آمل

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر آمل

اميرمحمد اكبرى

اميرمحمد اكبرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

9سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
كيميا فخارى

كيميا فخارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

9سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
مهرگان محسنى

مهرگان محسنى

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

7سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
كيميا كرمانشاهيان

كيميا كرمانشاهيان

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
آرش فرح بخش

آرش فرح بخش

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

8سال کانونی / 130 آزمون

ریاضی
محمدجواد كاظمى

محمدجواد كاظمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

6سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
زهرا بابازاده

زهرا بابازاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كوثر احمدى راد

كوثر احمدى راد

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
محمد محمدى

محمد محمدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
سينا كيا

سينا كيا

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
نگار عسگريان عمران

نگار عسگريان عمران

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سيده آذين طاهرى شاهاندشتى

سيده آذين طاهرى شاهاندشتى

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
عارف جعفرپورنشلى

عارف جعفرپورنشلى

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
فاطمه محمدى

فاطمه محمدى

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
على اسدى

على اسدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سارا محمدپور

سارا محمدپور

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اميرحسين بهرستاق لاريجانى

اميرحسين بهرستاق لاريجانى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سعيده سلطانى

سعيده سلطانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اميررضا فكرى

اميررضا فكرى

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

8سال کانونی / 137 آزمون

ریاضی
محمدامين اسدى آملى

محمدامين اسدى آملى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

6سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
هستى حيدرى

هستى حيدرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زعيم زارع

زعيم زارع

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمد رضا عبدى

محمد رضا عبدى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فاطمه سيفى

فاطمه سيفى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سارا رحيمى

سارا رحيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

8سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
سيدپارسا افتخار

سيدپارسا افتخار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مائده نجفى

مائده نجفى

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مجتبى مدنيان دينان

مجتبى مدنيان دينان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عارفه احمدزاده نياك

عارفه احمدزاده نياك

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عارفه يزدانى

عارفه يزدانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدحسين ابراهيمى

محمدحسين ابراهيمى

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كيانا صفالاريجانى

كيانا صفالاريجانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
لعيا پركاوسى

لعيا پركاوسى

فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محدثه حيدرپناه

محدثه حيدرپناه

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
على توكل نژاد

على توكل نژاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نيلوفر كيانى

نيلوفر كيانى

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پويا راهواره

پويا راهواره

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
على برزگر

على برزگر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حورا مجد

حورا مجد

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فاضله رجبى

فاضله رجبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ريحانه صابرآملى

ريحانه صابرآملى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
عاطفه السادات فياض شاهاندشتى

عاطفه السادات فياض شاهاندشتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ياسمن مهربان

ياسمن مهربان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حسين جعفرى كاردگر

حسين جعفرى كاردگر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صدف شفيع زاده ارجمندى

صدف شفيع زاده ارجمندى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شقايق درويش دوانى

شقايق درويش دوانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سيده نگين طباطبائى

سيده نگين طباطبائى

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
وحيد على زاده

وحيد على زاده

دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سميرا برارى

سميرا برارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سيده سارا مقدس نياكى

سيده سارا مقدس نياكى

روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اميرحسين محمدپور

اميرحسين محمدپور

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زهرا احدى لاريجانى

زهرا احدى لاريجانى

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مهران نعمتى

مهران نعمتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سيدمحمد قديرى

سيدمحمد قديرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نگين شفيع زاده ارجمندى

نگين شفيع زاده ارجمندى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مائده صالحى

مائده صالحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
درسا حسينى

درسا حسينى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدامين مهدوى

محمدامين مهدوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دانيال محمد پور

دانيال محمد پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد مرادى

محمد مرادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه محسن پور

فاطمه محسن پور

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فاطمه روحى

فاطمه روحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

7سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
سحر كيا

سحر كيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
محمدحسين درويش

محمدحسين درويش

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه قربانى

فاطمه قربانى

حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
فاطمه رضائى فر

فاطمه رضائى فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
الناز ناصرنژاد

الناز ناصرنژاد

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حبيب اله جوكار درزى

حبيب اله جوكار درزى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
گلسا غلام پور

گلسا غلام پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عليرضا لطفى

عليرضا لطفى

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
الماس عابدنژاد

الماس عابدنژاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پيمان رضوى

پيمان رضوى

مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مرصاد معتقدى

مرصاد معتقدى

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
محمد كاظم زاده اندوارى

محمد كاظم زاده اندوارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
فاطمه مسلمى

فاطمه مسلمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيده ناهيد بزرگ نيا حسينى

سيده ناهيد بزرگ نيا حسينى

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نگار اسفنديار

نگار اسفنديار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
آويشن مسيب زاده

آويشن مسيب زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
فاطمه روزدار

فاطمه روزدار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مژده طيبى

مژده طيبى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آرميتا بابانيا

آرميتا بابانيا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سيدسينا زمانى

سيدسينا زمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مريم اسماعيلى

مريم اسماعيلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مائده سيفى

مائده سيفى

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اميررضا ايزدى

اميررضا ايزدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
على ضيايى راد

على ضيايى راد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حنانه عقيلى

حنانه عقيلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سيده مرضيه علوى پور

سيده مرضيه علوى پور

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
سيده كوثر حسنى

سيده كوثر حسنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمد حسين خسروى

محمد حسين خسروى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه شاكرى

فاطمه شاكرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كوثر ميرجليلى

كوثر ميرجليلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جعفر سميعى

جعفر سميعى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
على يحيى پور

على يحيى پور

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مائده زارع

مائده زارع

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سيده فاطمه قديرى

سيده فاطمه قديرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فرشته مظاهرى

فرشته مظاهرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رضا محمدى

رضا محمدى

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدعلى عابديان جلودار

محمدعلى عابديان جلودار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محسن محمدى

محسن محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آرمان اكبرپور

آرمان اكبرپور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ترنم ربيعى

ترنم ربيعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مائده اخلاقى

مائده اخلاقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آمين صدوق

آمين صدوق

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
هستى لطفى

هستى لطفى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاطمه ثابت

فاطمه ثابت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فاطمه شفاعى

فاطمه شفاعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
على تيمورى

على تيمورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عليرضا محمودى

عليرضا محمودى

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
دانيال حيدرى

دانيال حيدرى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
امين دبيرى

امين دبيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اميرحسين بابائى

اميرحسين بابائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عباس رنجبرايرائى

عباس رنجبرايرائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمد نصيرى

محمد نصيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ميلاد يحيى پور

ميلاد يحيى پور

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فاطره شعبانى

فاطره شعبانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فاطمه صادقى

فاطمه صادقى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فرزانه تقى زاده

فرزانه تقى زاده

زبان وادبيات عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
فاطمه زهرا حق پناه اسكى

فاطمه زهرا حق پناه اسكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سيده فاطمه جلالى

سيده فاطمه جلالى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مرتضى خردور

مرتضى خردور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
هانى سرابندى

هانى سرابندى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پرتو محمودى

پرتو محمودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حميده رنجبر

حميده رنجبر

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
روح اله درزى

روح اله درزى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محمدحنيف رودگريان

محمدحنيف رودگريان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مريم توكلى

مريم توكلى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مهتاب بشار

مهتاب بشار

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امين رئيسى

امين رئيسى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
فاطمه دژند

فاطمه دژند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سجاد على زاده

سجاد على زاده

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
سيده گلنار صادقى

سيده گلنار صادقى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
برزين يوسفيان

برزين يوسفيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
على اصغر نوروزى

على اصغر نوروزى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمد اسماعيل سوهانيان

محمد اسماعيل سوهانيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
الهه محمدى

الهه محمدى

حقوق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ابوالفضل توكلى

ابوالفضل توكلى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
على ميرزائى قبادى

على ميرزائى قبادى

فيزيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فاطمه قاسمى

فاطمه قاسمى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سيده كوثر حسنى

سيده كوثر حسنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رضوان مجيدى

رضوان مجيدى

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
راحيل رحيمى نيا عمرانى

راحيل رحيمى نيا عمرانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رسول عزيز پور

رسول عزيز پور

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اميرمحمد ناصرى

اميرمحمد ناصرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا اقدسى

زهرا اقدسى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهدى فكريان

مهدى فكريان

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
اميرمحمد صفانيا

اميرمحمد صفانيا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
على جعفرى

على جعفرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اميرحسين جعفرى

اميرحسين جعفرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فاطمه صادقى

فاطمه صادقى

حقوق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
على خليلى

على خليلى

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
كيميا باقرى

كيميا باقرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زهرا فرشيد فر

زهرا فرشيد فر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
آرزو شبان عمرانى

آرزو شبان عمرانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اميرحسين رودگر آملى

اميرحسين رودگر آملى

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سيدپويا فياض شاهاندشتى

سيدپويا فياض شاهاندشتى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
منيره عابدى

منيره عابدى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ليلا دهپناه

ليلا دهپناه

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيده فاطمه هاشمى

سيده فاطمه هاشمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نيلوفر كيانى مهر

نيلوفر كيانى مهر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهسا يزدى

مهسا يزدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رها محمدى

رها محمدى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مهدى ولى زاده

مهدى ولى زاده

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدعلى فضلى مقدم

محمدعلى فضلى مقدم

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سيد جعفر حسينى

سيد جعفر حسينى

فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كيميا پاكدامن

كيميا پاكدامن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سينا رضائى نژاد

سينا رضائى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ناياب پرخيده

ناياب پرخيده

حقوق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
هستى حسين زاده

هستى حسين زاده

حقوق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نگين حسين پور

نگين حسين پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خديجه شكرى

خديجه شكرى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهدى صادقيان

مهدى صادقيان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
هستى حاجى رجبى

هستى حاجى رجبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محسن آويش

محسن آويش

حقوق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مهدى جمالى زاده

مهدى جمالى زاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سينا مهرنيا

سينا مهرنيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سارا سعادتى

سارا سعادتى

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رضا فتحى

رضا فتحى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مائده صداقت

مائده صداقت

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمد سليمى راد

محمد سليمى راد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضيه هاشم زاده

رضيه هاشم زاده

باستان شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محدثه روحى

محدثه روحى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

9سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
حجت اله خسروى مقدم

حجت اله خسروى مقدم

حقوق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
اميرحسين محسنى

اميرحسين محسنى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سيده رعنا موسوى اميرى

سيده رعنا موسوى اميرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهران چراغى

مهران چراغى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

5سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حميدرضا رنجبر

حميدرضا رنجبر

حقوق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اميرحسين مسگر

اميرحسين مسگر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ياسمن نعيمى

ياسمن نعيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فرنام صداقت نيا

فرنام صداقت نيا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
افسون گشتاسبى

افسون گشتاسبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امير محمد ملك نيا ملكشاه

امير محمد ملك نيا ملكشاه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عليرضا مرادى

عليرضا مرادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اميررضا باباتبارورزى

اميررضا باباتبارورزى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمدجواد رضائى

محمدجواد رضائى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سيدابوالفضل ثمن آبادى شوميا

سيدابوالفضل ثمن آبادى شوميا

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
فرشته قاسمى

فرشته قاسمى

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سيدمحمد حسنى

سيدمحمد حسنى

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
على اصغر غلامى

على اصغر غلامى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
زينب صدقى

زينب صدقى

حقوق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اميرحسين اصغريان

اميرحسين اصغريان

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

6سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
مبينا رجبى

مبينا رجبى

مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
على گرجى پورشوبى

على گرجى پورشوبى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غزاله جعفرى

غزاله جعفرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدرضا جعفرزاده

محمدرضا جعفرزاده

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نغمه ناصرى نوائى

نغمه ناصرى نوائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رويا سليمانى

رويا سليمانى

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آرمان اميرخانلو

آرمان اميرخانلو

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
محمد رضا فياض بخش

محمد رضا فياض بخش

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ندا نادرنيا

ندا نادرنيا

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمد حسن خوشدل

محمد حسن خوشدل

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمد مهدى تبار اندوارى

محمد مهدى تبار اندوارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

6سال کانونی / 116 آزمون

ریاضی
اميررضا غلامى

اميررضا غلامى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آئين رحيمى نيا عمرانى

آئين رحيمى نيا عمرانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدتقى اسماعيلى

محمدتقى اسماعيلى

علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ابوالفضل غلامى

ابوالفضل غلامى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مريم هارونكلائى

مريم هارونكلائى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ديبا شهره

ديبا شهره

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كوثر اميرى

كوثر اميرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
معين رضائى

معين رضائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهسا كميلى

مهسا كميلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

6سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
زهرا فرج زاده

زهرا فرج زاده

كاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
امير حسين رمضانى

امير حسين رمضانى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيدعلى حسينيان

سيدعلى حسينيان

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مرتضى رحيمى

مرتضى رحيمى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
پوريا قريشى طيبى

پوريا قريشى طيبى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
پونه ناصرنژاد

پونه ناصرنژاد

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سامان ريحانى

سامان ريحانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه نورانى

فاطمه نورانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سارا خسروى

سارا خسروى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نرگس قنبرى عمران

نرگس قنبرى عمران

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سيد امير حسين احمدى

سيد امير حسين احمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فاطمه حيدرى

فاطمه حيدرى

حقوق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مرتضى قبادى

مرتضى قبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رضا قربانى

رضا قربانى

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

5سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
آناهيتا غلامى

آناهيتا غلامى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
امين اسدى پور

امين اسدى پور

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
احمد يزدى

احمد يزدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
على حبيبى

على حبيبى

حقوق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمدامين على پور

محمدامين على پور

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
اميرحسام رنجبر عمرانى

اميرحسام رنجبر عمرانى

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سيده نيكى بابائى

سيده نيكى بابائى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
امير جلاليان

امير جلاليان

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
عليرضا ستايشى

عليرضا ستايشى

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدرضا اكبرزاده

محمدرضا اكبرزاده

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فروغ محسنى دلارستاقى

فروغ محسنى دلارستاقى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهدى بابائى

مهدى بابائى

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زهره غفارى

زهره غفارى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زهرا غفارى

زهرا غفارى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمد فلاح

محمد فلاح

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مسعود مسعودى

مسعود مسعودى

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فاطمه اسدى مهر

فاطمه اسدى مهر

حقوق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سارا ناصرى مقدم

سارا ناصرى مقدم

حقوق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسن كفشگر

حسن كفشگر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهسا بابائى كرمانشاهى

مهسا بابائى كرمانشاهى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سيده سميرا حسينى

سيده سميرا حسينى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

7سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
مهدى كيا

مهدى كيا

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمد حيدرى

محمد حيدرى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
ندا نبى پور

ندا نبى پور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اميدرضا علائى نژاد

اميدرضا علائى نژاد

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدصادق رودگريان

محمدصادق رودگريان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا طهماسبى

زهرا طهماسبى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سروش ظفرى

سروش ظفرى

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ابوالفضل على نياعمران

ابوالفضل على نياعمران

تاريخ -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پريسا پارسانياكى

پريسا پارسانياكى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سيده فاطمه حسينى

سيده فاطمه حسينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سوگند صفرى

سوگند صفرى

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيد على اكبر طاهايى

سيد على اكبر طاهايى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيدمحمدحسين جلاليان وشمه سرائى

سيدمحمدحسين جلاليان وشمه سرائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
اميرحسين شمس اميرى

اميرحسين شمس اميرى

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مرضيه خادمى

مرضيه خادمى

حقوق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فاطمه رضائى

فاطمه رضائى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
آذين آقاجانى اميرى

آذين آقاجانى اميرى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباس خدادادى

عباس خدادادى

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
بهادر يزدان پناه

بهادر يزدان پناه

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهسا سلطانى

مهسا سلطانى

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
معصومه سامقانى

معصومه سامقانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فاطمه راهوار

فاطمه راهوار

حقوق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ندا اصغرى

ندا اصغرى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمد سلحشور

محمد سلحشور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نرگس يدالهى كمانگركلائى

نرگس يدالهى كمانگركلائى

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
اميرحسين تيمورى

اميرحسين تيمورى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
على اكبر يعقوب زاده

على اكبر يعقوب زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مجيد حبيبى

مجيد حبيبى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اميرعلى وحدانى

اميرعلى وحدانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آناهيتا ظروفى

آناهيتا ظروفى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عليرضا صالحى

عليرضا صالحى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
كيميا فاضلى

كيميا فاضلى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ندا عبادى

ندا عبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاضله حاتمى

فاضله حاتمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه حيدرى

فاطمه حيدرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
راشين حسنى

راشين حسنى

مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مرجان روحانى زاده

مرجان روحانى زاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
على اصغر كرمى

على اصغر كرمى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاطمه جعفرى

فاطمه جعفرى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عبدالله قربانى

عبدالله قربانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
امير عباس درويش نورى

امير عباس درويش نورى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محدثه باقرى

محدثه باقرى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مريم گازا

مريم گازا

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حافظ اصفهانى نيا

حافظ اصفهانى نيا

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زهرا ابراهيمى

زهرا ابراهيمى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدحسين عليزاده

محمدحسين عليزاده

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
على رحمانى

على رحمانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
محمدرضا آقايى

محمدرضا آقايى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سيد رضا حسين نياكانى

سيد رضا حسين نياكانى

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دنيا وجيهى

دنيا وجيهى

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فاطمه محمدى

فاطمه محمدى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

5سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
مصطفى ولى پور

مصطفى ولى پور

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيدرضا موسوى كانى

سيدرضا موسوى كانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صدف غفارى نژاد

صدف غفارى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كوثر دهبان

كوثر دهبان

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ياسين حسن بيگى

ياسين حسن بيگى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محبوبه خليلى

محبوبه خليلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سيد حميد رضا حسينى

سيد حميد رضا حسينى

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمد حسنى مشائى

محمد حسنى مشائى

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مجيد اسماعيل زاده

مجيد اسماعيل زاده

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سحر فلاحيان

سحر فلاحيان

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آرزو غفارى وسطى

آرزو غفارى وسطى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نيما صداقت نيا

نيما صداقت نيا

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه قربانى

فاطمه قربانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرزاد عصمتى

فرزاد عصمتى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ندا آقاجانپورنشلى

ندا آقاجانپورنشلى

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ابوالفضل محمديان

ابوالفضل محمديان

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
على اسلامى

على اسلامى

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سهيلا جواديان

سهيلا جواديان

زبان وادبيات عربي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

7سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
سيده فائزه پرماس

سيده فائزه پرماس

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محدثه امين كاشانى

محدثه امين كاشانى

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طرلان طريقى

طرلان طريقى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سينا دهقان

سينا دهقان

مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محدثه عسلى

محدثه عسلى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
تينا محمودى

تينا محمودى

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اميرمسعود رزازى

اميرمسعود رزازى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محمدحسين شعبانى

محمدحسين شعبانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نازنين شيران چنگ

نازنين شيران چنگ

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اميرحسين رشيدى كانى

اميرحسين رشيدى كانى

مهندسي برق -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فرشاد رحمانيان

فرشاد رحمانيان

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نگين صالحى

نگين صالحى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عظيمه عماد

عظيمه عماد

مهندسي برق -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فرخنده احمدى

فرخنده احمدى

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نيلوفر مهدوى نژاد

نيلوفر مهدوى نژاد

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فرناز زكريازاده اندوارى

فرناز زكريازاده اندوارى

علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسين اسكو

حسين اسكو

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حسين حمزوى

حسين حمزوى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مينا برزگر

مينا برزگر

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شريفه روستائى فر

شريفه روستائى فر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدعلى طباطبايى

محمدعلى طباطبايى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فائزه حافظى

فائزه حافظى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اشكان جعفرزاده

اشكان جعفرزاده

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حسين يوسفى

حسين يوسفى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
على فضلى

على فضلى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احمدرضا فتوحى

احمدرضا فتوحى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
تارا توفيقى

تارا توفيقى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فريبا نظرى

فريبا نظرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هديه حاتمى

هديه حاتمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرتضى اكبريان

مرتضى اكبريان

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدجواد مهدى زاده لهاش

محمدجواد مهدى زاده لهاش

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فاضل سلحشور

فاضل سلحشور

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمد هاديان

محمد هاديان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عاطفه اقاجانپور نشلى

عاطفه اقاجانپور نشلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهسا محمدى

مهسا محمدى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ابوالفضل خدابخشى

ابوالفضل خدابخشى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
على حسين زاده نوا

على حسين زاده نوا

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
امير محمد حاجى غفار صالح

امير محمد حاجى غفار صالح

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زهرا قربان نسب

زهرا قربان نسب

مهندسي شيمي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على اكبر جلالى نژاد

على اكبر جلالى نژاد

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نرگس حمزوى

نرگس حمزوى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سهيل محمودى

سهيل محمودى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شقايق هاشمى

شقايق هاشمى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
منيژه پهلوان

منيژه پهلوان

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زينب توفيقى

زينب توفيقى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
روح اله اخلاقى

روح اله اخلاقى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فاطمه حيدرى

فاطمه حيدرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
على اصغر كرمى

على اصغر كرمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دانيال اكبرى

دانيال اكبرى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كوثر نيرى

كوثر نيرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهنام قربانى اسپاهى

بهنام قربانى اسپاهى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
يزدان جلالى مقدم

يزدان جلالى مقدم

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زهرا هاشمى

زهرا هاشمى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نگين عليزاده

نگين عليزاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مريم اكبرى

مريم اكبرى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
منصوره شكيبا

منصوره شكيبا

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سارا زارع

سارا زارع

مهندسي شيمي -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زهرا مداح على عمرانى

زهرا مداح على عمرانى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پرستو زاهداسكى

پرستو زاهداسكى

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كيميا شفيعى

كيميا شفيعى

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مريم ملكى

مريم ملكى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مهلا خانزادى

مهلا خانزادى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
امير على جمالى

امير على جمالى

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سارا زاهدى اسكى

سارا زاهدى اسكى

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فرزانه رزاقى نوش آبادى

فرزانه رزاقى نوش آبادى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مبينا تقى پور

مبينا تقى پور

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عليرضا فرهودى

عليرضا فرهودى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حامد عموزاده

حامد عموزاده

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سينا يقينى

سينا يقينى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مجيد زيارى

مجيد زيارى

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عليرضا كريمى

عليرضا كريمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كياندخت برارى

كياندخت برارى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فاطمه گل زارى

فاطمه گل زارى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محدثه كاوه آملى

محدثه كاوه آملى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پرديس ابراهيمى

پرديس ابراهيمى

زيست فناوري -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه صالحى

فاطمه صالحى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
معصومه حسن زاده لاريجانى

معصومه حسن زاده لاريجانى

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پوريا حسن پور

پوريا حسن پور

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
بهاره درويشى

بهاره درويشى

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمد رضا شفيعى

محمد رضا شفيعى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهنام محمد نيا

بهنام محمد نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهوش چالش

مهوش چالش

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مونا امدادى

مونا امدادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پيمان موسوى

پيمان موسوى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شهريار هاشم زاده

شهريار هاشم زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسن كيانى

حسن كيانى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهره عباسى

زهره عباسى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نگين نجفى

نگين نجفى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمد مسعودزاده حلالخور

احمد مسعودزاده حلالخور

مهندسي معماري -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زهرا زارع

زهرا زارع

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد ساكنين چلاو

محمد ساكنين چلاو

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمد يوسفى

محمد يوسفى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه آقايى

فاطمه آقايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمد فلاح

محمد فلاح

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اميررضا مهدى زاده عمرانى

اميررضا مهدى زاده عمرانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
پرستو روشن فر

پرستو روشن فر

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قدرت اله ارجمندى

قدرت اله ارجمندى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
يلدا باطبى

يلدا باطبى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسين اسفنديارى

حسين اسفنديارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيدعلى ناصرى

سيدعلى ناصرى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اميرحسين غفارى دلارستاقى

اميرحسين غفارى دلارستاقى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سيد وفا وحدت

سيد وفا وحدت

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سيده كوثر عابدينى

سيده كوثر عابدينى

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
امير رضا محمودى كاردگر

امير رضا محمودى كاردگر

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سيده سارا حسنى

سيده سارا حسنى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سارا ذبيحى

سارا ذبيحى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فاطمه لطف الهى

فاطمه لطف الهى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شايان چلابى

شايان چلابى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهدى مجيدى

مهدى مجيدى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زهرا دلدار

زهرا دلدار

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضا روحى مقدم

رضا روحى مقدم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
فاطمه كوهى

فاطمه كوهى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدرضا كرد

محمدرضا كرد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مجتبى ابستا

مجتبى ابستا

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه الياسى وليسده

فاطمه الياسى وليسده

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آنا ثقفيان اسكى

آنا ثقفيان اسكى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
امير حسين شورانگيز اسپاهى

امير حسين شورانگيز اسپاهى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه مختارى

فاطمه مختارى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امير حسين كاردار

امير حسين كاردار

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حوريه محسنى فر

حوريه محسنى فر

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
همتا واحدى نسب

همتا واحدى نسب

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فاطمه آبدار

فاطمه آبدار

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
مژگان السادات حسينى مرزنگو

مژگان السادات حسينى مرزنگو

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهران عليزاده

مهران عليزاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سيد مائده سيد ابراهيمى

سيد مائده سيد ابراهيمى

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پريا رحمانى آملى

پريا رحمانى آملى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نادر ثقفى

نادر ثقفى

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سايه قبادى مقدم

سايه قبادى مقدم

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خشايار ياسينى

خشايار ياسينى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پرى چهر تنها

پرى چهر تنها

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
على اكبر حسن زاده

على اكبر حسن زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طاهره مشقتى

طاهره مشقتى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فاطمه بابكى

فاطمه بابكى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شقايق حسينى مقدم

شقايق حسينى مقدم

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كيان اسفنديارى

كيان اسفنديارى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمد اردشير لاريجانى

محمد اردشير لاريجانى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهسا آسورى

مهسا آسورى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مسعود زارعى

مسعود زارعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
اميررضا عباس پور

اميررضا عباس پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فاطمه كيا

فاطمه كيا

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضوان ميوه چى

رضوان ميوه چى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه يزدانى

فاطمه يزدانى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
هستى رودگريان

هستى رودگريان

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهسا شبانى

مهسا شبانى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سيده فرشته كاظمى

سيده فرشته كاظمى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اميرحسين مسعودزاده حلالخور

اميرحسين مسعودزاده حلالخور

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضا برزگر

رضا برزگر

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدجواد كاردان

محمدجواد كاردان

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محدثه ملائى

محدثه ملائى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سارينا فلاح

سارينا فلاح

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عليرضا ابراهيمى پور

عليرضا ابراهيمى پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
امير حسين رمضانى بورانى

امير حسين رمضانى بورانى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دستان جاهد

دستان جاهد

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهسا مهدوى نيا

مهسا مهدوى نيا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهدى جبارى

مهدى جبارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه منفرد

فاطمه منفرد

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسين غفارى

حسين غفارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امير رضا حداد لاريجانى

امير رضا حداد لاريجانى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سيد زهرا حسينى

سيد زهرا حسينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سيمين حسنى

سيمين حسنى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هانيه واحدى

هانيه واحدى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كوثر گنجورانى

كوثر گنجورانى

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فاطمه كيابخت

فاطمه كيابخت

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زهرا كارگر

زهرا كارگر

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ناديا ارجمنديان

ناديا ارجمنديان

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امير حسين نصرتى

امير حسين نصرتى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمد خطيبى

محمد خطيبى

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فاطمه زهرا ميخ چين

فاطمه زهرا ميخ چين

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فاطمه عزيز كمالى

فاطمه عزيز كمالى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاطمه قاسمى

فاطمه قاسمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
على برارى

على برارى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سميرا قنبرى

سميرا قنبرى

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سحر پورابراهيم عمران

سحر پورابراهيم عمران

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سارا محمدى

سارا محمدى

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

5سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
زهرا راعى

زهرا راعى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مرتضى خرمانى

مرتضى خرمانى

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميرحسين هدايتى

اميرحسين هدايتى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
الهه قربانى

الهه قربانى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

7سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
اميرحسن آواك

اميرحسن آواك

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فاطمه فلاح

فاطمه فلاح

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد مهدى نورمحمدى

محمد مهدى نورمحمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نفيسه ديم كار

نفيسه ديم كار

زيست فناوري -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نازنين امامزاده جعفرى

نازنين امامزاده جعفرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احسان غلامى

احسان غلامى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهسا حسين پور

مهسا حسين پور

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مريم اوريب

مريم اوريب

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مائده اكبرى

مائده اكبرى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مجيد اكبرزاده

مجيد اكبرزاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضا نادر پور ملكشاه

رضا نادر پور ملكشاه

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضا قاسم زاده بورا

رضا قاسم زاده بورا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
على اكبر بى نياز

على اكبر بى نياز

اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نوشين عشقى

نوشين عشقى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضا سعيدى

رضا سعيدى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاطمه روئين تن

فاطمه روئين تن

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عماد خدامى

عماد خدامى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صدف داودى

صدف داودى

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهدى ذبيحى

مهدى ذبيحى

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
روح اله فلاح چنگاز

روح اله فلاح چنگاز

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
الهه كاوه

الهه كاوه

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اميرمحمد محمدى شاهكلاه

اميرمحمد محمدى شاهكلاه

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سيده عاطفه دريابارى

سيده عاطفه دريابارى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهدى محمدى

مهدى محمدى

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
غزاله خادمى

غزاله خادمى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فائزه بورچى

فائزه بورچى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الناز نجارها

الناز نجارها

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هانيه قاسمى

هانيه قاسمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
عبداله كچبى

عبداله كچبى

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدرضا عليزاده

محمدرضا عليزاده

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مونا قربانى

مونا قربانى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مريم مهدوى نيا

مريم مهدوى نيا

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه هدايتى

فاطمه هدايتى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محمد نيك زاد

محمد نيك زاد

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمد رسول اكبرپور

محمد رسول اكبرپور

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمد صادق افضلى لاريجانى

محمد صادق افضلى لاريجانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رقيه عابدى

رقيه عابدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مرضيه محسنى فر

مرضيه محسنى فر

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محسن حسين زاده

محسن حسين زاده

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمد كريمى كمالوند

محمد كريمى كمالوند

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاطمه سليمانى

فاطمه سليمانى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مبين ستارى فر

مبين ستارى فر

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آرمين آورى

آرمين آورى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمد جواد كرد

محمد جواد كرد

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فريدون جعفرى

فريدون جعفرى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كوثر اميرى اندى

كوثر اميرى اندى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمد على پور

محمد على پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سبحان پاشانيا

سبحان پاشانيا

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مائده صالحى زرخونى

مائده صالحى زرخونى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سبز-امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه سلطان پرست

فاطمه سلطان پرست

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه غلامى مقدم گنگرج كلا

فاطمه غلامى مقدم گنگرج كلا

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
همتا ولى زاده

همتا ولى زاده

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كنعان نورى زاده

كنعان نورى زاده

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مرجان سلطانى

مرجان سلطانى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نيوشا رحيمى تهرانى

نيوشا رحيمى تهرانى

مهندسي شيمي -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زينب خوشخو

زينب خوشخو

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمد على پيش نماز زاده

محمد على پيش نماز زاده

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه گيلانى

فاطمه گيلانى

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهدى ابراهيمى

مهدى ابراهيمى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زهرا باباتباردرزى

زهرا باباتباردرزى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه اكبرى نيا

فاطمه اكبرى نيا

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محبوبه سهرابى سورى

محبوبه سهرابى سورى

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
على فلاح

على فلاح

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه رونده

فاطمه رونده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مهرنيا ملك پور

مهرنيا ملك پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فردين عليائى

فردين عليائى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مينا كوثرى

مينا كوثرى

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مائده دهقان

مائده دهقان

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضا نعمتى

رضا نعمتى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدجواد كاويان پور

محمدجواد كاويان پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فرناز فهيمى

فرناز فهيمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سهراب سيفى

سهراب سيفى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد جواد لاسمى

محمد جواد لاسمى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمد حسين محمدى

محمد حسين محمدى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
امير حسين احمدى

امير حسين احمدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مژگان نورى زاده نشلى

مژگان نورى زاده نشلى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه لطفى

فاطمه لطفى

اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آنيتا قبادى اسكى

آنيتا قبادى اسكى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سميه رنجبر

سميه رنجبر

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سارا سليمانى

سارا سليمانى

شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
احمدرضا جان زاده اندوارى

احمدرضا جان زاده اندوارى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيوا ده پناه

شيوا ده پناه

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهدى اكبرزاده

مهدى اكبرزاده

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پارسا صابرچگينى

پارسا صابرچگينى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -واحدرشت-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
زهرا لطفى

زهرا لطفى

اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صبا حاجى قاسمى

صبا حاجى قاسمى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فريما اهنزى

فريما اهنزى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهمن آهنگرى بهان

بهمن آهنگرى بهان

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاطمه تيمورى

فاطمه تيمورى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه پريدار

فاطمه پريدار

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فاطمه مسعودزاده حلالخور

فاطمه مسعودزاده حلالخور

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
روزبه قنبرى

روزبه قنبرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كيميا فرازمند

كيميا فرازمند

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه عموئى كبودكلا

فاطمه عموئى كبودكلا

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
على آملى منصور

على آملى منصور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ايمان صبورى

ايمان صبورى

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كوثر شعبانى

كوثر شعبانى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امير حسين گتابى

امير حسين گتابى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -واحدرشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جابر هدايتى

جابر هدايتى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
هانيه روحى

هانيه روحى

زيست شناسي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد رضا بابائى

محمد رضا بابائى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فرنوش كامران

فرنوش كامران

مهندسي پزشكي -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رومينا نارنجى

رومينا نارنجى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زينب نوراله

زينب نوراله

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كمند كاويان پور

كمند كاويان پور

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
على اكبر حداد

على اكبر حداد

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهسا برزگر پاشا

مهسا برزگر پاشا

علوم كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على رودگريان

على رودگريان

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سيد اميرحسين مهدوى

سيد اميرحسين مهدوى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدرضا نيك زاد

محمدرضا نيك زاد

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پروين خيرى

پروين خيرى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهنام تجارى

بهنام تجارى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سروش نيك خلق

سروش نيك خلق

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

4سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مبينا آقاجانى منقارى

مبينا آقاجانى منقارى

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عقيق مقدس

عقيق مقدس

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاطمه قاسمى

فاطمه قاسمى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سپيده صادقى اندوارى

سپيده صادقى اندوارى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
مريم اسماعيل زاده

مريم اسماعيل زاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدحسين عابدى

محمدحسين عابدى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محترم اسدى

محترم اسدى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسين ناد على نژاد عمران

حسين ناد على نژاد عمران

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سپيده امانى

سپيده امانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زهرا محبت

زهرا محبت

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
طراوت طاهرى نياكى

طراوت طاهرى نياكى

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على زابلى

على زابلى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عماد اكبرى

عماد اكبرى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه حسين زاده

فاطمه حسين زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
هانيه اسماعيلى

هانيه اسماعيلى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هادى شعبانى جوج

هادى شعبانى جوج

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فرنوش فلاح

فرنوش فلاح

اقيانوس شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تهمينه آريج

تهمينه آريج

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميررضا قربانى

اميررضا قربانى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيد مرتضى توسلى مقدم

سيد مرتضى توسلى مقدم

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جعفر محسنى

جعفر محسنى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آرين كردى

آرين كردى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي كاوش -محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دانيال فرزانه

دانيال فرزانه

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه كالاشى

فاطمه كالاشى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فاطمه فولادوند

فاطمه فولادوند

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا مهدوى

زهرا مهدوى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
على اكبر احسانى

على اكبر احسانى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نفيسه قاسمى

نفيسه قاسمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمد حسين كيازرمانى

محمد حسين كيازرمانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رضا حقيقى كبودكلا

رضا حقيقى كبودكلا

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مريم افضلى

مريم افضلى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كيانا حبيبى

كيانا حبيبى

زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا بادير

زهرا بادير

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عرفان ابراهيم زاده عمران

عرفان ابراهيم زاده عمران

زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شبنم گلشن آرا

شبنم گلشن آرا

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بهرام غلام زاده

بهرام غلام زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زهرا صالحى

زهرا صالحى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سبز-امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كامبيز صالحى

كامبيز صالحى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نرگس على نژاد

نرگس على نژاد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مبينا فلاح

مبينا فلاح

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نفيسه اسكو

نفيسه اسكو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
معصومه اسدى

معصومه اسدى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عليرضا عليزاده

عليرضا عليزاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهتاب عموزاده

مهتاب عموزاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شهره خزائى

شهره خزائى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ثمره بابايى

ثمره بابايى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مريم پاشائى

مريم پاشائى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه مرادپور

فاطمه مرادپور

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيدهادى ميرجليلى محنا

سيدهادى ميرجليلى محنا

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سپيده خيرى

سپيده خيرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مانا عباسى كيسه ده

مانا عباسى كيسه ده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی