الوند

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر الوند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ارسطو شكرى انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 23
رامين ندايى باشكند ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 26
الهام قلى زاده چمتوئى انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 12
فاطمه خانپور زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 21
نسيم الله دادى خيرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 35
على اصغر جانى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 3سال کانونی 54
عرفان ابراهيمى استرآبادى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 13
معصومه بختيارى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 7
اكرم مطلبى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 24
مهدى عباس پور ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 20
عارف شاقلانى لور ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
زهرا انورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر) 1سال کانونی 10
معصومه بابايى ریاضی فيزيك مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 12
محسن خليلى ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 22
الهه عيشى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 24
صديقه قديمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 24
امير شريف زاده تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 8
ميلاد داداشى اروشكى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 12
محمدرضا حسين زاده ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 15
منا حميدى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 12
فرحناز نعمت زاده كركرق ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 22
محمدرضا نقدى اروشكى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
مهيار نظرى ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 13
عباس امينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 14
حميده رحيم خانى ریاضی مهندسي مواد-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 12
سحر رنجبر اشكلك تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 13
مينا اسكندرى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 23
محمدفاضل ميراحمدى ریاضی مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 7
مهديه ملك پور تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 12
فائزه صادقى وركى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 7
فائزه اينانلومرانلو تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
فاطمه على زاده دزلى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
فاطمه گرامى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 1سال کانونی 12