قم

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر قم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمدرسول يزديان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 38
صادق فرهادخانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 42
سينا رادمهر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 60
روح اله سكالش فر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 25
محمدجواد نگارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 15
حسين كشاورز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 60
يونس نياى عباسى انسانی كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال کانونی 52
حسين كرانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 52
فائزه حق بين انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
محمدعلى زارعى متين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 35
حسين قربان زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 25
على بهمنى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 37
راضيه رحيم خراسانى انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 42
پارسا سنگى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 52
ايمان طاهرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 61
فاطمه بازوكار انسانی حقوق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 36
محمدسعيد گائينى انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
مهدى نورسيده انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال کانونی 51
مشكات شريعتمدارى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
محمدمهدى حيدرنيااندى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 39
محمداحسان يارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 45
سيد عماد سيفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 50
فاطمه تلاشان انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 15
عليرضا عبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 26
زهرا نصراللهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 49
مصطفى افتخارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 64
محمد احمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 43
امير رجائى اربابى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 41
سعيد رمضانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 47
سعيده ابراهيم گل تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 33
زهره سليمى انسانی روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال کانونی 23
على رضا حلاجيان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 45
محمد توسلى نيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 41
سيدعباس رضوى حائرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 20
امير حسين مطلبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 40
ميلاد مسرور ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 40
محمد اخوان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 20
حامد زارعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 46
سجاد نادرى انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 3سال کانونی 64
فاطمه صابر انسانی حقوق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 26
حسن على محمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
فاطمه سليقه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
محدثه غلامى انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
ابوالفضل مصطفى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 18
مهدى محمدى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
مهسا عمرانى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
مهناز على مددى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 16
ريحانه سادات طباطبائى نژاد انسانی حقوق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 40
ايمان غلامى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 73
زهرا على زاده انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 58
سيد حسين مجتهد زاده ریاضی كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 40
فريده كريمى انسانی حقوق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 38
محمدحسين حكاك ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
سيده فاطمه سيدعربى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
محمد مهدى محمدى پيام ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 44
محمد حسين رضائى فرد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 39
فاطمه محمدبيكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 39
محمدهادى فراهانى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 46
محمد مهدى وكيل ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 42
احسان افشارى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 30
فاطمه نويسى زاده ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 39
مطهره صادقيان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
مرتضى مطهرى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 41
على محمودى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 19
على رضا عزيزى پورفينى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 46
سيد على موسوى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 65
اعظم السادات روحانى انسانی حقوق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 34
محدثه نجفى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 28
امير حسين سيفى انسانی حقوق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 31
سيدمحمدحسين حسينى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 5سال کانونی 85
نرجس دلاورى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
وحيد كريمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 20
زهرا كاظم بابائى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
محمدعرفان عبدرضائى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 6سال کانونی 93
زهرا حائرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
على موذن زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
فاطمه عليرضايى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 35
مليكا صحت انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 38
مريم احمدى فرد تجربی پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 4سال کانونی 78
سيده حانيه شبيرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
سارا صفايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 36
پريسا شجرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 40
محمدمهدى وفائى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
سيد محمد رضا داماد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 28
اميرحسين محمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 36
سيده ليلا مرتضوى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 27
محمدحسين بهبودى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 65
مهسا حسينيان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 25
محمد چهرقانى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 16
زينب رضاقلى انسانی حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 36
رضا يزديان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 26
مهدى هدايت پور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 38
على مهدى آبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 20
سينا عباسى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 20
ندا بيان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 17
محمد انتصاريان بيدگلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 20
محمدحسين جواهرحاجى آبادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 26
هادى فصيحى انسانی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 20
محمدمعين حاج اسماعيلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
محمدحسين زرندى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 39
محمد نصرتى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 65
ريحانه كشتكاران انسانی روزنامه نگاري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 29
محمدمهدى خداگو انسانی باستان شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
مريم سادات اسلامى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 41
محمد اسكندرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 37
على توحيدى نيا ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 47
محمد حسين قربان نژاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 54
محمد امين عطايى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 35
محمدحسن فرهانى انسانی حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 16
محمد صادق خان احمدى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 44
محدثه بختيارى انسانی حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 10
مجتبى سليمانى حاجى كندى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 55
الهه يزدان خواه زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
مريم منوچهرى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
محمدحسن قاسمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 17
احسان بهشتى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 38
فخرالدين اسماعيلى دارستانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
فاطمه محمدى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 36
محمد حسين نوپوش ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 42
على يادآور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 11
مهدى كاظمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 31
سعيد كريمى مطلوب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 46
ريحانه حق گويان انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
زهرا شيخيان خاوه انسانی مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 16
سحر رجب ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 47
مونا منصورپور انسانی مديريت بيمه -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
على موسوى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 37
احسان وزينى احقر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
على لنگرودى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
على يزدانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
سجاد عباسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
فاطمه كارگرى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 22
ميلاد فرشاد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
محمدمسعود عظيمى نهوجى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
سپيده دانشمند انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 16
زهرا قمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 34
احمد محمدى دوست ریاضی مهندسي ماشين هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 34
عليرضا مقيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 61
رسول كريمى مطلوب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 45
سيدمجتبى ميرخليلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 46
زهرا قارائى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 13
محمد حسين بهروزى لك ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 36
فاطمه رضايى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 23
زهرا دشتى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
محمد پور قنات النوجى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 41
زهرا ميرجانى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 10
سارا خوش گفتار انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 36
اميررضا بدخشانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 31
احمد محمدى نيا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 20
زهرا نورى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 37
محمد محسن مظفرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 32
محمدسينا كاظمى ونستان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 19
زهرا عسگرى ریاضی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 16
ريحانه رحيم زاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 30
مجيد گوهر ريز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 36
على كريمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 39
معين خداپرست ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 64
حسين بهراد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 24
محدثه وفايى مطلق ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 55
زهرا حاتمى تبا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 5سال کانونی 88
محمدامين گياهبان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 35
محمدتقى على محمدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
تهمينه سادا تجلى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
زهرا محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 36
پريسا هفته خانكى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
محمدجواد كيانى بيدگلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
محمد مهدى باقرزاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 45
سيدمحمدجواد افشارپوردهدشت تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال کانونی 76
امير براتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 40
پروين شفيعى انسانی حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 36
عليرضا ضيائى فر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 26
اميرحسين فتح الهى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 38
مهدى شيرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 38
سيده شيما تقوى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 30
معين شاعرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 35
فاطمه نجارزاده گان تجربی علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 6
ابوالفضل كريمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 19
زهرا فيروزه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 66
ريحانه داستانپور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 36
عليرضا رضائى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 30
سيدفريد لاجوردى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
سيدمحمدرضا حسينى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
شكيبا پورمسعودى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 32
محدثه بهرامى خندان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 38
محمدصادق خدادادئى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 20
نجمه بارانى زبان زبان وادبيات اسپانيايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
سيد محمد على كاظمى فرد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 45
فاطمه ناميان انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 38
فياض زارع زاده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
سارا محمدى انسانی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 35
بهاره حكيمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 25
محمد كريميان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 4سال کانونی 75
فاطمه اكبرى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 39
سيداحمد مرتضوى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 36
على نوريان بيدگلى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 60
زهرا درخشان ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 1سال کانونی 22
فاطمه ولى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
مهدى باقرزاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 41
مجتبى بابايى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 48
محدثه ابراهيم پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 39
فاطمه مظفرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 57
شادى محسنى خواه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 17
مهدى مقياسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 36
سجاد صمصامى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 20
سوسن بلار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 37
فاطمه هاشمى فر ریاضی فيزيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 17
سيدروح اله محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
على ابراهيمى منش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
محمدجواد كريمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 40
سيدمحمدمهدى حسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
محمدرضا مهرابى قمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 20
فاطمه على رضائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 35
محمدحسين جعفرى هرندى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 17
مهناز سياحى انسانی باستان شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
بهنام دهقانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 58
حجت عبدلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 18
زهرا حيدرزاده انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 11
محدثه بيطرفان صرمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 14
على اشرفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 39
محمدحسين ايزديان خواه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 30
محمد چهرقانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 43
حميد ساعدى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 20
محمد مهدى فروتن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 39
احسان مسعوديان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 37
سيدمهدى رضوى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 24
سمانه عليزاده انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 31
عارفه توحيدى راد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
مهدى كريمى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
عارفه عطايى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
مريم متقى خو انسانی حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 16
محمد رضا توكلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 64
راضيه دستغيب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
فاطمه رنجبر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 44
سيدعلى فخرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
زهرا كريمى انسانی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
محمد عسگرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 13
ابراهيم قره باغى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 1سال کانونی 17
زهرا سروش ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
سيد على رضا تقى زاده واقفى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 54
سيدفخرالدين برقعى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
شقايق قربانى انسانی حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 25
مجتبى متولى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
عارفه رنجبر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
زينب قاسمى سنگى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 5سال کانونی 73
حسين رحمتى شهرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 45
معصومه بادى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 20
حانيه نوروزى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 44
سيما صحرائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 35
مجتبى شيرين آبادى فراهانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 31
فاطمه خوشرو انسانی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 18
على رضا پوربافرانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 44
زهرا بختيارى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
رضا سليمى هيزجى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 49
محدثه فرخى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 34
زينب صميمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 7
مهدى ترابى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 17
محمدمهدى احمدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 26
مهديه نديمى تهرانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
سيد محمد رضا ايازى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 39
محمدجواد عابرى رونق ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
سعيد قمى تجربی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
اميرحسن گائينى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 11
صبا گائينى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 48
فاطمه سليمانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 55
محمد اكبرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 25
حسن نجفى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
فرزانه حاجى عليان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 13
فاطمه قاضى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 17
سيدحسين علوى نژاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 18
جواد بشتاب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 43
سيدمحمدحسن توليتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 44
مهديه محمدميرزايى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 25
محمدحسين احمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
حميدرضا پيروز مفرد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 36
پريسا قاسم پور تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 75
سيده حانيه محسنى مقدم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل) 3سال کانونی 49
مريم محمدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 19
احسان حسن خانى وشنوه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 37
على ملك محمدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 23
صبا حاجى باشى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 6سال کانونی 54
غلامرضا جهانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 36
ريحانه ملاحسينى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 47
سيدمهدى موسوى عبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 13
مهدى آزادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 11
عليرضا سليمانى فر تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 41
مهدى بساره ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 39
يكتا جعفرزاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 33
على عرب بفروئى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 47
محمدمهدى نجفى انالوجه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
سعيد جعفرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 4سال کانونی 59
زهرا هوشنگى آرام ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
فاطمه آرام ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
اميرحسين شاهواروقى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
فاطمه اديب رهنما تجربی روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
ريحانه السادات ميراسماعيلى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 41
فاطمه اعمانى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 39
اميرحسين سليمان پور ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 34
محمدحسين وفادار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 25
ريحانه سلطانى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 39
محمدعلى جواهرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
پگاه رضوى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
سيدسجاد موسوى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 9
نسترن رشيدى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
حانيه معماريان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 18
على گل كار ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 1سال کانونی 7
مهسا كيانى فر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 32
سعيد ونائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 33
زهره اقاخانى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
معصومه وحيدى افرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
محمدامين هاشمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 5سال کانونی 71
سيما بحرينى ریاضی شيمي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
فاطمه پوست چيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 13
صادق عليخان بيك زند ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
سيدفريد محسنى مطلق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
زهرا حسين زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 32
حورا انصاريان تجربی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 8
محمدحسن كلانتر نيستانكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 30
فاطمه دهقانى فيروزآبادى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 44
حانيه قاسمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 35
محمدجواد نقابى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 49
عليرضا امين فر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 41
فائزه سلامت تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 43
زهرا عليخانى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 13
سيده فاطمه سيدان جاسبى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 48
تينا محسنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 19
نرگس بختيارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 24
سميرا نعمتى ریاضی مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 18
فريد يوسفى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 26
فاطمه سارى مقدم زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 19
فاطمه حسن پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 24
فاطمه سادات بنى طباجشوقانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 67
ستار حاتمى خواه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 11
محدثه فراهانى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 19
حانيه حيدرى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 9
عباس كبوترى كاشانى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 66
صباح خندان ریاضی مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 52
مريم جوكار انسانی تاريخ -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
غزاله طهماسبى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 56
زهرا بيات خيرآبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
سجاد رضائى تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 42
محدثه بيرنج ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
زهرا ابوئى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
فائزه سورانى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 25
فاضل اميرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
احمد احسانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
فاطمه حكمت نيا تجربی روانشناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 19
سيد على اكبر موسوى زاده برقعى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 36
ايمان كوسه لر تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
عرفان حيات بخش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
حسن كرمى پور ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 18
نفيسه قربانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
حبيب مرادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 40
راضيه جعفرى افرا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 11
بدرالدين رستگار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 24
حانيه كريمى تجربی زيست فناوري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 49
نگار خوش آمدى تجربی دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 29
سيدروح اله حسينى درويشانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 36
سيده صفيه موسوى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 21
فاطمه يزدى انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 13
بهاره قزاآنى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 25
فروغ آسايش تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
زهرا محمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 40
عارفه حميده مقدم تجربی روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
مهدى تقوى زاده ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 37
مونا حاج بابايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 22
زهرا شريف زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 41
حميد بداغى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 9
سيدمحسن بكائى قمى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 17
سمانه شيرمحمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 28
فاطمه تارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 33
نرمين شجاعى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 22
زهره سادات خاك زارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال کانونی 23
زهرا يعقوبى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
مهديه حاجيلووكيل ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
محمدحسين صباحى بندرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 32
فاطمه عالى پناه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 32
رويا كرد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 17
مينا فاتح ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 22
مرضيه سادات ميرنوراللهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 29
راضيه بصيرت نيا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
نگين خوش آمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 34
مريم گلچوب فيروزجانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 32
مهدى كوچك زاده تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 40
فاطمه عباسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 16
فاطمه سلمى زاده انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 38
محمدحسين تحريرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 26
فاطمه آمره اى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 21
طاهره فراهانى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 29
سيدمحمدحسن موسوى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 20
فاطمه سعادتمند ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 21
مريم سادات محمودى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 11
نگين يار تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال کانونی 50
مليكا جوپا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 37
عليرضا بهرامى رضاقى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 40
فاطمه انتظارى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 43
مهديه رضائى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
سهيل قيصر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 42
سجاد فكور انسانی معارف قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد) 1سال کانونی 14
محمدمحسن عباسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 3سال کانونی 63
زهرا صفايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 35
صدرا زرگر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 21
كوثر شرف الدينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 24
محمدهادى آقاكوچكى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 20
حانيه سحن گو انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
سيد مسعود منتظرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 3سال کانونی 42
نرجس جديدالاسلامى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
سيداميررضا حسينى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 8سال کانونی 99
معصومه بگلر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 20
زهرا گل پرور انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
محمد اكبرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 10
سيد على خالقى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 2سال کانونی 23
محمدامين بيگلرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 14
ابوالفضل رضائى قمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 9
زهرا مهدوى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 8
احسان سبحانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 44
سيد محمد امين برقعى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-نوبت دوم دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 2سال کانونی 28
كاظم يزديان ورجانى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-نوبت دوم دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 2سال کانونی 32
سيدمحمدعلى برقعى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
مريم رئيس وند ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 42
محدثه آدابى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 26
عاطفه كريمى تجربی مديريت اموربانكي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 18
زينب اديب ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
صالح عموعبدالهى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 47
على اسماعيلى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 48
ابراهيم هاديان قمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 4سال کانونی 61
مجيد مقيمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 20
نفيسه سادات موسوى ریاضی مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 23
على قنبرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 18
عليرضا ضحاكى وحيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
فاطمه يادگارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 23
محمد مهدى مهديزاده كرباسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 37
مهدى محمدصادقى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
سيدمرتضى سيدنژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 26
نجمه سادات خداشناس تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 20
محمدرضا عبدالهى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-نوبت دوم دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 3سال کانونی 59
بهنام عراقى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 57
عاطفه شعبانى انسانی تاريخ -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 24
زهرا ابهرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 37
بيتا علوى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 11
سيدحسام الدين مومنى ریاضی مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 5سال کانونی 87
مريم كريمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 21
فاطمه احمدى جبلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 23
مجيد ايل خانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 26
مائده على بابايى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
عليرضا قرئلى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
سيدعلى سامانى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
مرتضى ضرابى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 18
شهاب الوندى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 24
محمدرفيع شيشه اى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 54
مينو مختارى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
محمد رضائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 34
مهدى درامامى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 14
مهدى ناصرى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 25
محمد محمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 43
فاطمه شاهد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 37
سيدحامد هاشمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 22
دانيال جوكار تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 63
على رضا قراقيه ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 25
سعيد صفرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 3سال کانونی 50
فاطمه مولائى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 9
مهشيدسادات همايون تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 3سال کانونی 54
فاطمه مهدى منش تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
احمد اسدى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
اكرم سادات جعفريان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 37
محمد امين يارجانلو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 51
عليرضا قربى نهوجى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 15
مشكات جوكار انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 12
محدثه رستگارى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
محبوبه بختيارى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 9
محمدعلى اليعقوبى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال کانونی 9
عليرضا عابدينى ميمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 18
مصطفى طيبى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 44
فاطمه مزرعه خطيرى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 36
فاطمه احمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 19
على شهيدى نژاد تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 89
فاطمه حسينى راد ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 15
عاطفه احمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
سيدحافظ محمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 42
فاطمه مردى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال کانونی 78
الهام فراهانى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
مائده شكارى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 13
زهرا نوش آبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 41
محمد جواد نكونام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 3سال کانونی 49
محمدرضا كيال ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-نوبت دوم دانشگاه تفرش 2سال کانونی 28
سيدمحمدجواد رضوى قزوينى انسانی تاريخ -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 26
فاطمه ابراهيمى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 29
على غفارى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 8
مهدى عبدالهى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 8
فاطمه ايپكچى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
سيد على مقيمى تجربی شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 28
ابوالفضل اخلاقى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 14
الهام تاجميرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 24
حانيه فلاحى تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 38
فاطمه والى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 47
مهدى صنيعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 17
سيدابوالفضل خاتمى كاوردى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 35
اميرحسين باقرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 24
مصطفى صدقيان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-نوبت دوم دانشگاه تفرش 3سال کانونی 56
سيدمحسن روحانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 31
اهورا رامش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16
زكيه برزگر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 16
محمد مبينى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 32
عليرضا مهدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
مرضيه اكبريان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 8
سميرا نوروزى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 15
اميرمحمد ملك زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 21
فاطمه احمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
زهراسادات آقاميرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 21
مونا ابدئى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 27
زهرا آزادگان ریاضی روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
رضا لطفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 16
حديثه فلاح اصل ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 22
فاطمه مه ابادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 19
ناهيد محصل ارجمندى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 51
محمد احمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 33
محمد امانى منظم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 18
حسين على عسگرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 3سال کانونی 59
محمد خيرخواه ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-نوبت دوم دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 2سال کانونی 31
مهدى مرادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 34
مهسا كرمان پور تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
سعيده صادقى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 37
فاطمه عبدلى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 35
محدثه حاجى پور ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال کانونی 55
عارفه نصراللهى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 26
على ميرزائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 24
مسعود رحيمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 37
محمدمهدى طحان نژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 16
على بيات ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
سعيد ميرزا ابوالحسن ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 39
ولى اله عباسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل كبودر آهنگ) 1سال کانونی 16
سعيد كريمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 19
فاطمه كامرانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 22
اميررضا پروين تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 34
مهرى آقاجانى مهربان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 31
محمد فروردين تجربی زيست فناوري -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 37
محمدرضا صادقيان مشگانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 39
مينا موحدمطلق تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
على موحدى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 28
جواد حاجى زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 20
زهرا محمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 25
راضيه غلامى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 27
محمود صادقى كبير انسانی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 19
ريحانه اميرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 21
مينا اسماعيلى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 19
سيدمحمدحيدر هاشمى طباطبائى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
نرگس محمميرزايى ریاضی فيزيك -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
مليكا رضائيان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 42
ضحا يداللهى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
محمدعلى لاجوردى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
محمد آقا نورى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 39
بنيامين قرئلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 32
زهرا احرارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 21
نيلوفر آزاديان تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 45
فاطمه ميرزائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 41
رضا شكريان انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
محسن احمدى مهتاش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 20
رحيم شيخ هادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
محمد صفارى نيا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 38
سعيد حسنى شنبدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 41
فاطمه سادات مجتهدسيستانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 12
زهرا اكبرى پيرسقا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 33
مهدى قبله زيناب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 10
فاطمه سادات حسينى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 49
حديث جبارى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 19
نرگس عبدى نژاد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 64
محمدامين جعفرپورجلالى تجربی روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 6سال کانونی 99
محمد بختيارى زاده انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 29
نعيمه نظرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
على صادق زاده عطار ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 12
الهه سادات ميرحبيبى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال کانونی 65
زهرا طاهرى ریاضی فيزيك -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
زهرا لطفى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 39
حسنعلى حسن پور انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
زينب زاهدى تجربی حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 3سال کانونی 38
زهرا دوازده امامى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 23
محسن اهوز انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 7
وحيد جهانشاهلو ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 40
فاطمه گرائى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 17
زهرا كشاورز تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 30
هادى زينلى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال کانونی 55
احسان كاظمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 17
زهرا بختيارى زاده ریاضی فيزيك -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
فاطمه ابوالفتحى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
نيلوفر حاجيان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 25
رباب آل كثير تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 53
مريم آمره اى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 2سال کانونی 47
مرضيه سليمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 10
فاطمه غرباپور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 37
محيا كريمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 18
فاطمه زرين نعل تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 37
حسين صابرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 15
اميد عبدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 22
آرش وكيلى پارسا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 36
حميد وفايى دانا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 39
عباس ونكى فراهانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 17
مهدى مهدى پور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 18
زينب نظرى تجربی روانشناسي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم دانشگاه ملاير 2سال کانونی 30
فاطمه نجفى ریاضی فيزيك -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
طيبه طيبه على تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند) 2سال کانونی 33
وحيد ملكى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
رضا غفارى شكور ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 1سال کانونی 16
مهدى عاشق ریاضی مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 24
امير كوه خضرى انسانی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
حسين فيروز ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 16
روح اله جعفرزاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 24
على درويشى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 26
محمدرضا رسولى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال کانونی 53
محمود بياتى كميتكى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 18
زهرا مقارى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 37
مباركه اكبرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 33
محمد جواد زين العابدينى فردوئى ریاضی مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 28
الهه حضرتى عينى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 42
ناديا عربشاهى تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
مبين خوش لهجه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-نوبت دوم دانشگاه تفرش 2سال کانونی 21
فاطمه يوسفى بزچلوئى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 43
اسماء مدرس ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 14
محمدحسين خان ميرزائى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 32
سميه پرنلو تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 56
عليرضا زارع گلستانى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 21
مسيح اسكندرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 26
فاطمه جعفرى پايدار ریاضی فيزيك -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
محدثه حاجى بابايى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
پريسا حاجيلو تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 2سال کانونی 29
سيد امين الدين موسوى نژاد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 48
فاطمه فيروزه تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 48
اميررضا خادم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 19
محدثه داسار تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال کانونی 26
فاطمه نوروزپور تجربی حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 32
عليرضا درزى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 32
اميرمحمد نيكوگفتار ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 17
ميثم غلامى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
نازنين سلطانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 41
حسين شعبانى ریاضی فيزيك -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
مهدى مهدوى نكو تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 24
مصطفى حيدرى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 16
مهسا حسن پور تجربی شيمي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 47
على رضائيان سالكى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 3سال کانونی 44
حديثه اسحاقى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 26
مهدى شيرازى فردوئى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 3سال کانونی 56
فاطمه رضائى تجربی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
عطيه بيطرفان تجربی شيمي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 36
زهرا وفاجو تجربی روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 26
سيده فاطمه ابطحى كاشانى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
سيده فاطمه موسوى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
مهدى مقدسى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 18
غزاله غفرانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 35
آتنا ثمرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 12
راضيه راشدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
سعيده دل آذر تجربی حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 39
فائزه عالمى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
زينب محمدى كيا تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 40
مجتبى حيدرزاده تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال کانونی 37
الهام خانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
مسعود اشرفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 1سال کانونی 20
مقدسه رجبى تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 32
شهزاد رئوف تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
فاطمه منصورى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
سيدرسول صادق الوعد ریاضی فيزيك -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 9
محمد قمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 40
محمدرضا حاج محمدحسينى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
عارفه جعفرى تجربی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 23
محمد حكيميان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 9
على اكبر احمدى الانق تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 20
مليكا فكرى زاده تجربی شيمي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 43
مباركه گلستانى پويا ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 14
سيده زهرا حسنى طباطبايى تجربی زيست فناوري -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 29
فرزانه فرزام فرد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 1سال کانونی 11
فاطمه جعفرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 42
محمدمحسن رحيمى تجربی مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 17
مهدى عاصم آبادى بزچلوئى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
محمدامين بختياريان ریاضی فيزيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 15
مهدى رجبى تجربی حسابداري -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
پريسا يمينى فر تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال کانونی 61
اميرحسين الماسى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 23
حسن جبروتى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
ريحانه شهبازى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 17
سيده زينب موسوى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 11
محمدجواد فتح اله گل ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 23
على ايمانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 32
فرشته آراسته تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 44
امير حسينى تجربی شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
مينا صاحب الدارى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
حوريه سادات بنى هاشميان تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 3سال کانونی 33
محمد عارف مهپور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 47
فاطمه نوروزى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 39
فاطمه محمدى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
سيدمحسن ميرابوطالبى ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 18
فرشته شيخ حائرى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 4سال کانونی 44
على رضا گنجى پور تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال کانونی 29
محمد يوسفى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 26
على لطفى فرد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 16
زهرا شفاهى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 24
محمدجواد بورقانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 20
فرزانه اله اكبرى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال کانونی 16
محمدرضا محمدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 36
فائزه سراجى ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 22
على اصغر صادقى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 12
مريم حبيبى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 17
زهرا اسلامى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
سيدمحمديوسف سادات فخر ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 13
على مرادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 25
معصومه ديوبند تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
سيد مهدى طيبى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال کانونی 49
مهدى صنوبر ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 25
سمانه سادات حسينى تجربی شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 24
سيدمحمد حسينى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
فاطمه حيدربيگى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 31
ابوالفضل حسينى تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 14
فائزه سادات چاوشى نسب تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 23
حسين غلامى تجربی شيمي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 10
عباسعلى بنائى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 32
محمد رحمانى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
نرگس سعيديان تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 30
محمدجواد نكوئى مطلق ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
حانيه نصيبان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار) 1سال کانونی 13
مهناز نقاش تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 22
زهرا فتحى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 3سال کانونی 54
بهروز عرب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 10
فاطمه رستمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 66
محدثه گل كارمقدم تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 18
وحيد چهره نما تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 38
فاطمه على زاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-نوبت دوم آموزشکده محيط زيست كرج- سازمان حفاظت محيط 1سال کانونی 15
محمد عباس مختارى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 54
مريم عبادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 24
فاطمه اكرمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
زهرا قلى پور تجربی مديريت دولتي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 38
زهرا احمدى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 12
معصومه صفرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 30
رويا محمودى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 36
فائزه حسنى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 18
رويا فاتح ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 25
سيدعلى باب الحوائجى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 39
فاطمه سورانى بزچلوئى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 29
حسن اكبرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 18
زينب قره داغى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 2سال کانونی 40
محدثه شريف زاده تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
فاطمه ايزدى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 34
محمدحسن تولائى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 33
فاطمه غائبى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 28
زهرا سلطانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 19
سمانه حيدرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 13
فرشته احمدى فرد تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 17
سمانه مرادى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 47
مليحه دانش تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 36
سيدمجتبى شريفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 6
فائزه بختياريان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
مليحه طالبى مزرعه شاهى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 1سال کانونی 10
زهرا مهرابى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 62
ليلا كرمانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 43
فاطمه عباسى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال کانونی 49
على حاجى لو تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 53
مريم دهقانى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
راضيه فرخ تجربی شيمي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 60
فاطمه رمضانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 12
محمدحسين كيانى فردوئى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 5سال کانونی 78
فاطمه تقى زاده تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
فاطمه پوركاظمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 25
اميرحسين بيوك ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 3سال کانونی 39
ليلا مقدم ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 37
شقايق شهبازى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 23
محمد رضا رحمتى پور تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 30
محدثه رضائى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 2سال کانونی 25
سيدميثم شكرالهى تجربی شيمي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
حاتم نجفى فتح دهقان تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 21
فاطمه رستگار تجربی زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 7
فاطمه وحدانى فر تجربی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
نرگس نوده فرهانى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 15
سجاد وفاداران تجربی شيمي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 3سال کانونی 57
مهدى اميرخانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
محدثه سروى ریاضی فيزيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 21
فاطمه جهانشاهلويى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 40
عبداله مرادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل گرمسار) 2سال کانونی 34
مرضيه رمضانى تجربی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 10
زينب بيدقى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 30
فاطمه محبى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 25
فرزانه جعفرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 12
على اصغر صحرائى ریاضی علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 17
رضا مستى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 8
كمال امامى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال کانونی 17
فاطمه حقى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 40
محمدرضا تحصيلى تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
يوسف طاوسى تجربی زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
مصطفى حاجى خدادادى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 32
محمدرضا رسولى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) 1سال کانونی 16
فاطمه عليمحمدى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 39
محمدرضا كاظميان تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 22
سيد مجتبى ميرئى تجربی مديريت مالي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 53
محمد جعفرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 20
سيدحميد فتحى ریاضی مديريت مالي -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 1سال کانونی 12
فاطمه خليلى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 39
عاطفه ابراهيمى تجربی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ملاير) 1سال کانونی 17
پارسا فراهانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 29
آرزو قربانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 28
مرتضى عامل محرابى ریاضی فيزيك -دانشگاه نيشابور-نوبت دوم دانشگاه نيشابور 2سال کانونی 41
وحيد جعفرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 2سال کانونی 16
محمدامين عليزاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 33
حميد تركمن ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 3سال کانونی 49
حسين رحيمى نهوجى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 4سال کانونی 73
حامد يزدى ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 3سال کانونی 50
مهديه سرميلى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 3سال کانونی 50
سيدمحمدمهدى سيدابراهيمى تجربی شيمي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 19
فاطمه محمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 2سال کانونی 32
عاطفه حسين محمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 10