مشكين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر مشكين شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عاطفه سبزعلى اوغلى هنر سينما-دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
پيمان حسن زاده انسانی كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 5سال از سوم راهنمايي 69
محمد زيرك تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال از دوم راهنمايي 109
محمد حسين پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 40
زهرا اسبرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
غفار يوسفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 10سال از سوم دبستان 126
مريم بابازاده آقبلاغ ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال از سوم دبيرستان 36
نوروز بابايى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 25
محسن پيغمبرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 49
افرا گنجه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 6سال از دوم راهنمايي 108
على احمدنژاد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 26
زهرا رضازاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 62
پريا عباسپور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 9سال از چهارم دبستان 156
احسان موسوى عورى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال از سوم راهنمايي 90
آذر قادرى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 38
سامان معتمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 47
وحيد سودى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 73
شيوا صفرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 77
نسيم اسدزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 53
پويا آقا ورديزاده زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 34
عليرضا سلمانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 8سال از پنجم دبستان 119
مريم اكران تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 19
عرفان صادقيلر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 20
فاطمه ميرزازاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 62
زهرا فياضى مزرعه خلف انسانی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 25
ميرمقداد سليمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 7سال از اول راهنمايي 121
آذر احمدى عورى انسانی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 13
هادى صادقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 47
سيدعلى حمداللهى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 44
مهدى حسين زاده ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 17
غزاله احمدنژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 6سال از دوم راهنمايي 107
فاطمه مسيب زاده زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 36
زهرا عبدالحسين زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 43
پيمان ممى زاده پريخانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 49
على قاسمى ميرك تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال از سوم راهنمايي 94
عرفان سودى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال از اول دبيرستان 58
فاطمه نورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال از دوم راهنمايي 64
پريسا حسن اوغلى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 22
فاطمه نوبخت تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 23
پيام عين اللهى مجندهى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
نيما قاسم زاده خياوى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 26
نرگس نصيرى مقدم تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 41
مهدى خسروى زبان زبان ايتاليايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
فرشيد حبيبى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 56
على فرجى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 38
سيد زينب جعفرى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 41
زهرا محرمى مقدم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 29
ندا بالازاده تجربی اعضاي مصنوعي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال از سوم دبيرستان 21
رسول پيرنظرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال از چهارم دبيرستان 22
سوسن زينال زاده تجربی اعضاي مصنوعي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 3سال از دوم دبيرستان 46
هادى فيض اله زاده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 13
آيدين على خياوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 11
سحر محبوب تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 6سال از دوم راهنمايي 90
فاطمه صفرزاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 16
على مهدى اوغلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 19
سودا گوزلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر) 1سال از چهارم دبيرستان 19
ليلا حقى تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 70
ندا صمدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 39
عليرضا سياهى عربلو ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 20
نگار مهدى نسب تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 40
رويا نوبختى خياوى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال از سوم راهنمايي 55
مريم حسنى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 28
مريم احمدزاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 8سال از پنجم دبستان 115
حميده اسمعلى زاده انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
على طهماسبى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال از سوم دبيرستان 37
زهرا وطن خواه تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 15
مهسا جعفرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر) 3سال از دوم دبيرستان 56
هادى فلاحپور ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 37
رضا لطف اله زاده ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
اميد نسودى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 37
فربد دادگرعربلو ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
ندا لنگ ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 11
رامين قديم پور آلنى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 42
شيرين حاجى زاده تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال از دوم دبيرستان 45
مهدى نظرى آلنى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 10
رويا اسدى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل (محل تحصيل نمين) 1سال از چهارم دبيرستان 21
ميلاد تنهاخياوى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 19
رضا حيدرزاده ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 17
صفا شكراللهى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 3سال از دوم دبيرستان 58
رضا نريمان اوغلى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 27
ميثم موحدى خانلو ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل (محل تحصيل نمين) 2سال از سوم دبيرستان 41
ساناز موسى زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 19
الناز رحيمى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل (محل تحصيل نمين) 1سال از چهارم دبيرستان 24
رعنا حاتمى گيگلو ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال از چهارم دبيرستان 15
هدى اسكندرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال از دوم دبيرستان 37
نوشين عبداللهى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 1سال از چهارم دبيرستان 19
ليلا رنجبرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 52
سميه حسين اوغلى تجربی زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 29
جعفر ديوانبگى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 43
مريم بيك زاده جلودارلو تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 19
امير محمدى تجربی زمين شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 18
زهرا عزت خواه تجربی زيست فناوري -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال از دوم دبيرستان 55
فرناز حاتمى هفت چشمه تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 19
فاطمه سلمانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 41
سهيلا بالازاده تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 19
صفا فتح اللهى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 13
ليلا عالى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 5سال از سوم راهنمايي 72
نسرين اسدى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 4سال از اول دبيرستان 42
رامين قربانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 33
رقيه گل محمدى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال از اول دبيرستان 70
سجاد نعمتى ميرك تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال از سوم دبيرستان 41
بهروز كريم زاده انسانی علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ملاير) 1سال از چهارم دبيرستان 18
عرفان داداش راده تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 5سال از سوم راهنمايي 65