بوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بوشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عليرضا جمالى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
رضا خوش نيت تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 24
رضا حاجب فرد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 19
محسن جوادى هنر نوازندگي موسيقي ايراني -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 18
عليرضا سعادتمند ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
فريماه درخشان فر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 54
محمد عليزاده ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
محمدرضا توسلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
محمد قلى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 38
سروش نورى نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 45
سارا آئين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
شيدا شماستون تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 57
هادى نهارى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
امير سامان حيدرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 45
سيد اسماعيل فاطمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 22
نرجس برقى نژاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 10
زهرا محمد شاهى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 42
اطهر شهابى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 33
مريم گيتى زاده هنر طراحي صنعتي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
فرناز ابراهيمى انسانی حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال از سوم دبيرستان 31
عاطفه قربانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 45
مينا محمدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 32
نيما يزدان پناه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران (محل تحصيل بندر ماهشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهديس زارع تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 44
فاطمه رغبت تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 44
آناهيتا نيكنام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 43
وحيده سادات موسوى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 36
ميلاد رمضانى زبان مترجمي زبان الماني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
سينا بهزادى پور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
پوريا خادم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 10
فاطمه خيرانديش تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 34
كاوه مرشدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 46
نويد بردخونى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
مهناز قاسم پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 4سال از اول دبيرستان 41
محمدعلى كاويانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
سپيده سرطاوى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال از اول دبيرستان 30
فاطمه دشتستانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 23
سارا مظلومى زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 1سال از چهارم دبيرستان 15
عليرضا بربازو زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
احسان افسرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 41
مهسا فخرائى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
عليرضا گشمردى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 19
سمانه توسلى نيا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 29
كيارش نيرومند ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال از سوم دبيرستان 30
كمند سليمانى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 19
سيد آرش مرعشيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 30
سامان كشتكار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 10
احمدرضا شهابى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 17
ريحانه چينى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 31
سيده زهرا رفائى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
سمانه انصارى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 43
صادق باقر زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
سيدمحمدجواد توسلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 12
حسين حسنى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 25
اميرحسين محمدى باغملايى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 20
نيا ارجمند زاده تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 22
سياوش چاهى بخش ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 22
هديه گرگين تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 31
على قايدحسينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
الهه زارعى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
سبحان اسماعيلى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
سيده حوريه حسينى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
درسا رشيدپور ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
الهام انصارى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 10
فرزانه رضائى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدسجاد مفرحى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 19
زهرا اسماعيلى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز 2سال از سوم دبيرستان 31
على شاعرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 10
احسان دهقانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال از چهارم دبيرستان 19
سيدغياث الدين حسينى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
مهرنوش دليرپور ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 29
احسان حسينيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 36
مريم دهملايى ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 20
حجت چاه پيرى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
فاطمه دشتى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 30
مهتاب نوذرى انسانی حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 21
فاطمه ذوالفقارى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
سروش قيصى زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 20
رضا يوسفى انسانی حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 18
مهدى حسن پور زبان زبان ايتاليايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
آرش كرمى زاده دشتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
صبا كيهانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 55
محمد جامه بزرگ ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 22
غزال حاجيانى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 27
نويد ممسنى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
ليلا دشتى دوست بوشهرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال از اول دبيرستان 72
فاطمه اسالم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 30
جواد محمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
معصومه زارع زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 37
مريم محمد صادقى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال از دوم دبيرستان 41
فاطمه زارع تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
زينب خضرى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 13
آرش رستمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 22
الهه مظاهرى پور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 15
محسن محسنى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
ساجده شيخ زاده تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 28
سعيد سعيدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال از چهارم دبيرستان 17
على اميرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 13
اميد محمدزاده تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
نگار بنه گزى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
ميلاد شيرزاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
سمانه انصارى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال از اول دبيرستان 61
شميم محمد على پور ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 19
موژان دريانوردى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 36
مريم مهدى پناه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 12
سيدحسين لطيفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 13
فاطمه شهابى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 24
على جمشيدى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
عليرضا ابراهيم زاده ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 11
سيدعلى رستگار تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 20
شبنم اميرى نژاد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 25
عليرضا داهيم تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 11
سعيد راهدارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 25
اسماعيل حاتمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 16
دانيال كريمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
عليرضا ستوده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 10
زهرا صابرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال از چهارم دبيرستان 14
على دهقانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
سيده طاهره علم تجربی روانشناسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 3سال از دوم دبيرستان 38
معصومه خويش دوست تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 24
برديا امينى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 4سال از اول دبيرستان 31
عبدالرسول عارفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
كيارش پاپرى ریاضی مهندسي ايمني -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 1سال از چهارم دبيرستان 10
سعيد مخبربوشهرى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمد بيژن ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 2سال از سوم دبيرستان 12
كوثر ماهينى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 39
فاطمه بوستانى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
نيما چوبدار ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 31
محمدمهدى شماستون تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 20
فوزيه حسن پور تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
ريحانه على اكبرى تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 32
ابراهيم روان سالار تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 36
مريم مشايخ تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 10
فرشته سداوى پور تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال از دوم دبيرستان 39
الهام كريمى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
محسن وفائى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 14
سيده هانيه رضوانى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 20
دانيال جمشيدى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 10
محمد سليمانى ثانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 14
كيانا برازجانى تجربی شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 5سال از سوم راهنمايي 83
آرش ورنان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 27
محمدرضا خادمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 1سال از چهارم دبيرستان 15
شكيبا اميرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 10
فائزه محتشم تجربی حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 23
فاطمه حياتى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال از دوم دبيرستان 16
مريم طالبى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 11
خشايار سنگرى ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
عليرضا جوكار ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 24
هادى پورصباغ ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا-نوبت دوم دانشگاه فسا 2سال از سوم دبيرستان 33
يوسف زائرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زابل-نوبت دوم دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 19
نيلوفر حيدرى ریاضی مهندسي انرژي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهدى احمدى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
مصطفى زارعى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 26
سيدمحمد هاشمى ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
سيد محمد صادق هاشمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 21
فاطمه فرخى تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 25
معصومه غلامپور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 23
فيروزه جمالى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
پريسا مردانى لك تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 15
فاطمه بهى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل حومه برازجان) 2سال از سوم دبيرستان 30
سوسن بهادر تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال از سوم دبيرستان 36
كورش حاجب تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 1سال از چهارم دبيرستان 22