ايلام

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ايلام

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
امير محمد نقدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
مسعود سلطانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
افشار جنديلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
ارغوان سليمان زاده ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 25
محيا هدايتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
احمدرضا داوديان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 40
فاطمه روغنى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
على بارانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
اميرحسين عزتى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 34
حامد كريمى نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 45
محسن اكبر زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
بهنام نورمحمدى دهبالائى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
نرگس مهدى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 26
فرشاد محمودى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 39
پرديس زارعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 60
على ميهن پرست تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 36
على رضا چمن آرا ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 24
هانيه بختيارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 35
مهدى رضائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 35
پيام جعفرى زاده دهبالايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 39
حامد شريفى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 30
ام البنين شهبازى انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
سعيد صيد مرادى انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 33
شكيبا عزيزپور ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 19
فرهاد احمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
سپيده زرگوشى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 2سال کانونی 28
مهسا حميدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 34
سارا نظرى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
امير حسين طهماسبى نيا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
محمد عرفان خسروانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 18
عليرضا عزيززاده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 17
پيام نقدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 28
آرمين ميرزابيگى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 23
پانيز پورسياه بيدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 41
فائزه آزادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 14
پريسا فولادوند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 67
مهسا هدايتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 15
اميرمحمد فتح الهى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 21
مسعود يوسفى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 22
محمد شفيعى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 37
امير رضا نعمتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 31
امير حسين تاب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 79
انيس بهروز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 33
فاطمه ويسى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 17
محمد ملك حسينى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 26
محمد مهدى شنبه دهبالائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 47
محمد صادق كرمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
حديث نيك فرجام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 15
روژين سيفى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز (محل تحصيل آبادان - اهواز) 3سال کانونی 45
حامد بارانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
كوثر پيرى انسانی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
پرديس فرجى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 17
نرگس فضلى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 37
ناهيد سلطانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 76
اميررضا اسكندرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 26
فاطمه موسى خانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 24
حسين عزيززاده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 18
پرستو پسنديده فطرت تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 12
الهه راجعيان تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 62
زهرا رشنوادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 21
فاطمه جعفر زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 11
حميد شريفى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 28
ساسان كاظمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 14
محمد حسين سلطانى كوهبنانى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 40
رضا بختيارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 4سال کانونی 36
وحيد حميديان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 17
مژگان محمدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 24
پيمان عليزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 12
محمدجواد احمدبيگى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 4سال کانونی 20
حسنا يگانه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 5سال کانونی 69
دانيال هاشمى زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 11
زينب هورى تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 38
محمد محمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 22
نرگس دوستى تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال کانونی 75
شيلان كوهن تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 54
الناز حق شناس ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
على ناصرى فر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 33
دانيال ناصرمنش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 38
محمد حسن مسعودى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 21
محمد امين مرادخانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 3سال کانونی 49
محمد اكبرنژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 24
يوسف چشم پيش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 33
يسرا مهرجو تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
سعيده گلاب شكر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 17
زينب خدارحمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 35
محمد حسن صادق خانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 12
كوثر محمدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 35
محمد امين سليمانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 3سال کانونی 53
زهره ولى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 46
بهنام طاهرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 57
شيما حيدرى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر) 2سال کانونی 17
كامران كوچك زاده قمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 30
عرفان عزيزى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 9
اختر مهديان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 14
اسماء غلامى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 21
محمدامين خورشيدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 1سال کانونی 5
مريم فيض الهى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 41
محمد حسن ياسمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 10
آرش كيخايى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 17
مجيد لطفى مقدم ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 1سال کانونی 11
مسعود خورشيدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 16
نگار عبداللهى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 18
امير رضا كرمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 21
رضا اميرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 2سال کانونی 23
جليل آرمون ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 19
زهرا محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 21
احمد سهراب زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 19
سها شوهانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 24
حديث يوسفيان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 40
سيده نسترن آرسته ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 26
كوثر كرمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 16
اسما قنبرى فرد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 12
سارا بانوئى زاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 18
على كوزاديان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 19
عليرضا شكربيگى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 25
پريسا معزى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 5سال کانونی 61
حسين اكبرزاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 17
محمد صادق شيخى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
مژده لنجاب پور تجربی زيست فناوري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
صدف احمد نژاد ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 17
افشار بانقلانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 19
دانيال زرين جوب ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
فاطمه طاوس نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال کانونی 16
حديث عباسى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 15
صابر نظرى ریاضی فيزيك -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 11
امين عبدى پور ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 6
فاطمه بيگ پناه ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 11
عرفان حيدرزادى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 10
نيلوفر محمودى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 15
محمد سعيد خديو تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
كيميا دارابى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 8
يزدان توليده تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
مهدى باسره تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 16
زهرا شايسته تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 24
مريم صدر تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 14
مهدى آقابيگى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 18
مريم محمدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 59
اسماء دارابى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 20
سپيده ناصرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 54
محمد پارسه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 18
زهرا پيرانى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 11
محمد مهدى نجيب تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
ميلاد جليليان تجربی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال کانونی 16
اميد داهول تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 16
شيما هستى زاد تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 17
مريم سارايى تجربی بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 20
محمد اسدبيگى تجربی بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 6
محمد صديق يونسى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
زهرا نعمتى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 10
روژين حيدر زاده تجربی شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 15
ميلاد فرخ زاد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 39
محمد صادق يارى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 23
سيده فاطمه حمدى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 18
پريسا ملكشاهى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 8
حمزه سعيديان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 19
سعيده صادقى تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 17