بندرعباس

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بندرعباس

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
يونس كاردان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 40
عليرضا صادقى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 51
مهدى سعيدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 55
اعظم خاندل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 34
محمدحسين روحانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 44
مريم ذاكرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 39
زهرا عباس نژاد بندرى انسانی روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 38
آريا سالارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 45
پوريا باقرزاده همايى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
اميررضا مجرد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 23
اميرحسين على رضايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 39
مهدى پاسلار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 51
سمانه السادات مصدق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 34
نگار پور سرحدى بمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 24
زهرا بناوند انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
ساناز پيش دار انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
مهدى مرادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 38
فرشته باقرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 9سال کانونی 121
ندا رضائى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 57
خشايار صارمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 4سال کانونی 74
فاطمه نيكويان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 65
سيده سارينا ركن الدينى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
اميرسعيد رنجبرگلشوارى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 41
محمدمهدى آهسته ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 32
سپيده محبى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 10
سينا كمالى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
على ضيايى دهبارز ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 29
مهناز محمد نژاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 22
على باقرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
نادر رنجبر ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 37
امين كمالى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
فاطمه ابراهيمى قلعه قاضى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 41
محسن قاسمى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 25
على فروتنى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 23
سارا نظام الملكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 65
امير حسين اتقائى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 34
مهشيد اصل سعيدى پور انسانی حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 13
فاطمه قسمتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 4سال کانونی 57
صدف ميرمحمدى انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 15
محمد جواد پاسلار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 35
سيد محمود حيدرى يزدى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 34
محمدامين آفرنچه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 5سال کانونی 49
سيد عماد موسوى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 55
نيما فرشيدى فر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 37
على مينائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 42
دانيال لسانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
آرش عليرضايى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 26
فاطمه اكبرى انسانی روزنامه نگاري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
فاطمه ربيعى نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 20
امين عيسايى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 35
مهدى مرادى گيشانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
حديث صادق زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 7سال کانونی 112
مسيح جهانگيرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 31
زهرا اكبرى انسانی فلسفه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
مريم سادات طباطبايى فرد هنر كتابت ونگارگري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 14
فاطمه سلجوقى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 24
ثريا عباسقلى پور انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 13
محمد زارعى دهويى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 1سال کانونی 14
فرزانه كيامنش انسانی جغرافياي سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
نجمه طاهرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 25
سروش يراندح تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 43
عمر بنيانه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 39
محمدامين مهيجى تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 47
سينا هنردارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 19
شقايق اقتدارنژاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 14
نجمه ناصرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
ايمان طاهرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 41
محمد رسول گليارانى ریاضی حسابداري -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 49
مريم فانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 71
احد پيرى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 12
آناهيتا جليلى ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 29
على عبدلى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 6
ازاده زارعى هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 10
سيد لميا هاشمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 34
پرنيان بلوچى هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
فائزه فرزين نسب انسانی روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 10
عليمحمد جعفرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 27
محمد مراديان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 47
مهران محمدى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
سيدمحمد هاشمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
على مرتضوى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-استان هاي محروم دانشگاه شيراز 4سال کانونی 50
فاطمه رستاخيز تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 55
زهرا انصارى فر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 56
سيد محمد سلامى راد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 26
ريحانه پسندى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 29
ياسين صحرايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 21
حميدرضا رضايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
كيميا پاسلارزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 26
اميرحسين رودساز ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 41
نگار وفادار تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 41
محمد رضا ذاكرى زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 21
عماد اقبالى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 31
ارشام واحدى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 11
على عليمردانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 21
فرناز رحيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال کانونی 44
معين صفى زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
سمانه زمانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 19
امير رضا سالارى سردرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 38
زهرا قنبرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 25
محمد هوشمند تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 55
نفيسه عالى زاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 56
فرزانه مارزى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
حنانه السادات موسوى فرد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 10
عليرضا محمدى پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 29
سروش كيهان فر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 32
زهرا الله آبادى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 28
ام كلثوم دادخدايى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
دريا بلوچى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 22
مطهره اميرى زاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 19
على نصيرى ميناب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 27
مجتبى محمد حسينى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 7سال کانونی 126
هانيه السادات موسوى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 10
فهيمه حسن زاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 6
نويد جعفرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 19
ميلاد عليزاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 20
نسترن افسرى نژاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 31
على كهنوزادى دوس ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 5سال کانونی 91
فاطمه تاجيك ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
هانيه هشترودى ریاضی علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 12
فاطمه عسكرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4سال کانونی 58
الهام محبى زاده تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 14
الهام قويدل محمدى تختى تجربی حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 22
ليلا عبدالهى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
مينا فريدون اصل انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 14
شقايق فدايى شولى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
محمد فرج پور تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 5سال کانونی 57
زهرا خزائى انسانی حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 5سال کانونی 78
پيمان افراسيابى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
معصومه بلادر انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 19
فاطمه قبه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 11
شيرين پرمون ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 32
مسعود شهبا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 12
شقايق اميرى توسلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 23
سديد رفسنجانى اصل ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 5سال کانونی 71
اطلسى آذرفر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 23
كيميا رئيسى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 11
سهيل صحرايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 15
ركسانا صفت زاده انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 33
شينا شفاعتى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
عبدالرحيم انصاريان ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 32
منا آذرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 8
نيلوفر ملايى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
رضيه ترابى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 51
محمد محبى نوذر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
غزل واثقى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 30
مهدى مهيجى نصرآبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 34
سكينه باقرزاده انسانی مديريت -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 6
مسلم نظرپور ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس 1سال کانونی 12
پوريا پاكدامن تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 7
مازيار مشايخى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 5سال کانونی 64
عاطفه مندگارى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
محمدرضا حقيرى زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 18
كيميا سورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال کانونی 31
سبحان رئيسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4سال کانونی 33
الهام حمزه لوئى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 10
مجيد دمساز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
سعيده شعبانى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 24
رويا صالحى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 12
محمد حسين اعتمادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4سال کانونی 49
فاطمه وفاكيش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
سيده ياسمين فرحانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 39
سيده مليكا مصلى نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 17
اميرحسين دهيادگارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 10
رومينا حسان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 21
پارسا وثوقى شهوارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 27
فريبا كنگى تجربی روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4سال کانونی 44
نوشين نوشادى تجربی علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 2سال کانونی 35
زهرا حيدرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 6سال کانونی 61
رضا صمدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 26
مريم سالارى نودژ تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 6
فاطمه معصومه رنجبر محسنى تجربی روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 10
فاطمه خواجوى نژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 11
امين عسكرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 22
سعيد مرادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
احسان راه نشين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 5سال کانونی 69
اميرحسين نوروزى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 41
شيما وطانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
عليرضا فانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 45
محمد صادق سالمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
زهرا نقيبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 12
محمد واثقى بهمنى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 21
محمد احمدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-استان هاي محروم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 26
محمد رمضان پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 23
سيده مه رو طاهرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 29
محمدامين على پور تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 49
محمدكاظم صادقى تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 1سال کانونی 21
فاطمه احمدى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 29
مسلم سرگت پور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 5
آناهيتا محمدعلى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) 3سال کانونی 46
مريم خادمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 5سال کانونی 54
حسين ناصرپور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
احسان بهرامى نژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 35
سولماز خدا مرادى هنر سينما-موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كمال الملک - نوشهر 1سال کانونی 10
مينا آراسته ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 32
مرتضى رضايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 23
فاطمه بازيار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 12
نگار هاشمي تجربی زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 10سال کانونی 112
فريد سعيدنيا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
عرفان سلامى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 55
سيده فرانك بحرينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 13
اميررضا رستاخيز ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 39
محمدرضا باهو ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 5
محمد كاظم پور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 19
مريم جعفرى برنجى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 11
ميثم پيامنى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 11
شقايق پور دريايى نژاد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 42
مصطفى داشن تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 7
حسين يغمائى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 25
معصومه حيدركهورى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 17
عليرضا زيبايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 14
عليرضا غلامى ورنامخواستى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 39
الميرا ملايى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 37
محمد دادى پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 6
سعيد پورفلاحى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 12
عليرضا ماهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد 2سال کانونی 32
مطهره مرادپور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 40
اميرحسين آلنگ تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 16
محدثه سعادت ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
عليرضا حبيب زاده ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) 4سال کانونی 38
مسيح عزيزى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 43
على لونى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-استان هاي محروم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 26
امير زينلى پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 10
ميثم بخشايشگر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 15
شبنم خجندى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 7
صابر اسمعيل پور ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 21
حميدرضا نوروززاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 12
ميعاد رحيمى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 29
فردوس دروار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
سعيد كرمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 34
اميرحسين خواجوى نژاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 43
مهرنوش مسيحى تازيانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 64
محمد هوشيار ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 16
محمدعظيم يزدان پناه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 11
على دهقانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 2سال کانونی 16
مليحه محمدزاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 17
نگين نظرزاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 25
ياسمن حيدرى زاده ریاضی مديريت -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 24
كيانوش زحمت كش ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه مجتمع آموزش عالي بم 3سال کانونی 32
ليلا سلطانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 53
على نيرومند مرادى نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 22
سارا پاكدامن ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 15
آرين اميرفريدى ریاضی مكاترونيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) 3سال کانونی 34
بهاره عبداللهى فر تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 48
حسين رسولى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 34
ياسر حيدرى انسانی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل بندرعباس) 1سال کانونی 6
سينا راميار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 14
حسين بحرينى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 12
ثنا رحيم زاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 26
صدف طاهر پور ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 3سال کانونی 36
مهرناز عادلخانى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 12
سجاد سملئى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 17
على عابرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 19
فاطمه خوارزمى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
طناز قاسمى نژاد تجربی شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 5سال کانونی 88
ابوالفضل فروغ افروز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 26
مبينا مظاهرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 8
محمد خادميان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 8
محمدامين غلامشاهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 2سال کانونی 19
مهدى ستارنژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 11
آريا حسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 10
محمد غلامى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 6
نازنين مكارى زاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 4سال کانونی 67
فاطمه ضيايى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 10
الهه چگينى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 22
مهدى سالارحسينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 30
زهرا زويدات ریاضی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال کانونی 11
حميدرضا آتش دهقان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 3سال کانونی 14
رضا دادبخشى انسانی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل بندرعباس) 1سال کانونی 6
محسن محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 11
فاطمه امينى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 24
مسعود بسوريد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 19
ياسمن صداقت تجربی زيست فناوري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال کانونی 47
پگاه رئيسى نسائى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 32
رهانه رستگارى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 10
زهرا شكورراد تجربی روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
محمد رضا آقايى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 6سال کانونی 100
مصيب ملت خواه انسانی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل بندرعباس) 1سال کانونی 5
محمد امين دولتى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 11
مهدى نجار باغسياه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 29
فاطمه دبيرى ریاضی فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 12
پوريا سام پورماهانى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 16
نيلوفر بى نوايان ریاضی مهندسي ايمني -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 2سال کانونی 21
سامان مهرانى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
سينا بارانى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4سال کانونی 62
فاطمه دلزنده نژاد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 13
حسين قنبرزاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 2سال کانونی 20
مرتضى پور طرق ریاضی فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
فاطمه دادى زاده ریاضی فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 19
فائزه طاهرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
فاطمه باوقار زعمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 15
على گلابيان ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 9
تارا هادى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 3سال کانونی 38
فاطمه ناصحى گشوئيه تجربی حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 36
جعفر خدايوندى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 42
بهنام مريدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 15
فرناز باقرزاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 15
مرتضى نصيرپور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
عليرضا غلامى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 38
محمدامين ارژنگ ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 24
مبينا قاسمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
محمد برانديش ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 21
محمود هوشيار تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
نعيم يكتاپور ریاضی فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 8
محمدرضا باسره ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 6
عليرضا دستيار تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 30
عليرضا رحيم زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 9
محمد رضا نظرى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 27
نيلوفر دانشور مينايى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 46
مينا نصيرى تجربی مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
محمد زاهدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه) 2سال کانونی 17
مرتضى زارعى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
اعظم گلمرادى تجربی مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 36
سجاد نوشادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زابل-نوبت دوم دانشگاه زابل 1سال کانونی 18
مريم سلطانى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 38
سروش دبيرى نسب ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 11
فروغ دازگر تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 27
شيما فروزانفر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 10
على صادقى بوگر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-مجازي دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
نجمه قدسى نژاد بندرى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 18
كيوان بهور ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 4سال کانونی 53
مهسا على نسب تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 26
هامان پيرزاد ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي زند دانش گستر - شيراز 1سال کانونی 16
مهلا سالارى سردرى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 17
اشكان شيخى فينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-نوبت دوم دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 3سال کانونی 34
مهتاب شريفى پور تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 1سال کانونی 13
كوثر ساعى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 11
عبداله انگالى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
كيميا ميرجوادى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 7
مصطفى اتصالى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 23
كسرى بزرگ زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) 3سال کانونی 14
صديقه زاهدى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 12
مهسا خراسانى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
احسان حسان تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 12
فاطمه صادقى تجدانو ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 9
كامين حيدرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 34
آسيه احسانى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
زينب فيضى تجربی مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 23
سارا اسدان تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 38
مرضيه فروتنى زاده ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 22
سكينه جهانگيرى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 24
الهه موسى خانى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 13
مجتبى پسنده ریاضی فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 13
فاطمه نوروزى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 17
محدثه جهانديده تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 27
امير رضا صادق پور ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 19
زينب عباس پور ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي حافظ - شيراز 1سال کانونی 11
سهيل بارانى تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 17
على صيرفى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 14
عرفان درايش ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 12
عليرضا نقيبى تجربی اقيانوس شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
پارسا شيخى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 13
محمدمهدى زلقى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پارسيان - قزوين بيدستان 3سال کانونی 10
محدثه ازادى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارم - شيراز 1سال کانونی 5
محمدسعيد مرادى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 14
مرتضى بديعى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 10
محدثه مظفرى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 20
على كابلى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال کانونی 12
فاطمه نهانى تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 30
زهرا عباسى زاده تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 9
ايمان جعفرى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارم - شيراز 1سال کانونی 5
محمد امين هاشمى پور ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 24
محدثه بارانى مارمى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 25
حديث سالارى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4سال کانونی 57
سينا رضايى تازيانى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 7
نسترن سالار پور تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خرد - بوشهر 3سال کانونی 23
بهاره عابدينى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
فيروزه رخشان ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان) 2سال کانونی 6
منصوره نصيرى الحسينى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 14
افسانه اسماعيلى تجربی زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 25
ناهيد روان تاب تجربی اقيانوس شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
سيدامير صديق تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 7سال کانونی 122
معصومه محمدى تجربی اقيانوس شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 37
نيما سالارى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 24
دانيال مانيان ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان 1سال کانونی 9
فاطمه ناظرى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 3سال کانونی 53
برهان الدين ميرجليلى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 14
طاهره سهرابى دولابان تجربی زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
فرشته خدادادى بم تجربی مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 20
محدثه محمود آقايى تجربی اقيانوس شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 6
فاطمه كارگر فرد تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 9
سيمين رئيسى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 19
مريم گرجى عربى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 19
مينا انصارى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 2سال کانونی 35
الناز احمدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 10
تينا فتحى پور تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سنا - ساري 1سال کانونی 10
نسرين زينائى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 11
سارا پرسش تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 15
غزل طيبى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 28
ويدا صادقى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه 5سال کانونی 38
مصطفى رستمى تجربی علوم اقتصادي -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي سراوان 2سال کانونی 30
مريم زارعى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه 2سال کانونی 24
مهرنوش آقاچه در بندى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بهاران - گرگان 1سال کانونی 14
دانيال داووديان تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 1سال کانونی 9
خاطره تاجيك تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 11
مينا زرنگار تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي كرمان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كرمان - كرمان 1سال کانونی 7
عاليه حيدرى نژاد تجربی شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خرد - بوشهر 1سال کانونی 19