قشم

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر قشم

اميد قويدل دوستكوئى

اميد قويدل دوستكوئى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سينا سعيدى

سينا سعيدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
محمد رحيم هلرى

محمد رحيم هلرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آذين لركى

آذين لركى

اب وهواشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
على لطفى

على لطفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبدالله يزدانى

عبدالله يزدانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اسماعيل مطرگورى

اسماعيل مطرگورى

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدصديق گورانى طبلى

محمدصديق گورانى طبلى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابراهيم صدرى طبلى

ابراهيم صدرى طبلى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شيدا دريوشى

شيدا دريوشى

علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
متين خادمى

متين خادمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسين حقى قبادى

حسين حقى قبادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدحسين خرم

محمدحسين خرم

مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پريسا سالارى خويش

پريسا سالارى خويش

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسعد الهامى صلغى

اسعد الهامى صلغى

مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مائده قاسمى

مائده قاسمى

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عبدالمنعم اسلامى دولابى

عبدالمنعم اسلامى دولابى

مهندسي برق -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سوگند اسدى گتابى

سوگند اسدى گتابى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
وحيد مشتاقى درگهانى

وحيد مشتاقى درگهانى

زيست فناوري -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه خطيبى قشمى

فاطمه خطيبى قشمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
وليد ناصحى نمكدان

وليد ناصحى نمكدان

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ميلاد نژادباسعيدو

ميلاد نژادباسعيدو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ثمينه كوفه قشمى

ثمينه كوفه قشمى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صديق نادرى

صديق نادرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرزاد ايرانى

فرزاد ايرانى

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سكينه قويدل صلغى

سكينه قويدل صلغى

زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدرضا رخ سفيد

محمدرضا رخ سفيد

علوم ومهندسي اب -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حوا رحيمى چاهويى

حوا رحيمى چاهويى

زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محدثه اميدى

محدثه اميدى

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رشيد شرف دوستكى

رشيد شرف دوستكى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معصومه حيدرى

معصومه حيدرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سبز-امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احسان ايرانى

احسان ايرانى

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی