نيشابور

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر نيشابور

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سيده ستاره قرشى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
شيرين انجيدنى هنر نقاشي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
نگين تفقدى صفرپور هنر ارتباطتصويري -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
فريد انجيدنى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 21
ايمان محمدآبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 64
مهيار لگزيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 51
مرتضى زيدرى انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال از چهارم دبيرستان 25
فرهنگ ناظر هنر نقاشي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
على شهرآبادى هنر مجسمه سازي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
فاطمه خسرو نژاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
سينا محيطى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 35
فاطمه صباحتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 57
فائزه كرامتى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 23
زهرا سادات احمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 35
سعيد احمدآبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 56
مصطفى شاكرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 46
عليرضا باغشنى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال از سوم دبيرستان 38
ابوالفضل رحمانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 60
اميررضا عرفانى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 12
على مشكانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
سيداميرحسين اماميان انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
سيده فاطمه موسوى راد انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
عاطفه ده حلاجى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 42
احسان چنارانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 41
فاطمه جهان پاك تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 26
مهسا بقيعى انسانی روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال از چهارم دبيرستان 24
عليرضا فرمانى انسانی حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
امير رضا اسعدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 36
امير محمد اسعدى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسن فيروزى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال از چهارم دبيرستان 11
اميد محمودزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 34
مينا گاراژيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
رامين سيدآبادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 28
ناهيد شوريابى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
محسن كليدرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 28
مهران نظريان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 18
امير بازقندى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 46
يگانه نظرى تبار انسانی حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
هانيه شيرازى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 25
پوريا خسروى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 37
محمدرضا افضل نيا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 11
نيكتا آشيانى انسانی روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 24
امير هوشنگ مشرف تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
پريسا دانشجو هنر ارتباطتصويري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
سجاد مرشدلو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال از سوم دبيرستان 34
فائزه ستارى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
ريحانه بياتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
حديثه خيرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 44
فاطمه امامى انسانی روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 24
محمدرضا عربخانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال از دوم دبيرستان 65
زهرا سعدآبادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
مرجان يزدانى هنر نقاشي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 17
مهلا سخدرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 39
حسين بهنامى نژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 39
فاطمه اردمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 5سال از سوم راهنمايي 110
شيما شريفان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 11
انسيه سادات رضوى انسانی حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 35
محمد فتح آبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال از چهارم دبيرستان 15
على عارفخانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
فاطمه تابعى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 67
مهسا قدوسى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 45
محمدمهدى ريوندى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 40
ايمان اميد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 48
ليلا آمارلو انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 74
مليكا بيات ترك هنر نقاشي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
پدرام پهلوان زاده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 48
امير ركنى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال از سوم دبيرستان 42
مائده دهنوى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
مرجان ركنى زاده انسانی روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 35
ريحانه لگزيان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل ساري) 1سال از چهارم دبيرستان 18
سيدمصطفى جغراتيان ریاضی مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال از چهارم دبيرستان 24
معصومه كريمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
على بلوچى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
سيد داوود اكرامى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 25
محمدرضا اطهرى ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 1سال از چهارم دبيرستان 25
ميلاد غفارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 43
اكرم پروانه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 24
عليرضا اسعدى ریاضی مهندسي ماشين هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
شكوفه كارگزار تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 48
ريحانه بهادرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 24
فاطمه بازوبندى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
فائزه شورگشتى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17
عاطفه حصارى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 17
رضا شاكرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
حميد چنارانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 48
بهناز آزادروح تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال از دوم دبيرستان 60
بيتا عرب نظرگاه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
زهرا سادات حسينى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
سيدعباس حسينى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 57
هايدا خسرو پناه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 31
عليرضا قاجارى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 52
مينا افشار تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 31
مهلا فضيلتى تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 22
حامد صادقى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 26
حميدرضا غلامپور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 22
ناهيد لگزيان تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 37
فرزانه كهن سال انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 10
امير رضا انتظارى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 52
محبوبه چمبرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
على هدايتيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 43
فائزه فضلى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
مينا خواجويى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 31
جواد مسلمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال از اول دبيرستان 81
سيدجواد بحرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 35
هانيه ميرزا حسينى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 20
فائزه ماروسى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19
كامياب كرباسى شرق ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 51
مهرانه اطهرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 25
رضا صدرزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 52
اميرحسين كروخى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 47
فاطمه سوقندى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 26
زهرا برزنونى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
جواد نصرآبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 33
اميرحسين تاج بخش ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 14
مهديه موشانى تجربی گفتاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
على سالارى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
فاطمه شاه محمدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
پريسا مريمى زبان زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 11
ستاره گاراژيان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 32
فاطمه شاكرى مقدم تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 48
اميرحسام آريان تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 62
سجاد عشقى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
على شورابى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 41
محمدامين مشايخان ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 51
هانيه سخدرى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
محمد مشكانى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 22
محمدرضا رحمانى ریاضی حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 23
هانيه سادات نخلبندان انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
نرگس شورابى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
فرحناز معينى هنر نقاشي -دانشگاه نيشابور-نوبت دوم دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 19
آناهيتا حسن آبادى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسين نقيبى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
فاطمه محمدخانى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 23
نجيبه سادات حسينى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 12
ياسمن شكارى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 32
يونس صادقى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 21
مهسا مهرآبادى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 44
سحر بيات ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
شيما سعادتى گرو انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 10
على ابوصالحى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 33
سارينا حيدرى انسانی علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
مريم بيان زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 21
ميلاد نيرآبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
على اكبر طوسى تجربی دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال از سوم دبيرستان 32
شهلا صالح آبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 26
فاطمه بكائيان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال از سوم راهنمايي 77
الهام رحمانى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
شيما سادات لگزيان تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
ثمينه صديقى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 24
محسن حيدرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 64
خديجه سادات درودى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 35
فاطمه آرام تجربی زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
سيدحجت سجادى نيا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 14
عاطفه نيكو تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 19
زينب بخشى تجربی دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 3سال از دوم دبيرستان 49
الياس حصارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 24
زهرا صالحى انسانی حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 13
امين محمدى انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 2سال از سوم دبيرستان 35
صادق دشتيانى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 23
فاطمه سادات حسينى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 46
سحر عبداله آبادى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 24
فائزه نخعى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 30
سارا احمدئى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 56
سارا نيك منش تجربی روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمد ايروانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
فاطمه پيرگزى انسانی باستان شناسي -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 11
زهرا تقوى پور تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال از دوم دبيرستان 58
حسن نقدبيشى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
عطيه برزگر ریاضی روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 21
نسرين تازيكى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 60
زهرا سادات اكرامى تجربی زيست فناوري -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 3سال از دوم دبيرستان 36
حسين عابدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 14
فاطمه موسى آبادى انسانی علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 25
زهره مشار موحد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 30
مريم سادات حسينى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 30
الناز حجى ابادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 11
مرجان حميد نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 31
مهرداد وجدانى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 15
مهدى اصل زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسين هروى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 16
حورا سادات حسينى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 63
كورش سالم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 20
فائزه سليمى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمد بهمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال از سوم دبيرستان 37
رويا شوريابى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 11
الهه حيدر آبادى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 10
ريحانه سادات حسينى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 18
يگانه سلامى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 23
على محمدى فر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 13
على اصغر ايروانى انسانی اقتصاداسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 11
شيما قلعه حسنى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 11
زهرا بلوچى فر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
سارا محمديان تجربی روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 49
الهه ادگى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 37
حسين سنايى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 17
فاطمه سادات حسينى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 17
بهناز ابراهيم آبادى انسانی حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 10
فاطمه سادات حسينى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 17
على نجفى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
الهام صديقى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 33
عليرضا يزدان نژاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 34
نعيمه معينى راد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 47
مصطفى لطفى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 6سال از دوم راهنمايي 117
هانيه مباركى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 43
فاطمه اتشى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 18
فاطمه بلقان آبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
مرتضى حسينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 18
فاطمه لزومى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 41
زهرا اكبرى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 16
طاهر فاضلى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال از سوم دبيرستان 28
صبا سماواتى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 1سال از چهارم دبيرستان 21
على بلقان آبادى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 16
رضا حاتمى تجربی مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 1سال از چهارم دبيرستان 18
رامين محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 22
سمانه صديقى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
زينب خواجه بچه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسين مطهرى پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 20
شيما ابارشى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 29
سيدعلى مهربان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمدعلى وطنچيان يزدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال از اول دبيرستان 62
محمدكاظم فلاح ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 24
سهيلا حضرتى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 22
مرتضى داودى ریاضی مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال از سوم دبيرستان 39
مهسا معتمدى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 37
اميرحسين فرمانى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 35
زهرا سالار حاجى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 61
زينب سرمزارى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 19
عليرضا حسن آبادى ریاضی فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
مينو رافعى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 23
فاطمه كمالى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 13
مسعود پورمحبى تجربی زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
مسعود سليمانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 14
زينب بازوبندى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 23
نگين ميردوست تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال از اول دبيرستان 78
نجمه سادات حسينى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 31
امير هاشم حامدى تجربی حسابداري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 25
زهرا حصارى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
ميترا تركمانيان تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 27
هديه حفيظى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 19
سميرا غلامى تجربی شيمي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهدى غلامى بيدخانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 2سال از سوم دبيرستان 28
سيددانيال جليلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 3سال از دوم دبيرستان 34
فاطمه تازيكى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 48
آرمان ايران فر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 28
سجاد مباركى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مريم خوردو ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
سحر لطفى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
رضا فرخارى تجربی پرستاري -مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 10
گلناز قميان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 22
سروش نظافت تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 4سال از اول دبيرستان 67
عشرت سادات حسينى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) 7سال از اول راهنمايي 118
مهران متذكرى تجربی مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 3سال از دوم دبيرستان 40
حسين بيات تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 2سال از سوم دبيرستان 23
على دهنوى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 51
اميرحسين شريفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 25
يگانه دشتيان مقدم تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهنوش ملكى نژاد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 38
نفيسه خدابخشى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 25
محدثه حيدر آبادى ریاضی فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
حانيه بهارى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 53
پريسا شهرآبادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 35
اميرمحمد حبيبى راد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 20
حميده فرخارى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
سميرا ديوان درى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 19
سمانه ديوان درى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 19
سارا خير ابادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 18
مهناز ابوالفضلى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 34
حسين نادرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 3سال از دوم دبيرستان 42
فائزه قائمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 15
سيدآريا حسينى مقدم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 2سال از سوم دبيرستان 43
فائزه سعيد فعال نوغان ریاضی مهندسي انرژي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ريحانه كرباسى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 50
جواد ده شيخى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-نوبت دوم دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 23
خشايار خرداد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-نوبت دوم دانشگاه نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 37
معصومه عبداله آبادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 20
فاطمه اولادى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
رضا كاويانى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود (محل تحصيل پرديس كشاورزي دانشگاه) 1سال از چهارم دبيرستان 14
معصومه كمالى تجربی شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 23
مرتضى عابدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 19
محبوبه محمدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 4سال از اول دبيرستان 56
اميرحسين كيكاوسى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
على ملانوروزى ریاضی مهندسي ايمني -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 17
نگار ميردوست تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 4سال از اول دبيرستان 78
امير رضا لطفى تجربی شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 17
مونا روان بخش تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 47
فاطمه گلشنيان ریاضی فيزيك -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 4سال از اول دبيرستان 70
ندا وحدتى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-نوبت دوم دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 26
امير حسين يزدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 27
يگانه هروى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 13
فاطمه سادات قاضى تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 25
محسن شكوهى منش ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال از سوم دبيرستان 32
حسين فيضى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 14
اميرحسين رمضانى تبار تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 25
كوثر فتح آبادى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 15
بهاره شوريابى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 21