ايرانشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ايرانشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عباس آسكانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 51
محمد محمدزائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 24
حسين اكبرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 35
مطهره حيدرى مقدم ریاضی معماري داخلي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 22
محمد حكمت دوست ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 19
حامد جمالزهى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 6سال کانونی 49
طيبه جهانگيرى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
اسماعيل رستمى سابق ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 31
مسعود آسكانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 16
كامبيز قلندرزهى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 12
عاطفه تاجدارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 21
حديثه شيخ سياه انسانی علوم سياسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
فاطمه شولى بر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 29
ميلاد قلندرزهى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 9
اميرحسين براهويى كنگورى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 11
عبدالوحيد ملازائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 25
عاطفه بامرى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 15
اسماعيل بامرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 15
محمد برهانى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 10
آسيه برهان زهى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 18
صالحه دامنى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 30
مصطفى بزرگزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 9
آفاق اصغرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 32
مرتضى نارويى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 9
عابده دكالى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 14
الناز ايرندگانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 25
محمد پكيرشاهى تاج ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 33
ايوب بهزادى انسانی روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 10
همايون اربابى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 17
بهرام لشكرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 15
حليمه كلكلى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 35
اميد خيرى انسانی سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 5
عبدالرحمن فيروزى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
هانا حبيبى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 9
محمد پرمر انسانی حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 3سال کانونی 35
محدثه سايگانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 14
فاطمه ساهور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال کانونی 33
فاطمه خانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 46
احمد بيجارزهى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 25
مريم اربابى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
منصوره دهميرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 21
محسن فروزانى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال کانونی 11
فائزه جمشيد زهى ريگى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 17
مجتبى تقوى ریاضی مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال کانونی 15
مريم رئيسى انسانی مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 5
طيبه اربابى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 6
نيلوفر باركزهى تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال کانونی 25
طيب ملازائى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 13
صادق كوهى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 10
محمد رئيسى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 7
اسلم خيرى انسانی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 16
طه‌ نصرتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 14
داود دهقانى انسانی تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 10
مسعود رئيسى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 6
مهديه آچاك ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 15
نسيمه خدارحمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 15
زاهد آريان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 17
مراد گيلانى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 16
عاطفه اسماعيل زاده انسانی تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 8
سحر اكاتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 23
زهرا حملى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 7
ساجده نارويى مهر انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 14
سليمان سياه خانى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 10
پرى ناز ستوده تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 23
عبيداله مزارزائى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
فريدالدين سالارى نژاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 15
حسينعلى راهدارى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال کانونی 17
ياسين جنگ زهى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 14
ايوب نايگونى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال کانونی 16
فاطمه اربابى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 8
آمنه خاشى ناصرى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 15
امين اله ابراهيمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 25
مهسا چاكرى قاد ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 14
محمد رئيسى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 10
احمد چاكرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 16
ياسين بشكوه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 7
الهام وكيلى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 15
امير ده دار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 14
مريم عمرزهى چاه كمالى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 11
فرزانه اميرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 8
سحر عنايتى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش) 2سال کانونی 8
محمود روشن رائى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال کانونی 7
مريم دادگر تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال کانونی 37
سيده مهرانگيز سيد زاده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 5
مينا نظيرى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 11
حديثه بزم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 20
سميه اسفده انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 13
رضا طايفى انسانی تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 14
مهدى شهلى بر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 5
عبدالغنى دل پيشه تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 26
پروين پرورش اسپكه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 12
سامره بامرى انسانی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل زاهدان) 1سال کانونی 15
عمران درزاده ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 5
بهزاد سپاهى انسانی باستان شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 13
پريسا آهوئى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 6
فاطمه محمدى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 15
عايشه قاسم زائى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 22
سميه محمدى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 16
فاطمه نيرومند انسانی حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 9
مرضيه مجردى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-نوبت دوم دانشگاه زابل 1سال کانونی 6
على هوتى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 9
فرشته بامرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 10
نازنين شهردرازى ریاضی فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 6
سميه هوتى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 8
پروين داودى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 2سال کانونی 35
حسام الدين دادگر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 16
رضا ربانى ايرندگان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 6
نجمه رئيسى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 6
زاهد بلوچ انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 13
الميرا ميربلوچ زهى تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 2سال کانونی 17
احسان اربابى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 3سال کانونی 27
مجتبى نارويى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 14
فاطمه آتش افراز انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 7
آمنه اربابى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 5
احمد شه بخش تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال کانونی 18
محدثه شاهدوست تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش) 2سال کانونی 17
على رس‌ انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 9
محدثه رئيسى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 2سال کانونی 7
مهران عبدالهى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 19
الهام اميد كهن شورى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
جواد رحيمى فرد ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 7
داود شاردرى انسانی تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 5
مهديه فولادزهى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 2سال کانونی 25
راضيه ربوشه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 6
زهرا اربابى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 17
عمران خوان سالار تجربی مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 7
حميده جمشيدزهى انسانی تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 19
امير دامنى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 2سال کانونی 19
محمدجواد ايراندوست تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 12
طاهره شريعتى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
الهام بلوچ لاشارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 11
امين نيك پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 10
سروين ارباب ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 16
ادنان ميرى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 12
ساسان شيرانى رامكى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 9
اميرحمزه شيهكى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 25
منصور رسولى زاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 12
گلناز شالچين تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 13
جاويد ميريان تجربی شيمي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 3سال کانونی 48
جنيد كوهى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 19
پريسا بامرى تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 23
جاويد درزاده انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 16
سليمه چارى زهى تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 20
محمد نارويى تجربی زيست شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 13
ياسر كلكلى تجربی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 15
ياسين پوريان تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 19
زينت شهيكى راد تجربی مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 12
رقيه كرنگش تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 14
فهيمه غلامزائى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 11
ناهيد خداوردى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 19
شيما محمدى تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 10
معصومه قبا تجربی زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 17
سحر بخشى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 20