كيان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كيان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فائزه آزاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
فاطمه صيادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
مهرداد عليرضايى انسانی اقتصاداسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 18
نيلوفر شاهوردى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
افشين قيصرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 27
فائزه شاهوردى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 38
رضا عليدوستى ریاضی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال کانونی 25
على بهمنى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 18
فائزه ناصرى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 5
على مظلوم ریاضی رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 2سال کانونی 37
فهيمه بهرامى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 6