دهلران

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر دهلران

نسرين ملكى

نسرين ملكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كوثر روشنى

كوثر روشنى

طراحي صنعتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
فائزه رضايى

فائزه رضايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ماندانا عباسى

ماندانا عباسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
طيبه مومنى

طيبه مومنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
عليرضا مردانى

عليرضا مردانى

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
مائده نقش جواهرى

مائده نقش جواهرى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرزانه فعلى

فرزانه فعلى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضا منصورزاده

رضا منصورزاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سيدمهدى حسينى

سيدمهدى حسينى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فاطمه شيرى

فاطمه شيرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رسول مبروك زاده كاورى

رسول مبروك زاده كاورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زينب زرين زاده

زينب زرين زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسين حيدرى راد

حسين حيدرى راد

مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پريسا بالوئى

پريسا بالوئى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زهرا چوبين

زهرا چوبين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مهسا ايمانى

مهسا ايمانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
آزيتا نظرى

آزيتا نظرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حامد حاجى زاده

حامد حاجى زاده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
الهه ملك ميرزائى

الهه ملك ميرزائى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فاطمه دارابى

فاطمه دارابى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيدپوريا غريبى

سيدپوريا غريبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رحيم محمدى

رحيم محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
احمد مرادى

احمد مرادى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فروزان خاكى

فروزان خاكى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
معصومه قاسمپور

معصومه قاسمپور

شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

5سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شبنم پاليزبان

شبنم پاليزبان

زمين شناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهروز مرادى

بهروز مرادى

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی