دره شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر دره شهر

كوثر جمالى

كوثر جمالى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فائزه مقصودى

فائزه مقصودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مريم ناصرى

مريم ناصرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مريم رحمتى

مريم رحمتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
پويا آزادى

پويا آزادى

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
فاطمه حق نظرى

فاطمه حق نظرى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مريم هادى

مريم هادى

روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مريم شكرى

مريم شكرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سعيده بابائى

سعيده بابائى

علوم اجتماعي -دانشگاه ايلام-روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
فائزه اولاد

فائزه اولاد

روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پريسا فرخى

پريسا فرخى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
فاطمه غلامى

فاطمه غلامى

علوم تربيتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمود غياثوند

محمود غياثوند

مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
زينب زرگوش

زينب زرگوش

مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فائزه بابائيان

فائزه بابائيان

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تابان فرجى

تابان فرجى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مريم جعفرى

مريم جعفرى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
احسان ميرزائى

احسان ميرزائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
داود عيسى زاده

داود عيسى زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
سعيد طاهرى

سعيد طاهرى

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نرگس عبدالرضايى

نرگس عبدالرضايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم ميرهاشمى

مريم ميرهاشمى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
امير رياضى زاده

امير رياضى زاده

مهندسي مواد-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محسن مرادى ميرچنارى

محسن مرادى ميرچنارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فروزان منصورى

فروزان منصورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مريم اله نورى

مريم اله نورى

علوم سياسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زهرا لطفى

زهرا لطفى

نقاشي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
متين خدايارى

متين خدايارى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مهشيد دارايى پور

مهشيد دارايى پور

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سميرا رضايى

سميرا رضايى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ليلا خسروى فرد

ليلا خسروى فرد

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پگاه دانيارى

پگاه دانيارى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه پيرزاده

فاطمه پيرزاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شيرين امرائى

شيرين امرائى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مونا غلام شاهى

مونا غلام شاهى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فائزه جوادى

فائزه جوادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فاطمه كاوه

فاطمه كاوه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا يارى

زهرا يارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عاطفه محسنى

عاطفه محسنى

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اميرمحمد باپيرى

اميرمحمد باپيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شايان شاديوند

شايان شاديوند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دريا كاهى

دريا كاهى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مصطفى خوگر

مصطفى خوگر

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سعيد آكنده

سعيد آكنده

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عاطفه مشفقى نيا

عاطفه مشفقى نيا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هايده بيگى

هايده بيگى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
على رنجبريان

على رنجبريان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خديجه حيدريان

خديجه حيدريان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امير نورمحمدى

امير نورمحمدى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محجوبه صالحيان

محجوبه صالحيان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اميرمحمد ابدال بيگى

اميرمحمد ابدال بيگى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نيلوفر غلامى

نيلوفر غلامى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پريا شيرمحمدى

پريا شيرمحمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ليلا نبوى نژاد

ليلا نبوى نژاد

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا بيرانوند

زهرا بيرانوند

اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
شيما كاظمى

شيما كاظمى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كبرى نصيرى

كبرى نصيرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا بازيار

زهرا بازيار

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
راحله حسنوندعموزاده

راحله حسنوندعموزاده

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حديث مقدم

حديث مقدم

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
معصومه اولاد

معصومه اولاد

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی