسين جعفرى كاردگر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 50
صدف شفيع زاده ارجمندى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 28
شقايق درويش دوانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 65
سيده نگين طباطبائى انسانی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 20
سميرا برارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 68
سيده سارا مقدس نياكى انسانی روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
اميرحسين محمدپور انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 26
زهرا احدى لاريجانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
مهران نعمتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 41
سيدمحمد قديرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 54
نگين شفيع زاده ارجمندى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 28
مائده صالحى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 63
درسا حسينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 8
محمدامين مهدوى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 34
دانيال محمد پور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 15
محمد مرادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 24
فاطمه محسن پور انسانی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
فاطمه روحى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 7سال کانونی 123
سحر كيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 69
محمدحسين درويش ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
فاطمه قربانى انسانی حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 3سال کانونی 34
فاطمه رضائى فر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 27
الناز ناصرنژاد انسانی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 22
حبيب اله جوكار درزى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 55
گلسا غلام پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 38
عليرضا لطفى انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
الماس عابدنژاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 48
پيمان رضوى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 39
مرصاد معتقدى انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 30
محمد كاظم زاده اندوارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 5سال کانونی 70
فاطمه مسلمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 20
سيده ناهيد بزرگ نيا حسينى انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
نگار اسفنديار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 5سال کانونی 77
آويشن مسيب زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 5سال کانونی 76
فاطمه روزدار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال کانونی 54
مژده طيبى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 52
آرميتا بابانيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 43
سيدسينا زمانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 35
مريم اسماعيلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 23
مائده سيفى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
اميررضا ايزدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 42
على ضيايى راد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 21
حنانه عقيلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 36
سيده مرضيه علوى پور انسانی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 40
سيده كوثر حسنى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 46
محمد حسين خسروى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 1سال کانونی 19
فاطمه شاكرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 31
كوثر ميرجليلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 7
جعفر سميعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 40
على يحيى پور انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 23
مائده زارع انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 14
سيده فاطمه قديرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 53
فرشته مظاهرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 72
رضا محمدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 15
محمدعلى عابديان جلودار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 32
محسن محمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 45
آرمان اكبرپور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 49
ترنم ربيعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 5سال کانونی 58
مائده اخلاقى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 56
آمين صدوق ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 32
هستى لطفى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 37
فاطمه ثابت تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 55
فاطمه شفاعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 26
على تيمورى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 5سال کانونی 65
عليرضا محمودى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 49
دانيال حيدرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 37
اميرحسين بابائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 33
امين دبيرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 49
عباس رنجبرايرائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 4سال کانونی 47
محمد نصيرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 56
ميلاد يحيى پور تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال کانونی 59
فاطره شعبانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 56
فاطمه صادقى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 26
فرزانه تقى زاده انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 33
فاطمه زهرا حق پناه اسكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 40
سيده فاطمه جلالى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 44
مرتضى خردور تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 48
هانى سرابندى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال کانونی 56
پرتو محمودى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 45
حميده رنجبر تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 38
روح اله درزى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 44
محمدحنيف رودگريان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 41
مريم توكلى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 51
مهتاب بشار تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 40
فاطمه دژند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 20
سجاد على زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 5سال کانونی 101
سيده گلنار صادقى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
برزين يوسفيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 33
على اصغر نوروزى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 25
محمد اسماعيل سوهانيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 35
ابوالفضل توكلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 18
على ميرزائى قبادى ریاضی فيزيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 39
فاطمه قاسمى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 57
سيده كوثر حسنى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 50
رضوان مجيدى ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 1سال کانونی 19
راحيل رحيمى نيا عمرانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 54
رسول عزيز پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 23
اميرمحمد ناصرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 17
زهرا اقدسى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 48
مهدى فكريان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 4سال کانونی 46
اميرمحمد صفانيا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 32
على جعفرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 20
اميرحسين جعفرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 26
على خليلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 41
كيميا باقرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 25
زهرا فرشيد فر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 5سال کانونی 66
آرزو شبان عمرانى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
اميرحسين رودگر آملى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 34
سيدپويا فياض شاهاندشتى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 38
منيره عابدى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 16
ليلا دهپناه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 18
سيده فاطمه هاشمى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 36
نيلوفر كيانى مهر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 25
مهسا يزدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل ساري) 4سال کانونی 56
رها محمدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 37
محمدعلى فضلى مقدم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 4سال کانونی 49
سيد جعفر حسينى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 11
كيميا پاكدامن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 42
سينا رضائى نژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بابل 6سال کانونی 68
نگين حسين پور تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
خديجه شكرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 20
مهدى صادقيان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل ساري) 6سال کانونی 73
هستى حاجى رجبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل ساري) 4سال کانونی 56
مهدى جمالى زاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 29
سينا مهرنيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل ساري) 1سال کانونی 23
سارا سعادتى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 33
رضا فتحى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 14
مائده صداقت انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
رضيه هاشم زاده انسانی باستان شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال کانونی 8
محدثه روحى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 9سال کانونی 77
اميرحسين محسنى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 31
سيده رعنا موسوى اميرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 21
مهران چراغى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 5سال کانونی 43
اميرحسين مسگر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه 7سال کانونی 68
ياسمن نعيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 45
فرنام صداقت نيا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 39
افسون گشتاسبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 6سال کانونی 45
عليرضا مرادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 10
اميررضا باباتبارورزى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 42
محمدجواد رضائى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 11
سيدابوالفضل ثمن آبادى شوميا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 59
فرشته قاسمى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 9
سيدمحمد حسنى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 25
على اصغر غلامى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 50
اميرحسين اصغريان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 6سال کانونی 103
مبينا رجبى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 20
غزاله جعفرى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
محمدرضا جعفرزاده تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 66
رويا سليمانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
آرمان اميرخانلو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 45
محمد رضا فياض بخش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 15
ندا نادرنيا انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
محمد حسن خوشدل تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 39
محمد مهدى تبار اندوارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 6سال کانونی 116
اميررضا غلامى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال کانونی 53
آئين رحيمى نيا عمرانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 14
محمدتقى اسماعيلى انسانی علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
ابوالفضل غلامى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
مريم هارونكلائى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 35
ديبا شهره ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 35
كوثر اميرى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 17
مهسا كميلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 6سال کانونی 73
زهرا فرج زاده تجربی كاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 3سال کانونی 58
امير حسين رمضانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 15
سيدعلى حسينيان تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 57
مرتضى رحيمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 29
پوريا قريشى طيبى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 5
پونه ناصرنژاد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 32
سامان ريحانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 19
فاطمه نورانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 57
سارا خسروى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 13
نرگس قنبرى عمران انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 10
سيد امير حسين احمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 12
مرتضى قبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 34
رضا قربانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 5سال کانونی 96
آناهيتا غلامى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
امين اسدى پور ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 32
احمد يزدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 28
محمدامين على پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 5سال کانونی 76
اميرحسام رنجبر عمرانى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 37
سيده نيكى بابائى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 21
امير جلاليان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 48
عليرضا ستايشى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
محمدرضا اكبرزاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 25
فروغ محسنى دلارستاقى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 9
مهدى بابائى تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 34
زهرا غفارى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 13
محمد فلاح ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 15
مسعود مسعودى تجربی دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 56
مهسا بابائى كرمانشاهى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 34
سيده سميرا حسينى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 7سال کانونی 119
مهدى كيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 24
محمد حيدرى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 12
ندا نبى پور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 33
اميدرضا علائى نژاد تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم دانشگاه اروميه 1سال کانونی 21
محمدصادق رودگريان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 17
زهرا طهماسبى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 15
سروش ظفرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 24
ابوالفضل على نياعمران انسانی تاريخ -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
پريسا پارسانياكى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 8
سيده فاطمه حسينى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 34
سوگند صفرى تجربی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
سيد على اكبر طاهايى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 23
سيدمحمدحسين جلاليان وشمه سرائى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 68
اميرحسين شمس اميرى تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم دانشگاه اروميه 3سال کانونی 44
فاطمه رضائى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 8
آذين آقاجانى اميرى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
عباس خدادادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 53
بهادر يزدان پناه ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 23
معصومه سامقانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 3سال کانونی 50
ندا اصغرى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 8
نرگس يدالهى كمانگركلائى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 28
اميرحسين تيمورى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 7
على اكبر يعقوب زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 38
مجيد حبيبى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 27
اميرعلى وحدانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 25
آناهيتا ظروفى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 12
عليرضا صالحى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 6سال کانونی 92
كيميا فاضلى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 17
ندا عبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال کانونی 33
فاضله حاتمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 24
فاطمه حيدرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 40
راشين حسنى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 42
مرجان روحانى زاده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 47
فاطمه جعفرى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
عبدالله قربانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 8
امير عباس درويش نورى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
محدثه باقرى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
مريم گازا تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 13
حافظ اصفهانى نيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 26
زهرا ابراهيمى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
محمدحسين عليزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 25
على رحمانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 5سال کانونی 73
محمدرضا آقايى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 37
سيد رضا حسين نياكانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 14
فاطمه محمدى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 5سال کانونی 81
مصطفى ولى پور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 17
سيدرضا موسوى كانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 12
صدف غفارى نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 39
ياسين حسن بيگى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 35
محبوبه خليلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 2سال کانونی 22
سيد حميد رضا حسينى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16
مجيد اسماعيل زاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 11
سحر فلاحيان ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 22
آرزو غفارى وسطى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال کانونی 38
نيما صداقت نيا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
فاطمه قربانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 21
على اسلامى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 32
سهيلا جواديان انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 7سال کانونی 65
طرلان طريقى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 24
سينا دهقان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 9
محدثه عسلى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 6
اميرمسعود رزازى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 41
نازنين شيران چنگ تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 19
اميرحسين رشيدى كانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 8
فرشاد رحمانيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 17
عظيمه عماد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 11
فرخنده احمدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 14
نيلوفر مهدوى نژاد ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
فرناز زكريازاده اندوارى انسانی علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
حسين اسكو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 39
حسين حمزوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 23
مينا برزگر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 29
شريفه روستائى فر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 1سال کانونی 7
محمدعلى طباطبايى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 15
اشكان جعفرزاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 2سال کانونی 29
على فضلى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 20
حسين يوسفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 64
احمدرضا فتوحى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 47
تارا توفيقى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 16
فريبا نظرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال کانونی 42
هديه حاتمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
مرتضى اكبريان ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
محمدجواد مهدى زاده لهاش تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 47
عاطفه اقاجانپور نشلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 3سال کانونی 38
مهسا محمدى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 7
على حسين زاده نوا تجربی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 36
امير محمد حاجى غفار صالح ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
زهرا قربان نسب ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 19
على اكبر جلالى نژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 19
نرگس حمزوى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 47
شقايق هاشمى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 36
منيژه پهلوان انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
فاطمه حيدرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 10
على اصغر كرمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 2سال کانونی 23
دانيال اكبرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 15
كوثر نيرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 11
نگين عليزاده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 23
منصوره شكيبا تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 52
زهرا مداح على عمرانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 16
پرستو زاهداسكى تجربی روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 29
مريم ملكى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 7
مهلا خانزادى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 7
امير على جمالى ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 6
سارا زاهدى اسكى تجربی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 51
فرزانه رزاقى نوش آبادى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
مبينا تقى پور ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
مجيد زيارى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
عليرضا كريمى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 21
كياندخت برارى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 43
محدثه كاوه آملى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 64
پرديس ابراهيمى تجربی زيست فناوري -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 10
فاطمه صالحى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 56
محمد رضا شفيعى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 17
بهنام محمد نيا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال کانونی 19
مونا امدادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
شهريار هاشم زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 8
زهره عباسى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 29
نگين نجفى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
احمد مسعودزاده حلالخور ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 2سال کانونی 27
فاطمه آقايى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 29
محمد فلاح تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 33
اميررضا مهدى زاده عمرانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال کانونی 61
قدرت اله ارجمندى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 7
يلدا باطبى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 48
حسين اسفنديارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال کانونی 14
سيده سارا حسنى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 8
سارا ذبيحى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش) 4سال کانونی 46
فاطمه لطف الهى تجربی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
زهرا دلدار تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 18
رضا روحى مقدم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 5سال کانونی 73
فاطمه كوهى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 26
محمدرضا كرد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 11
آنا ثقفيان اسكى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 37
فاطمه مختارى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 25
امير حسين كاردار ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 28
حوريه محسنى فر تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 40
فاطمه آبدار تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 6سال کانونی 84
مژگان السادات حسينى مرزنگو تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 24
سيد مائده سيد ابراهيمى تجربی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 38
سايه قبادى مقدم تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 22
پرى چهر تنها تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 35
على اكبر حسن زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 1سال کانونی 24
مهسا آسورى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 43
مسعود زارعى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 6سال کانونی 77
اميررضا عباس پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 3سال کانونی 46
فاطمه كيا تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال کانونی 20
فاطمه يزدانى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
سيده فرشته كاظمى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 25
محدثه ملائى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 17
سارينا فلاح تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 15
مهسا مهدوى نيا تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 1سال کانونی 11
فاطمه منفرد تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 41
حسين غفارى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 2سال کانونی 19
سيد زهرا حسينى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 22
سيمين حسنى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 4سال کانونی 42
فاطمه كيابخت تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 27
زهرا كارگر تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 9
ناديا ارجمنديان تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
فاطمه زهرا ميخ چين تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 68
فاطمه عزيز كمالى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 33
سحر پورابراهيم عمران تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 17
زهرا راعى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 34
الهه قربانى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 7سال کانونی 119
فاطمه فلاح تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 16
نفيسه ديم كار تجربی زيست فناوري -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 29
نازنين امامزاده جعفرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 17
مجيد اكبرزاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
على اكبر بى نياز ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
فاطمه روئين تن تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 23
عماد خدامى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 23
اميرمحمد محمدى شاهكلاه تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال کانونی 46
الناز نجارها تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
هانيه قاسمى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4سال کانونی 75
عبداله كچبى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 23
مونا قربانى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 56
محمد نيك زاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 38
محمد رسول اكبرپور ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 8
محمد صادق افضلى لاريجانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 28
رقيه عابدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 10
مرضيه محسنى فر تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 27
محسن حسين زاده تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 22
فاطمه سليمانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 9
آرمين آورى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 38
محمد جواد كرد تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
فاطمه غلامى مقدم گنگرج كلا تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
همتا ولى زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 10
مرجان سلطانى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 23
زهرا باباتباردرزى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 18
فاطمه اكبرى نيا تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 5سال کانونی 54
على فلاح ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 16
مائده دهقان تجربی بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 9
رضا نعمتى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 25
فرناز فهيمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4سال کانونی 42
مژگان نورى زاده نشلى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 19
فاطمه لطفى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
سارا سليمانى تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 29
زهرا لطفى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
فريما اهنزى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 10
فاطمه مسعودزاده حلالخور تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 38
كيميا فرازمند تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 23
فاطمه عموئى كبودكلا تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 4سال کانونی 41
على آملى منصور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
ايمان صبورى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 9
كوثر شعبانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
هانيه روحى تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
كمند كاويان پور تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 27
مهسا برزگر پاشا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 13
محمدرضا نيك زاد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4سال کانونی 28
سروش نيك خلق تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4سال کانونی 27
عقيق مقدس تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 33
سپيده صادقى اندوارى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 6سال کانونی 87
حسين ناد على نژاد عمران تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 13
على زابلى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود (محل تحصيل پرديس كشاورزي دانشگاه) 2سال کانونی 24
فرنوش فلاح تجربی اقيانوس شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 24
فاطمه كالاشى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 27
كيانا حبيبى تجربی زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 16
عرفان ابراهيم زاده عمران تجربی زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 23