نمين

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر نمين

رضا جعفرى گرده

رضا جعفرى گرده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرزين كمالى عنبران

فرزين كمالى عنبران

صنايع دستي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
فاطمه احد زاده نمين

فاطمه احد زاده نمين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
مهديه نورى دودران

مهديه نورى دودران

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
ميثم مدد پور تازه كند شرف آب

ميثم مدد پور تازه كند شرف آب

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
فرناز برزگر

فرناز برزگر

حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سجاد عبادى فرد

سجاد عبادى فرد

مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه

8سال کانونی / 128 آزمون

ریاضی
امين وطن خواه قشلاقچايى

امين وطن خواه قشلاقچايى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
شاهين حاجى زاده

شاهين حاجى زاده

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
محسن امانى نيارق

محسن امانى نيارق

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خديجه وطن دوست

خديجه وطن دوست

زبان وادبيات عربي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
زهرا قاسمى دودران

زهرا قاسمى دودران

مهندسي معماري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
فاطمه حاجى زاده

فاطمه حاجى زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه جعفرى دودران

فاطمه جعفرى دودران

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
پويا نام اور ابى بيگلو

پويا نام اور ابى بيگلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مهديه قدرت زاده

مهديه قدرت زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمد گلى زاده خانقاهى

محمد گلى زاده خانقاهى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زهرا تهى دست نمين

زهرا تهى دست نمين

رياضيات وكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
فاطمه ادهم خليفه لو قشلاقى

فاطمه ادهم خليفه لو قشلاقى

ژئومورفولوژي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
هومن منصورى

هومن منصورى

شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سميرا شكارى

سميرا شكارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيما اماده

نيما اماده

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زهرا محمدى جيد

زهرا محمدى جيد

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سميرا خداويردى زاده مينااباد

سميرا خداويردى زاده مينااباد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پوريا عزيزى

پوريا عزيزى

شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سميرا اصغرى كله سر

سميرا اصغرى كله سر

فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه طلوعى قره چناق

فاطمه طلوعى قره چناق

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
يوسف علايى ملا باشى

يوسف علايى ملا باشى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فريبا پور صادق يونجالى

فريبا پور صادق يونجالى

زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ناديا شكارى

ناديا شكارى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پيام گل محمد پور

پيام گل محمد پور

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /-تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سودا محمدى خانقاه

سودا محمدى خانقاه

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی