بروجن

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بروجن

رضا يارى بروجنى

رضا يارى بروجنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مريم شفيع زاده بروجنى

مريم شفيع زاده بروجنى

حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
على اكبر محمدى

على اكبر محمدى

حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عاطفه بنائى بروجنى

عاطفه بنائى بروجنى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
زهرا رمضانى

زهرا رمضانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زهرا نيكوبين بروجنى

زهرا نيكوبين بروجنى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه سهرابى دهنوى

فاطمه سهرابى دهنوى

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آرزو خليلى بروجنى

آرزو خليلى بروجنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
امين كاوسى

امين كاوسى

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمد مهدى قنبرپوربروجنى

محمد مهدى قنبرپوربروجنى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيده ريحانه بنى هاشمى

سيده ريحانه بنى هاشمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمد صادق برجيان بروجنى

محمد صادق برجيان بروجنى

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
على محمدى

على محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
راضيه خاكسار بلداجى

راضيه خاكسار بلداجى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نرگس عبداللهى دزكى

نرگس عبداللهى دزكى

حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
غزال ارباب زاده

غزال ارباب زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سعيد سليمانى

سعيد سليمانى

حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مصطفى تقى پور

مصطفى تقى پور

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سوگند صادقيان بروجنى

سوگند صادقيان بروجنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عرفان اقبالى نيا

عرفان اقبالى نيا

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آرزو رحمانى

آرزو رحمانى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بابك قجرى له درازى

بابك قجرى له درازى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مريم فرامرزى مال خليفه

مريم فرامرزى مال خليفه

مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آسيه تاراسى

آسيه تاراسى

مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محمد بيژنى

محمد بيژنى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
زكيه رحمانى

زكيه رحمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آناهيتا باقرى

آناهيتا باقرى

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
داود زمانى

داود زمانى

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كامران صالحى له درازى

كامران صالحى له درازى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غزال بازيار بروجنى

غزال بازيار بروجنى

مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سعيده چهرازى

سعيده چهرازى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
صبا صفيان

صبا صفيان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس كوثرياسوج-تربيت معلم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زينب علائى فرادنبه

زينب علائى فرادنبه

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
على اكبر عظيمى گندمانى

على اكبر عظيمى گندمانى

مهندسي كشتي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سعيد بابادى عكاشه

سعيد بابادى عكاشه

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رويا يلمه على ابادى

رويا يلمه على ابادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آيدا علائى فرادنبه

آيدا علائى فرادنبه

مهندسي صنايع -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سينا رضائى بروجنى

سينا رضائى بروجنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محسن بابادى عكاشه

محسن بابادى عكاشه

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فرشاد ربيعى فرادنبه

فرشاد ربيعى فرادنبه

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
هانيه علايى

هانيه علايى

مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمد روشنى دستگردى

محمد روشنى دستگردى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهزاد ربيعى

بهزاد ربيعى

مهندسي كشتي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

6سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
دلارام منصورى بروجنى

دلارام منصورى بروجنى

مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پگاه برجيان بروجنى

پگاه برجيان بروجنى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا دارابى بروجنى

زهرا دارابى بروجنى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدرضا اميدوارى بروجنى

محمدرضا اميدوارى بروجنى

مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا رحمانى بلداجى

زهرا رحمانى بلداجى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مهدى احمدى بروجنى

مهدى احمدى بروجنى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سيده هانيه سيد عبداللهى

سيده هانيه سيد عبداللهى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عباس نجار

عباس نجار

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گلابتون سليمى

گلابتون سليمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سيده راضيه بنى هاشمى امام قيسى

سيده راضيه بنى هاشمى امام قيسى

گفتاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سيده شيما حسينى فرادنبه

سيده شيما حسينى فرادنبه

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
غزاله نجفيان بروجنى

غزاله نجفيان بروجنى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد عسگرى گندمان

محمد عسگرى گندمان

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مريم وكيلى

مريم وكيلى

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نگار قرمزى

نگار قرمزى

باستان شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زهرا ايمانى

زهرا ايمانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ياسمن شارقى

ياسمن شارقى

مهندسي صنايع -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كيميا طاهريان

كيميا طاهريان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عليرضا درويشى

عليرضا درويشى

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
طاهره مرادى

طاهره مرادى

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سهند نوايين

سهند نوايين

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه سليمى بروجنى

فاطمه سليمى بروجنى

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا زمانى فرادنبه

زهرا زمانى فرادنبه

مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عباسعلى ميرزائى

عباسعلى ميرزائى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيد صادق صالحى ساداتى

سيد صادق صالحى ساداتى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه زمانى فرادنبه

فاطمه زمانى فرادنبه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فاطمه علائى

فاطمه علائى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فاطمه پور داود

فاطمه پور داود

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زهره بهنام پور

زهره بهنام پور

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سعيده بابائى بروجنى

سعيده بابائى بروجنى

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه سپيدكار بلداجى

فاطمه سپيدكار بلداجى

علوم اقتصادي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ريحانه السادات شهابى

ريحانه السادات شهابى

زيست شناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زهرا حاتمى بلداجى

زهرا حاتمى بلداجى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسام الدين فياضى بروجنى

حسام الدين فياضى بروجنى

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمد امين شفيع زاده بروجنى

محمد امين شفيع زاده بروجنى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
انسيه اسدى اورگانى

انسيه اسدى اورگانى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ايمان سپاهى بروجنى

ايمان سپاهى بروجنى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ميلاد علائى فرادنبه

ميلاد علائى فرادنبه

مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مريم مرادى امام قيسى

مريم مرادى امام قيسى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نيما دارابى بروجنى

نيما دارابى بروجنى

زيست شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا صفيان

زهرا صفيان

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهرا طهماسبى

زهرا طهماسبى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سمانه همتيان سوركى

سمانه همتيان سوركى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرزاد طالب پور

فرزاد طالب پور

مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
زهره منتظرى سفيد دشتى

زهره منتظرى سفيد دشتى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمد كرمى بلداجى

احمد كرمى بلداجى

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فائزه معتمدى

فائزه معتمدى

مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عليرضا خديبى بروجنى

عليرضا خديبى بروجنى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ارمين حاتمى

ارمين حاتمى

مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمد على زمانى فرادنبه

محمد على زمانى فرادنبه

مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فاطمه بهرامى فر

فاطمه بهرامى فر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زهرا عباديان

زهرا عباديان

مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
داريوش اللهى بروجنى

داريوش اللهى بروجنى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمود ربيعى

محمود ربيعى

مهندسي شيمي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
على محسنى

على محسنى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فاطمه طهماسبى بلداجى

فاطمه طهماسبى بلداجى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نجمه ناصرى بروجنى

نجمه ناصرى بروجنى

مهندسي صنايع -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نجمه على اكبرى

نجمه على اكبرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اردكان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رويا ربيعى فرادنبه

رويا ربيعى فرادنبه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عارف طهماسبى بلداجى

عارف طهماسبى بلداجى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حميدرضا ترنيان اورگانى

حميدرضا ترنيان اورگانى

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
الهام بهرامى توتى

الهام بهرامى توتى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زهرا سلطانى

زهرا سلطانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عباس معصومى

عباس معصومى

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ليلا نفرسفيددشتى

ليلا نفرسفيددشتى

فيزيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهاره زنديان

بهاره زنديان

شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهشاد محبوبى بروجنى

مهشاد محبوبى بروجنى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نويد كرديان

نويد كرديان

مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احسان باقرى سوركى

احسان باقرى سوركى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمدرضا سهرابى

محمدرضا سهرابى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مريم بيگى بروجنى

مريم بيگى بروجنى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رضا همتيان بروجنى

رضا همتيان بروجنى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ناهيد فيروز سفيد دشتى

ناهيد فيروز سفيد دشتى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضا قهرمانى

رضا قهرمانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مائده زمانى گندمانى

مائده زمانى گندمانى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سميرا اسفنديارى

سميرا اسفنديارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه فرجى وستگانى

فاطمه فرجى وستگانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حميده مقيمى

حميده مقيمى

زيست شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسين پيكرى ايرانى

حسين پيكرى ايرانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسام الدين وليان بروجنى

حسام الدين وليان بروجنى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدرضا دارش بروجنى

محمدرضا دارش بروجنى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
راضيه نسترن بروجنى

راضيه نسترن بروجنى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سجاد بازدار

سجاد بازدار

زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زهرا معينى امام قيسى

زهرا معينى امام قيسى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه ابراهيمى

فاطمه ابراهيمى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا عالى ده چنارى

زهرا عالى ده چنارى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فاطمه درخوش

فاطمه درخوش

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صادق عسكرى

صادق عسكرى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
على احمدى باصيرى

على احمدى باصيرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
احمدرضا نيكنام

احمدرضا نيكنام

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميلاد علائى فرادنبه

ميلاد علائى فرادنبه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زهرا طهماسبى بلداجى

زهرا طهماسبى بلداجى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نورهدايت -شهركرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضا جعفرى گندمانى

رضا جعفرى گندمانى

مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی