بندر دير

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بندر دير

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
معصومه نوروزى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 36
فاطمه آبدونى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 25
كامران كمالى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 23
فاطمه احمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 37
فهيمه حسينى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 41
حسين حامدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 20
جلال مرادى علمدارلو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 16
محمد بردستانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 25
محمدرضا تقوى منش ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 18
زهرا سهولى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 13
على اعتبارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 28
معصومه حسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 4سال کانونی 44
بتول سياوشى انسانی تاريخ -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 17
افسانه جمالى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 38
سجاد سهولى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 20
سيدعارف پوزش ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه مركز اموزش عالي فيروزاباد 1سال کانونی 21
كاميار كاظمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
سيدمجتبى حسينى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 39
آريان عباسى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 15
مهدى اخلاقى انسانی مديريت دولتي -دانشگاه اردكان-نوبت دوم دانشگاه اردکان 1سال کانونی 19
فريده درويشى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 19
على بذر افشان تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 33
سارا قيصرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 25
مرتضى غلامى تنها ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-استان هاي محروم دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 33
فاطمه بحرينى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 20
على فولادى لقب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
حسن جاگرانى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 18
حسين تاجيك ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 12
خاتون درويشى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 2سال کانونی 36
على محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 1سال کانونی 18
محمدجواد درويشى صفت ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-استان هاي محروم دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 7
زهرا على پور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 19
آسيه مومنى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 19
معصومه اكبرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 19
فاطمه شريفى زاده انسانی تاريخ -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 11
شيما كرد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
اسماء اسلامى ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 19
على دريانورد ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 22
فاطمه حاجيانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال کانونی 19
رضوان خارستانى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 41
خديجه درويشى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 16
هانيه درويشى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 23
الهه روستايى تجربی روانشناسي -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 19
زهرا بحرانى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
محمدشفيع حاجيان ریاضی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 11
عاطفه پورات تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 22
عليرضا خياط ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي سراوان 2سال کانونی 25
محمد موفق ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 15
فاطمه عابدى تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 10
مرضيه رضايى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 15
زيبا عمرانى راد تجربی زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
محمد سالمى تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 4سال کانونی 60
سوسن ريشهرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19