بهمئي

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بهمئي

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صادق رسائى انسانی مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 24
جواد مختارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 53
اذر جريديانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 31
نسيم ولوى نسب انسانی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 23
مهدى پروازى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال از اول دبيرستان 71
مرضيه شجاع تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 61
سامان بى خش انسانی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال از سوم دبيرستان 43
نجيب خادمى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 15
محمد بزمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز (محل تحصيل آبادان - اهواز) 1سال از چهارم دبيرستان 19
فائزه خازنى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 11
رحمان راستگو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 38
مسلم خلخال ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال از اول دبيرستان 58
حامد پرويزى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 52
سيمين كوكبى اصل تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 38
ميترا تاب انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 20
رضا بذر افكن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 34
كيوان نيكدار توانا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 37
نسرين پيرائى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 18
فاطمه جوخى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
عبدالصمد محمدى نيا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 46
مسعود نظرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 4سال از اول دبيرستان 54
عادل عسكرى تنگ ناياب انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 14
ميترا صيادنژاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 11
مالك جشان زاده ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 30
سامان دمور پور ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) 2سال از سوم دبيرستان 10
عباس چام پور ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 12
حسن باقريان انسانی علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 18
حميدرضا مسلمى منش تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
نصيبه على پور تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 6سال از دوم راهنمايي 89
ولى الله محمدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
زهره تقوى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 21
ستار شهريارپور اميرالمومنين تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 18
امين درخشان تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 3سال از دوم دبيرستان 47
معصومه جرست تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 41
سارا مزارعيان مقدم تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل سرايان) 1سال از چهارم دبيرستان 17
اسحاق هادى زاده تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 20
فريده مسلمى تجربی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل زاهدان) 2سال از سوم دبيرستان 34
احسان محمدى نژاد تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 4سال از اول دبيرستان 59