كاشمر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كاشمر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمد رحيمى زارع تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 38
سيدمحمدجواد علوى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 30
على خطائى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 48
سعيده نورى انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 26
صالح خدادادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
مصطفى شبانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 42
حسين امينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 21
كوروش احمدنژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 34
اميرمحمد فتحى مقدم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 42
مهرى كريمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
سيده رويا كاظمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 22
فائزه قربان نژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 49
اميررضا بركند ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 61
زينب رشيد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 68
فاطمه فلاح تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 41
اباذر نجاتى جردوى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 60
نويد اكرامى طبس تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 60
اميرمهدى مراديان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 61
زينب تنهاى شمس آبادى تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 45
سجاد وزان فروتقه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 50
الهام آريان فر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 23
زهرا صالحى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 55
مژگان رستگار تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 26
مهدى زينلى عارفى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 61
جواد زراعتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 19
محدثه ناصرى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 38
محدثه عسكرى فرگى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 74
مريم سيبويه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 42
نسيم فتاحى انسانی حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 20
محمدرضا مشتاقى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 23
نيلوفر عابدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 24
مريم حميدى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 31
اميد صادقى برجك تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 2سال کانونی 36
عطيه السادات نجفى زبان مترجمي زبان انگليسي -مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 2سال کانونی 24
رضا ساعدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 22
فاطمه عسكرى بجدنى انسانی حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 18
سيده فاطمه حسينى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 37
سيده مهسا حسينيون تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 17
عاطفه نصيرى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 22
مهدى نيرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 31
احسان شهابى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 6سال کانونی 97
زينب مراديان مغانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 27
محمدامين نسائى سردق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 18
محسن عليمردانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 60
آرش الهى نصرآباد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 49
احسان وكيلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 41
ايمان محمدپناه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 50
عاطفه جلالى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 25
زهرا شادمرادى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 42
فاطمه بيرجندى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل ساري) 2سال کانونی 24
محبوبه هاشم زاده محمديه ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 23
سيده سعيده علويان تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 16
سيده خاطره شريفى طرقى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 55
محسن جعفرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل ساري) 1سال کانونی 25
سعيد خدائى محمديه ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 52
محدثه افتخارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين) 1سال کانونی 25
حسين خانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 27
مهدى ميرزاخانى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 40
سيداميرمحمد نبوى ثالث تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 13
زهرا خليلى مقدم ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 2سال کانونی 36
فاطمه قدوسى ارغا انسانی علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
فرانك اسماعيلى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 9
محمد محمدحسينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 13
زهرا بذرى خليل آباد هنر صنايع دستي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 15
سعيد واحديان پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 26
صادق مسرورى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 23
مريم فتحى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 24
زهرا افتاده انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 6
مهسا سبزوارى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 4سال کانونی 74
سعيد محزون تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 14
سيده نيلوفر حليمى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 29
تكتم البلاغى سبزوار تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 29
صادق سعادتمند ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 37
مجتبى صادقى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 28
نرگس رجبى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
مرضيه السادات احمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال کانونی 82
سجاد اكبرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 25
زينب عابدى زادگان انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 22
سارا بهفرنژاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 34
مهنوش حاتمى هنر نقاشي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 9
اميرحسين نبوى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 25
مينا معين زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 49
ابوالفضل حليمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 42
رضا پاكدل مغانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 23
رضا روحانيان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 34
مجيد نادرپور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 20
على خلوصى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
اميررضا قادريان ترشيز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 13
فاطمه عارفى ايورى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 21
سارا شجاعى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 69
صالح غلام نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 10
صادق يعقوب زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 60
سيداميرحسين محسنى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 41
ميترا برزگر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 1سال کانونی 24
حسين نمكى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 43
افسانه كريمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 15
جواد شاكرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 1سال کانونی 12
نرجس پاك روان تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 18
سعيد غفورى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 18
فهيمه قالى بافان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال کانونی 37
امين برهانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 11
على مهدوى كلاته نو تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 13
محمدمهدى خوش منظر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 38
حسين محمدپور ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 25
اسماء پوراسماعيل تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 18
اميررضا حاتمى كندرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 22
مجيد باغبان خليل آباد تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 17
فهيمه مرادى ارغا تجربی شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 1سال کانونی 18
سحر حاجى نژاد تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 17
رضا ابراهيمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 39
على عاشورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 33
سجاد جعفريان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 1سال کانونی 17
صفا اكبرى زبان مترجمي زبان انگليسي -مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 2سال کانونی 36
امير رجب زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 30
زهرا جالينوس زاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 31
فهيمه قادرى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 2سال کانونی 20
محمدصادق سالارى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 13
اميرمحمد حسين زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 37
مريم رضازاده داغى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 27
يگانه هزاره ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 5سال کانونی 69
آرمان تميزى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 35
شكيبا كريمى يزدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 41
فرزانه زارع ايورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 44
نجمه پروين تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 6
سمانه جهانى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 38
حميدرضا ابدى قوژدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 13
مرتضى اماره طاهرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 14
محمد بندرى انسانی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 15
عليرضا برادران خاكسار ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 9
حجت پوينده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 42
مجتبى پيدايش تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) 1سال کانونی 18
فائزه علمى نقابى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 10
فاطمه داودى مقدم تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 38
اميرسجاد نظرى عارفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 21
زهرا زراعتكارسيدآباد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 47
ناهيد رفيق نقابى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 46
ام البنين وظيفى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 8
حسين كرمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 22
حسين عبدى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 13
زكيه پورعلى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 9
الياس ابراهيم نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 1سال کانونی 24
سيدمصطفى مولائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 25
منير قربانى خضرآباد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 1سال کانونی 13
سعيد زنده دل ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 21
مصطفى عاشورى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 44
انسيه معينى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 9
محمد هدايتى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 17
اميد اسكندرى ثانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 25
امير ابراهيمى فيض آبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 16
فائزه عباسيان تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 44
سيده فهيمه رضوانى ايورى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 9
ساجده گله دار تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 1سال کانونی 19
زينب سعيدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 23
على حاضرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 1سال کانونی 18
سيدجواد سيدى عارفى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 30
جواد تنها ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 43
حميدرضا صمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 15
زهرا حسن زاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال کانونی 31
ميلاد انصارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 32
پريسا نجفى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 23
وجيهه خباز تجربی زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
احسان خزاعى فدافن تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 1سال کانونی 19
فرزانه زنده دل تجربی زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 47
فاطمه عاشورى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 45
فاطمه غلام زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 2سال کانونی 23
اميرحسين شفيعى ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 21
رضا ميرزائى ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 23
يگانه آخوند تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 19
سيدمحمدامين مهربان ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 20
مهدى حسين زاده ریاضی شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 9
فاطمه قاسمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 35
مسعود ضميرى دين دار تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 33
زهرا على پور ايورى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 36
محدثه محمدى قوژدى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 65
ريحانه السادات نعيمى نامقى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 47
نويد يوسف نژاد ریاضی مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 11
پوريا ضيائى دلفانى تجربی زمين شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 34
ميلاد عندليب على آبادى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 17
سمانه خاكپور تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 14
محمد عليزاده عارفى ریاضی فيزيك -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 15
رضا نورى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 19
زهرا ميرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 14
فاطمه ابراهيمى تجربی مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 13
جواد غلام پور كارگر تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
زهره جليلى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 11
مهلا وطن پرست مكى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 8
شهلا سبحانى قوژدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 31
سيده زهرا حسينى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 13
منيره مكنونى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 15
زهرا صابرى تولائى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشكده كشاورزي شيروان-روزانه دانشکده کشاورزي شيروان 1سال کانونی 14
فائزه روزبه تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 9
رضا عصمتى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 17
مهدى قاسمى نامقى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 25