بندرعباس

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بندرعباس

يونس كاردان

يونس كاردان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عليرضا صادقى

عليرضا صادقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مهدى سعيدى

مهدى سعيدى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
اعظم خاندل

اعظم خاندل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدحسين روحانى

محمدحسين روحانى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مريم ذاكرى

مريم ذاكرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زهرا عباس نژاد بندرى

زهرا عباس نژاد بندرى

روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
آريا سالارى

آريا سالارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
پوريا باقرزاده همايى

پوريا باقرزاده همايى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اميررضا مجرد

اميررضا مجرد

مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اميرحسين على رضايى

اميرحسين على رضايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهدى پاسلار

مهدى پاسلار

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
سمانه السادات مصدق

سمانه السادات مصدق

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نگار پور سرحدى بمى

نگار پور سرحدى بمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زهرا بناوند

زهرا بناوند

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ساناز پيش دار

ساناز پيش دار

حقوق -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مهدى مرادى

مهدى مرادى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فرشته باقرى

فرشته باقرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

9سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
ندا رضائى

ندا رضائى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
خشايار صارمى

خشايار صارمى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
فاطمه نيكويان

فاطمه نيكويان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سيده سارينا ركن الدينى

سيده سارينا ركن الدينى

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اميرسعيد رنجبرگلشوارى

اميرسعيد رنجبرگلشوارى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محمدمهدى آهسته

محمدمهدى آهسته

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سپيده محبى

سپيده محبى

ارتباطتصويري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
سينا كمالى

سينا كمالى

علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
على ضيايى دهبارز

على ضيايى دهبارز

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مهناز محمد نژاد

مهناز محمد نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
على باقرى

على باقرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نادر رنجبر

نادر رنجبر

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
امين كمالى

امين كمالى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه ابراهيمى قلعه قاضى

فاطمه ابراهيمى قلعه قاضى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محسن قاسمى زاده

محسن قاسمى زاده

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
على فروتنى

على فروتنى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سارا نظام الملكى

سارا نظام الملكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
امير حسين اتقائى

امير حسين اتقائى

مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مهشيد اصل سعيدى پور

مهشيد اصل سعيدى پور

حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فاطمه قسمتى

فاطمه قسمتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صدف ميرمحمدى

صدف ميرمحمدى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمد جواد پاسلار

محمد جواد پاسلار

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سيد محمود حيدرى يزدى

سيد محمود حيدرى يزدى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدامين آفرنچه

محمدامين آفرنچه

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سيد عماد موسوى

سيد عماد موسوى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
نيما فرشيدى فر

نيما فرشيدى فر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
على مينائى

على مينائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دانيال لسانى

دانيال لسانى

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آرش عليرضايى

آرش عليرضايى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فاطمه اكبرى

فاطمه اكبرى

روزنامه نگاري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فاطمه ربيعى نژاد

فاطمه ربيعى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
امين عيسايى

امين عيسايى

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مهدى مرادى گيشانى

مهدى مرادى گيشانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حديث صادق زاده

حديث صادق زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

7سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
مسيح جهانگيرى

مسيح جهانگيرى

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زهرا اكبرى

زهرا اكبرى

فلسفه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مريم سادات طباطبايى فرد

مريم سادات طباطبايى فرد

كتابت ونگارگري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
فاطمه سلجوقى

فاطمه سلجوقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ثريا عباسقلى پور

ثريا عباسقلى پور

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمد زارعى دهويى

محمد زارعى دهويى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرزانه كيامنش

فرزانه كيامنش

جغرافياي سياسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نجمه طاهرى

نجمه طاهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سروش يراندح

سروش يراندح

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عمر بنيانه

عمر بنيانه

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمدامين مهيجى

محمدامين مهيجى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سينا هنردارى

سينا هنردارى

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شقايق اقتدارنژاد

شقايق اقتدارنژاد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نجمه ناصرى

نجمه ناصرى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ايمان طاهرى

ايمان طاهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمد رسول گليارانى

محمد رسول گليارانى

حسابداري -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مريم فانى

مريم فانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
احد پيرى زاده

احد پيرى زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آناهيتا جليلى

آناهيتا جليلى

فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
على عبدلى زاده

على عبدلى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ازاده زارعى

ازاده زارعى

كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
سيد لميا هاشمى

سيد لميا هاشمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پرنيان بلوچى

پرنيان بلوچى

كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
فائزه فرزين نسب

فائزه فرزين نسب

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عليمحمد جعفرى

عليمحمد جعفرى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمد مراديان

محمد مراديان

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مهران محمدى

مهران محمدى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
سيدمحمد هاشمى

سيدمحمد هاشمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على مرتضوى

على مرتضوى

مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-استان هاي محروم

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
فاطمه رستاخيز

فاطمه رستاخيز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زهرا انصارى فر

زهرا انصارى فر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سيد محمد سلامى راد

سيد محمد سلامى راد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ريحانه پسندى پور

ريحانه پسندى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ياسين صحرايى

ياسين صحرايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حميدرضا رضايى

حميدرضا رضايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كيميا پاسلارزاده

كيميا پاسلارزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اميرحسين رودساز

اميرحسين رودساز

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نگار وفادار

نگار وفادار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمد رضا ذاكرى زاده

محمد رضا ذاكرى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عماد اقبالى

عماد اقبالى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ارشام واحدى زاده

ارشام واحدى زاده

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
على عليمردانى

على عليمردانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرناز رحيمى

فرناز رحيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
معين صفى زاده

معين صفى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سمانه زمانى

سمانه زمانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امير رضا سالارى سردرى

امير رضا سالارى سردرى

مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زهرا قنبرى

زهرا قنبرى

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد هوشمند

محمد هوشمند

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نفيسه عالى زاده

نفيسه عالى زاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فرزانه مارزى

فرزانه مارزى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حنانه السادات موسوى فرد

حنانه السادات موسوى فرد

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عليرضا محمدى پور

عليرضا محمدى پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سروش كيهان فر

سروش كيهان فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زهرا الله آبادى

زهرا الله آبادى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ام كلثوم دادخدايى

ام كلثوم دادخدايى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دريا بلوچى

دريا بلوچى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مطهره اميرى زاده

مطهره اميرى زاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على نصيرى ميناب

على نصيرى ميناب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مجتبى  محمد حسينى

مجتبى محمد حسينى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

7سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
فهيمه حسن زاده

فهيمه حسن زاده

مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
هانيه السادات موسوى

هانيه السادات موسوى

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نويد جعفرى

نويد جعفرى

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميلاد عليزاده

ميلاد عليزاده

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نسترن افسرى نژاد

نسترن افسرى نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
على كهنوزادى دوس

على كهنوزادى دوس

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
فاطمه تاجيك

فاطمه تاجيك

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
هانيه هشترودى

هانيه هشترودى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فاطمه عسكرى

فاطمه عسكرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
الهام محبى زاده

الهام محبى زاده

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
الهام قويدل محمدى تختى

الهام قويدل محمدى تختى

حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ليلا عبدالهى

ليلا عبدالهى

مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مينا فريدون اصل

مينا فريدون اصل

علوم اجتماعي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شقايق فدايى شولى

شقايق فدايى شولى

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمد فرج پور

محمد فرج پور

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زهرا خزائى

زهرا خزائى

حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
پيمان افراسيابى

پيمان افراسيابى

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
معصومه بلادر

معصومه بلادر

علوم اجتماعي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاطمه قبه

فاطمه قبه

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شيرين پرمون

شيرين پرمون

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مسعود شهبا

مسعود شهبا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شقايق اميرى توسلى

شقايق اميرى توسلى

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سديد رفسنجانى اصل

سديد رفسنجانى اصل

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
اطلسى آذرفر

اطلسى آذرفر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كيميا رئيسى زاده

كيميا رئيسى زاده

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سهيل صحرايى

سهيل صحرايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ركسانا صفت زاده

ركسانا صفت زاده

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شينا شفاعتى

شينا شفاعتى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عبدالرحيم انصاريان

عبدالرحيم انصاريان

مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
منا آذرى

منا آذرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نيلوفر ملايى

نيلوفر ملايى

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضيه ترابى

رضيه ترابى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمد محبى نوذر

محمد محبى نوذر

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غزل واثقى

غزل واثقى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مهدى مهيجى نصرآبادى

مهدى مهيجى نصرآبادى

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سكينه باقرزاده

سكينه باقرزاده

مديريت -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مسلم نظرپور

مسلم نظرپور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پوريا پاكدامن

پوريا پاكدامن

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مازيار مشايخى

مازيار مشايخى

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
عاطفه مندگارى

عاطفه مندگارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدرضا حقيرى زاده

محمدرضا حقيرى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كيميا سورى

كيميا سورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سبحان رئيسى

سبحان رئيسى

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
الهام حمزه لوئى

الهام حمزه لوئى

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مجيد دمساز

مجيد دمساز

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سعيده شعبانى

سعيده شعبانى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رويا صالحى

رويا صالحى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد حسين اعتمادى

محمد حسين اعتمادى

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
فاطمه وفاكيش

فاطمه وفاكيش

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيده ياسمين فرحانى

سيده ياسمين فرحانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سيده مليكا مصلى نژاد

سيده مليكا مصلى نژاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميرحسين دهيادگارى

اميرحسين دهيادگارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رومينا حسان

رومينا حسان

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پارسا وثوقى شهوارى

پارسا وثوقى شهوارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فريبا كنگى

فريبا كنگى

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نوشين نوشادى

نوشين نوشادى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زهرا  حيدرى

زهرا حيدرى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

6سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
رضا صمدى

رضا صمدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مريم سالارى نودژ

مريم سالارى نودژ

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاطمه معصومه رنجبر محسنى

فاطمه معصومه رنجبر محسنى

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه خواجوى نژاد

فاطمه خواجوى نژاد

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
امين عسكرى

امين عسكرى

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سعيد مرادى

سعيد مرادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احسان راه نشين

احسان راه نشين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اميرحسين نوروزى

اميرحسين نوروزى

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
شيما وطانى

شيما وطانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عليرضا فانى

عليرضا فانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمد صادق سالمى

محمد صادق سالمى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهرا نقيبى

زهرا نقيبى

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمد واثقى بهمنى

محمد واثقى بهمنى

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمد احمدى

محمد احمدى

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-استان هاي محروم

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمد رمضان پور

محمد رمضان پور

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيده مه رو طاهرى

سيده مه رو طاهرى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمدامين على پور

محمدامين على پور

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدكاظم صادقى

محمدكاظم صادقى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه احمدى

فاطمه احمدى

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مسلم سرگت پور

مسلم سرگت پور

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
آناهيتا محمدعلى زاده

آناهيتا محمدعلى زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مريم خادمى

مريم خادمى

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

5سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
حسين ناصرپور

حسين ناصرپور

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احسان بهرامى نژاد

احسان بهرامى نژاد

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سولماز خدا مرادى

سولماز خدا مرادى

سينما-موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
مينا آراسته

مينا آراسته

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مرتضى رضايى

مرتضى رضايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه بازيار

فاطمه بازيار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نگار هاشمي

نگار هاشمي

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

10سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
فريد سعيدنيا

فريد سعيدنيا

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عرفان سلامى

عرفان سلامى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سيده فرانك بحرينى

سيده فرانك بحرينى

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اميررضا رستاخيز

اميررضا رستاخيز

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمدرضا باهو

محمدرضا باهو

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محمد كاظم پور

محمد كاظم پور

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مريم جعفرى برنجى

مريم جعفرى برنجى

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ميثم پيامنى

ميثم پيامنى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شقايق پور دريايى نژاد

شقايق پور دريايى نژاد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مصطفى داشن

مصطفى داشن

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسين يغمائى

حسين يغمائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
معصومه حيدركهورى

معصومه حيدركهورى

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليرضا زيبايى

عليرضا زيبايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عليرضا غلامى ورنامخواستى

عليرضا غلامى ورنامخواستى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
الميرا ملايى

الميرا ملايى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمد دادى پور

محمد دادى پور

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سعيد پورفلاحى

سعيد پورفلاحى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عليرضا ماهى

عليرضا ماهى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مطهره مرادپور

مطهره مرادپور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اميرحسين آلنگ

اميرحسين آلنگ

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محدثه سعادت

محدثه سعادت

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عليرضا حبيب زاده

عليرضا حبيب زاده

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مسيح عزيزى

مسيح عزيزى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
على لونى

على لونى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-استان هاي محروم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ميثم بخشايشگر

ميثم بخشايشگر

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امير زينلى پور

امير زينلى پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شبنم خجندى

شبنم خجندى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صابر اسمعيل پور

صابر اسمعيل پور

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حميدرضا نوروززاده

حميدرضا نوروززاده

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ميعاد رحيمى

ميعاد رحيمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فردوس دروار

فردوس دروار

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سعيد كرمى

سعيد كرمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اميرحسين خواجوى نژاد

اميرحسين خواجوى نژاد

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مهرنوش مسيحى تازيانى

مهرنوش مسيحى تازيانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمد هوشيار

محمد هوشيار

مهندسي شيمي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدعظيم يزدان پناه

محمدعظيم يزدان پناه

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مليحه محمدزاده

مليحه محمدزاده

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على دهقانى

على دهقانى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نگين نظرزاده

نگين نظرزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ياسمن حيدرى زاده

ياسمن حيدرى زاده

مديريت -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كيانوش زحمت كش

كيانوش زحمت كش

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ليلا سلطانى

ليلا سلطانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
على نيرومند مرادى نژاد

على نيرومند مرادى نژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سارا پاكدامن

سارا پاكدامن

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آرين اميرفريدى

آرين اميرفريدى

مكاترونيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بهاره عبداللهى فر

بهاره عبداللهى فر

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسين رسولى

حسين رسولى

مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ياسر حيدرى

ياسر حيدرى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
سينا راميار

سينا راميار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسين بحرينى

حسين بحرينى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ثنا رحيم زاده

ثنا رحيم زاده

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صدف طاهر پور

صدف طاهر پور

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مهرناز عادلخانى

مهرناز عادلخانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سجاد سملئى

سجاد سملئى

مديريت جهانگردي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على عابرى

على عابرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه خوارزمى

فاطمه خوارزمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طناز قاسمى نژاد

طناز قاسمى نژاد

شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
ابوالفضل فروغ افروز

ابوالفضل فروغ افروز

مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مبينا مظاهرى

مبينا مظاهرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمد خادميان

محمد خادميان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدامين غلامشاهى

محمدامين غلامشاهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهدى ستارنژاد

مهدى ستارنژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
آريا حسينى

آريا حسينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمد غلامى

محمد غلامى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نازنين مكارى زاده

نازنين مكارى زاده

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
فاطمه ضيايى

فاطمه ضيايى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
الهه چگينى

الهه چگينى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهدى سالارحسينى

مهدى سالارحسينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زهرا زويدات

زهرا زويدات

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حميدرضا آتش دهقان

حميدرضا آتش دهقان

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

3سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضا دادبخشى

رضا دادبخشى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
محسن محمدى

محسن محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاطمه امينى زاده

فاطمه امينى زاده

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مسعود بسوريد

مسعود بسوريد

مهندسي برق -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ياسمن صداقت

ياسمن صداقت

زيست فناوري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پگاه رئيسى نسائى

پگاه رئيسى نسائى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رهانه رستگارى

رهانه رستگارى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زهرا شكورراد

زهرا شكورراد

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد رضا آقايى

محمد رضا آقايى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
مصيب ملت خواه

مصيب ملت خواه

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
محمد امين دولتى

محمد امين دولتى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهدى نجار باغسياه

مهدى نجار باغسياه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فاطمه دبيرى

فاطمه دبيرى

فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پوريا سام پورماهانى

پوريا سام پورماهانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نيلوفر بى نوايان

نيلوفر بى نوايان

مهندسي ايمني -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سامان مهرانى

سامان مهرانى

اماروكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سينا بارانى

سينا بارانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فاطمه دلزنده نژاد

فاطمه دلزنده نژاد

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسين قنبرزاده

حسين قنبرزاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرتضى پور طرق

مرتضى پور طرق

فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه دادى زاده

فاطمه دادى زاده

فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فائزه طاهرى

فائزه طاهرى

اماروكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه باوقار زعمى

فاطمه باوقار زعمى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
على گلابيان

على گلابيان

اماروكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
تارا هادى پور

تارا هادى پور

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فاطمه ناصحى گشوئيه

فاطمه ناصحى گشوئيه

حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جعفر خدايوندى

جعفر خدايوندى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
بهنام مريدى

بهنام مريدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرناز باقرزاده

فرناز باقرزاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرتضى نصيرپور

مرتضى نصيرپور

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عليرضا غلامى

عليرضا غلامى

اماروكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمدامين ارژنگ

محمدامين ارژنگ

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مبينا قاسمى

مبينا قاسمى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمد برانديش

محمد برانديش

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمود هوشيار

محمود هوشيار

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نعيم يكتاپور

نعيم يكتاپور

فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدرضا باسره

محمدرضا باسره

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عليرضا دستيار

عليرضا دستيار

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عليرضا رحيم زاده

عليرضا رحيم زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمد رضا نظرى

محمد رضا نظرى

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نيلوفر دانشور مينايى

نيلوفر دانشور مينايى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مينا نصيرى

مينا نصيرى

مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد زاهدى

محمد زاهدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرتضى زارعى

مرتضى زارعى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اعظم گلمرادى

اعظم گلمرادى

مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سجاد نوشادى

سجاد نوشادى

مهندسي برق -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مريم سلطانى

مريم سلطانى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سروش دبيرى نسب

سروش دبيرى نسب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فروغ دازگر

فروغ دازگر

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شيما فروزانفر

شيما فروزانفر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
على صادقى بوگر

على صادقى بوگر

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-مجازي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نجمه قدسى نژاد بندرى

نجمه قدسى نژاد بندرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كيوان بهور

كيوان بهور

علوم ومهندسي اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
مهسا على نسب

مهسا على نسب

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هامان پيرزاد

هامان پيرزاد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهلا سالارى سردرى

مهلا سالارى سردرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اشكان شيخى فينى

اشكان شيخى فينى

مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-نوبت دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مهتاب شريفى پور

مهتاب شريفى پور

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كوثر ساعى

كوثر ساعى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عبداله انگالى

عبداله انگالى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كيميا ميرجوادى

كيميا ميرجوادى

اماروكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مصطفى اتصالى

مصطفى اتصالى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كسرى بزرگ زاده

كسرى بزرگ زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

3سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صديقه زاهدى

صديقه زاهدى

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهسا خراسانى

مهسا خراسانى

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احسان حسان

احسان حسان

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه صادقى تجدانو

فاطمه صادقى تجدانو

علوم ومهندسي اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كامين حيدرى

كامين حيدرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آسيه احسانى

آسيه احسانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زينب فيضى

زينب فيضى

مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سارا اسدان

سارا اسدان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرضيه فروتنى زاده

مرضيه فروتنى زاده

اماروكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سكينه جهانگيرى

سكينه جهانگيرى

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
الهه موسى خانى

الهه موسى خانى

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مجتبى پسنده

مجتبى پسنده

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه نوروزى

فاطمه نوروزى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محدثه جهانديده

محدثه جهانديده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
امير رضا صادق پور

امير رضا صادق پور

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زينب عباس پور

زينب عباس پور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سهيل بارانى

سهيل بارانى

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على صيرفى

على صيرفى

اماروكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عرفان درايش

عرفان درايش

رياضيات وكاربردها-دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عليرضا نقيبى

عليرضا نقيبى

اقيانوس شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پارسا شيخى

پارسا شيخى

مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدمهدى زلقى

محمدمهدى زلقى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محدثه ازادى

محدثه ازادى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محمدسعيد مرادى

محمدسعيد مرادى

علوم كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرتضى بديعى

مرتضى بديعى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محدثه مظفرى

محدثه مظفرى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على كابلى

على كابلى

مهندسي معدن -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فاطمه نهانى

فاطمه نهانى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زهرا عباسى زاده

زهرا عباسى زاده

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ايمان جعفرى

ايمان جعفرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محمد امين هاشمى پور

محمد امين هاشمى پور

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محدثه بارانى مارمى

محدثه بارانى مارمى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حديث سالارى

حديث سالارى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سينا رضايى تازيانى

سينا رضايى تازيانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نسترن سالار پور

نسترن سالار پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بهاره عابدينى

بهاره عابدينى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فيروزه رخشان

فيروزه رخشان

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
منصوره نصيرى الحسينى

منصوره نصيرى الحسينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
افسانه اسماعيلى

افسانه اسماعيلى

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ناهيد روان تاب

ناهيد روان تاب

اقيانوس شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيدامير صديق

سيدامير صديق

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

7سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
معصومه محمدى

معصومه محمدى

اقيانوس شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نيما سالارى

نيما سالارى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دانيال مانيان

دانيال مانيان

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فاطمه ناظرى

فاطمه ناظرى

مهندسي پزشكي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
برهان الدين ميرجليلى

برهان الدين ميرجليلى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طاهره سهرابى دولابان

طاهره سهرابى دولابان

زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرشته خدادادى بم

فرشته خدادادى بم

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محدثه محمود آقايى

محدثه محمود آقايى

اقيانوس شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاطمه كارگر فرد

فاطمه كارگر فرد

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سيمين رئيسى

سيمين رئيسى

مهندسي پزشكي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مريم گرجى عربى

مريم گرجى عربى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مينا انصارى

مينا انصارى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
الناز احمدى

الناز احمدى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تينا فتحى پور

تينا فتحى پور

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نسرين زينائى

نسرين زينائى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سارا پرسش

سارا پرسش

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غزل طيبى

غزل طيبى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ويدا صادقى

ويدا صادقى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مصطفى رستمى

مصطفى رستمى

علوم اقتصادي -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مريم زارعى

مريم زارعى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهرنوش آقاچه در بندى

مهرنوش آقاچه در بندى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دانيال داووديان

دانيال داووديان

مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خاطره تاجيك

خاطره تاجيك

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مينا زرنگار

مينا زرنگار

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي كرمان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عاليه حيدرى نژاد

عاليه حيدرى نژاد

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی