بوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بوشهر

شيرين كشتكارى

شيرين كشتكارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عليرضا جمالى

عليرضا جمالى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضا خوش نيت

رضا خوش نيت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضا حاجب فرد

رضا حاجب فرد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محسن جوادى

محسن جوادى

نوازندگي موسيقي ايراني -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
عليرضا سعادتمند

عليرضا سعادتمند

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فريماه درخشان فر

فريماه درخشان فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمد عليزاده

محمد عليزاده

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدرضا توسلى

محمدرضا توسلى

مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمد قلى زاده

محمد قلى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سروش نورى نژاد

سروش نورى نژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سارا آئين

سارا آئين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شيدا شماستون

شيدا شماستون

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
هادى نهارى

هادى نهارى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امير سامان حيدرى

امير سامان حيدرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سيد اسماعيل فاطمى

سيد اسماعيل فاطمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نرجس برقى نژاد

نرجس برقى نژاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زهرا محمد شاهى

زهرا محمد شاهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اطهر شهابى

اطهر شهابى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مريم گيتى زاده

مريم گيتى زاده

طراحي صنعتي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
فرناز ابراهيمى

فرناز ابراهيمى

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عاطفه قربانى

عاطفه قربانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسماعيل دشتى

اسماعيل دشتى

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-استان هاي محروم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مينا محمدى

مينا محمدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ريحانه بهرام پور

ريحانه بهرام پور

مديريت بازرگاني -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نيما يزدان پناه

نيما يزدان پناه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهديس زارع

مهديس زارع

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فاطمه رغبت

فاطمه رغبت

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمد محمد على پور

محمد محمد على پور

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-استان هاي محروم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سعيد مهرجو

سعيد مهرجو

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-استان هاي محروم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آناهيتا نيكنام

آناهيتا نيكنام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
هادى شيخ ابوالحسنى بادامستان

هادى شيخ ابوالحسنى بادامستان

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-استان هاي محروم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
وحيده سادات موسوى

وحيده سادات موسوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ميلاد رمضانى

ميلاد رمضانى

مترجمي زبان الماني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
مهدى مهدوى فر

مهدى مهدوى فر

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-استان هاي محروم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زهرا قائدپورى

زهرا قائدپورى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
سعيد زارع

سعيد زارع

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-استان هاي محروم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سينا بهزادى پور

سينا بهزادى پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمد مرادى

احمد مرادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پوريا خادم

پوريا خادم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه خيرانديش

فاطمه خيرانديش

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كاوه مرشدى

كاوه مرشدى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
نويد بردخونى

نويد بردخونى

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهناز قاسم پور

مهناز قاسم پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مهسان اسكندرى

مهسان اسكندرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
محمدعلى كاويانى

محمدعلى كاويانى

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سپيده سرطاوى

سپيده سرطاوى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه دشتستانى

فاطمه دشتستانى

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سروش شادكام

سروش شادكام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سارا مظلومى زاده

سارا مظلومى زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عليرضا بربازو

عليرضا بربازو

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
احسان افسرى

احسان افسرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مهسا فخرائى

مهسا فخرائى

مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عليرضا گشمردى

عليرضا گشمردى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سمانه توسلى نيا

سمانه توسلى نيا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كيارش نيرومند

كيارش نيرومند

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
كمند سليمانى

كمند سليمانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيد آرش مرعشيان

سيد آرش مرعشيان

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سامان كشتكار

سامان كشتكار

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
احمدرضا شهابى

احمدرضا شهابى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ريحانه چينى

ريحانه چينى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سيده زهرا رفائى

سيده زهرا رفائى

علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سمانه انصارى

سمانه انصارى

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ناديا صابرى

ناديا صابرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حسين ظفرى

حسين ظفرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
صادق باقر زاده

صادق باقر زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيدمحمدجواد توسلى

سيدمحمدجواد توسلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسين حسنى

حسين حسنى

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اميرحسين محمدى باغملايى

اميرحسين محمدى باغملايى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نيا ارجمند زاده

نيا ارجمند زاده

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سياوش چاهى بخش

سياوش چاهى بخش

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هديه گرگين

هديه گرگين

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
على قايدحسينى

على قايدحسينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
الهه زارعى

الهه زارعى

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سبحان اسماعيلى

سبحان اسماعيلى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سيده حوريه حسينى

سيده حوريه حسينى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
درسا رشيدپور

درسا رشيدپور

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
الهام انصارى

الهام انصارى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فرزانه رضائى

فرزانه رضائى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدسجاد مفرحى

محمدسجاد مفرحى

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زهرا اسماعيلى

زهرا اسماعيلى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
على شاعرى

على شاعرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
احسان دهقانى

احسان دهقانى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيدغياث الدين حسينى

سيدغياث الدين حسينى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهرنوش دليرپور

مهرنوش دليرپور

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
احسان حسينيان

احسان حسينيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مريم دهملايى

مريم دهملايى

فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حجت چاه پيرى

حجت چاه پيرى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمه دشتى

فاطمه دشتى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مهتاب نوذرى

مهتاب نوذرى

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فاطمه ذوالفقارى

فاطمه ذوالفقارى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سروش قيصى زاده

سروش قيصى زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضا يوسفى

رضا يوسفى

حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مهدى حسن پور

مهدى حسن پور

زبان ايتاليايي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
صادق نديمى نيا

صادق نديمى نيا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شيراز-استان هاي محروم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آرش كرمى زاده دشتى

آرش كرمى زاده دشتى

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صبا كيهانى

صبا كيهانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمد جامه بزرگ

محمد جامه بزرگ

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غزال حاجيانى

غزال حاجيانى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نويد ممسنى

نويد ممسنى

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ليلا دشتى دوست بوشهرى

ليلا دشتى دوست بوشهرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
فاطمه اسالم

فاطمه اسالم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جواد محمدى

جواد محمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
معصومه زارع زاده

معصومه زارع زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مريم محمد صادقى

مريم محمد صادقى

مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
فاطمه زارع

فاطمه زارع

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زينب خضرى

زينب خضرى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آرش رستمى

آرش رستمى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
الهه مظاهرى پور

الهه مظاهرى پور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محسن محسنى

محسن محسنى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ساجده شيخ زاده

ساجده شيخ زاده

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سعيد سعيدى

سعيد سعيدى

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد باقر بهادر پور

محمد باقر بهادر پور

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
على اميرى

على اميرى

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اميد محمدزاده

اميد محمدزاده

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نگار بنه گزى

نگار بنه گزى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ميلاد شيرزاد

ميلاد شيرزاد

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
منصور جوكار

منصور جوكار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شيراز-استان هاي محروم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سمانه انصارى

سمانه انصارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شميم محمد على پور

شميم محمد على پور

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه تاج دينى

فاطمه تاج دينى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
موژان دريانوردى

موژان دريانوردى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مريم مهدى پناه

مريم مهدى پناه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سيدحسين لطيفى

سيدحسين لطيفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه شهابى

فاطمه شهابى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
على جمشيدى

على جمشيدى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليرضا ابراهيم زاده

عليرضا ابراهيم زاده

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سيدعلى رستگار

سيدعلى رستگار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شبنم اميرى نژاد

شبنم اميرى نژاد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عليرضا داهيم

عليرضا داهيم

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سعيد راهدارى

سعيد راهدارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسماعيل حاتمى

اسماعيل حاتمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دانيال كريمى

دانيال كريمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عليرضا ستوده

عليرضا ستوده

مهندسي برق -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زهرا صابرى

زهرا صابرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على دهقانى

على دهقانى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيده طاهره علم

سيده طاهره علم

روانشناسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
معصومه خويش دوست

معصومه خويش دوست

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
برديا امينى

برديا امينى

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عبدالرسول عارفى

عبدالرسول عارفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رضا گشتاسب

رضا گشتاسب

علوم سياسي -دانشگاه مفيد-قم -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
كيارش پاپرى

كيارش پاپرى

مهندسي ايمني -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سعيد مخبربوشهرى

سعيد مخبربوشهرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد بيژن

محمد بيژن

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كوثر ماهينى

كوثر ماهينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمد هژبرى

محمد هژبرى

مهندسي عمران -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فاطمه بوستانى

فاطمه بوستانى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيما چوبدار

نيما چوبدار

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمدمهدى شماستون

محمدمهدى شماستون

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فوزيه حسن پور

فوزيه حسن پور

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ريحانه على اكبرى

ريحانه على اكبرى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابراهيم روان سالار

ابراهيم روان سالار

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مريم مشايخ

مريم مشايخ

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فرشته سداوى پور

فرشته سداوى پور

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
الهام كريمى

الهام كريمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محسن وفائى

محسن وفائى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيده هانيه رضوانى

سيده هانيه رضوانى

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دانيال جمشيدى

دانيال جمشيدى

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمد سليمانى ثانى

محمد سليمانى ثانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كيانا برازجانى

كيانا برازجانى

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
آرش ورنان

آرش ورنان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدرضا خادمى

محمدرضا خادمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شكيبا اميرى

شكيبا اميرى

اماروكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سيد احسان بهنيا پور

سيد احسان بهنيا پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-استان هاي محروم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فائزه محتشم

فائزه محتشم

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه حياتى

فاطمه حياتى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مريم طالبى

مريم طالبى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خشايار سنگرى

خشايار سنگرى

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عليرضا جوكار

عليرضا جوكار

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
الهام شيخ سقا

الهام شيخ سقا

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هادى پورصباغ

هادى پورصباغ

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
يوسف زائرى

يوسف زائرى

مهندسي عمران -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نيلوفر حيدرى

نيلوفر حيدرى

مهندسي انرژي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ساناز دهقانى

ساناز دهقانى

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مهدى احمدى

مهدى احمدى

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مصطفى زارعى

مصطفى زارعى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سيدمحمد هاشمى

سيدمحمد هاشمى

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مينا برازجانى

مينا برازجانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سيد محمد صادق هاشمى

سيد محمد صادق هاشمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فاطمه فرخى

فاطمه فرخى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عليرضا ذاكرى

عليرضا ذاكرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
معصومه غلامپور

معصومه غلامپور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كامران استوار

كامران استوار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-مجازي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فيروزه جمالى

فيروزه جمالى

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدمهدى شش بلوكى

محمدمهدى شش بلوكى

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سيدمحمدعلى فرهى بوشهرى

سيدمحمدعلى فرهى بوشهرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مرضيه محمدى

مرضيه محمدى

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پريسا مردانى لك

پريسا مردانى لك

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه بهى

فاطمه بهى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سوسن بهادر

سوسن بهادر

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رعنا بهشتى پور

رعنا بهشتى پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كورش حاجب

كورش حاجب

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
على بحرينى

على بحرينى

اقيانوس شناسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سحر سبحانيان

سحر سبحانيان

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
هانيه زنگوئى

هانيه زنگوئى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرهنگ فربود

فرهنگ فربود

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرشته گنبدى

فرشته گنبدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه گل عين

فاطمه گل عين

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی