گچساران

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر گچساران


نگار عباسى

نگار عباسى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فريده خوشدل

فريده خوشدل

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مژگان داشاب

مژگان داشاب

علوم سياسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مهرشاد حاصل نژاد

مهرشاد حاصل نژاد

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
آرزو صالح خرم آبادى

آرزو صالح خرم آبادى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ياسوج-نوبت دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی