تاكستان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر تاكستان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مهسا جهان بخش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 77
امير حسين لامعى رامندى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 54
هانيه شيرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 60
نگار رحمانى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
آريا رحمانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 51
زهرا فيضى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 32
امير طاهرخانى انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 29
فاطمه محمودى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 66
رحيم اروجى انسانی روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 20
محسن عبداله ئى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 20
ارغوان رحمانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 53
سپيده رحمانى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 22
عباس غلامى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 22
سروناز سرخوش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 52
سيده فروغ مير شريفى انسانی روانشناسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 23
سعيده ذوالفقارى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 58
عاطفه طاهرخانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 23
امين محمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 49
زينب طاهرى نسب انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
توحيد رحمانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 10
اميرحسين رحمانى ریاضی مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 30
سوگند طاهرى نژاد هنر هنراسلامي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 16
ساناز هاديها ریاضی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 15
احسان طاهرخانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - قزوين 1سال کانونی 15
على رحمنى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 9
مهران ظريفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
حميد معصومى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال کانونی 74
فردين قلعه قوند انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 30
شايان طاهرخانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 2سال کانونی 29
شيرين طاهرخانى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 24
عرفان جليلوند ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 34
الهه طاهرخانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 35
فائزه سوار ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 6
معصومه خلج انسانی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 39
ابوالفضل قجر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 20
اميرحسين رحمانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 51
سحر طاهرخانى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 32
رضا محمدخانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 19
محمد رحمانى ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - قزوين 2سال کانونی 34
مريم جوادى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 31
سيد عليرضا شجاعيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 43
امير رحمانى انسانی حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 24
مهرشاد طاهرخانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 57
حميدرضا طاهرخانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل كبودر آهنگ) 3سال کانونی 25
عادل طاهرخانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 61
پارسا طاهرخانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 21
اميرمحمد طاهرخانى ریاضی مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 17
متين آرين تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 39
على رضائى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 34
مهدى مهربان خواه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 36
فرهاد قلعه قوند ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 29
صبا رحمانى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
عليرضا رحمانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 7
مهديه هادى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 20
غزاله رحمانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 4سال کانونی 58
على خدابنده لو انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - قزوين 1سال کانونی 17
سجاد جعفر بيگلو ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 46
سماء لطفيان تجربی زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 55
اميرحسين رحمانى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 15
پيام رحمانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 43
محمدسعيد شهبازى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 17
جواد فيضى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 26
فاطمه رحمانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 29
محمد محمدى انسانی مترجمي زبان عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 16
مصطفى طاهرخانى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 25
كورش صمدى نيكو تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 52
مهيار طاهرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 19
تينا طاهرخانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 35
سعيده مهرعليان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 34
احمدرضا صمدى ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 56
زهرا طاهرخانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 29
محمد طاهرخانى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 29
پوريا طاهرخانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 18
مجتبى طاهرخانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 29
حميد شرفخانى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 10
شبنم رحمانى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 18
آرمان طاهرخانى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي البرز - قزوين 3سال کانونی 47
فائزه رحمانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 34
غزاله بهرامى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 21
محدثه طاهرخانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 34
محمود غلامى ریاضی مهندسي معماري -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 12
مهدى طاهرخانى آقايى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 2سال کانونی 27
فاطمه بيگدلى نعلبندان ریاضی فيزيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 16
فرناز آذركيش تجربی زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
سعيد طاهرخانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 38
محمد صادقى نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 25
نيما طاهرخانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 22
كامران طاهرخانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 34
عليرضا رفيعى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 13
فاطمه طاهرخانى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-تربيت معلم پرديس بنت الهدي صدر-قزوين 2سال کانونی 27
اميرحسين طاهرخانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 2سال کانونی 23
على بالاخانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 14
هديه رحمنى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
منيره لشگرى انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 19
معصومه قنبرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 13
ابراهيم بالوخانلو ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 36
فاطمه رحمانى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 8
مهدى بهبودى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 2سال کانونی 22
رويا نصيرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 17
عباس عظيمى فرد تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 28
آرزو رحمانى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 26
اميرحسين طاهرخانى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دارالفنون - قزوين 3سال کانونی 46
مريم شعبانى ریاضی فيزيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
مهديه رحمانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 41
شقايق رحمانى ریاضی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي نيكان -تاكستان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نيكان تاكستان 1سال کانونی 17
زهرا فتحى لوشكانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل گرمسار) 1سال کانونی 22
هانيه رحمانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 37
اميد رحمانى تجربی مديريت دولتي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 3سال کانونی 26
سهيلا قنبرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 9
پريسا رحمانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 14
رقيه عباسى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 13
يگانه طاهرخانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال کانونی 48
نيلوفر رحيم ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 7
سينا رحمانى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دارالفنون - قزوين 1سال کانونی 13
حسين آشورى ميرزايى انسانی حقوق -دانشگاه زابل-پرديس خودگردان دانشگاه زابل 2سال کانونی 24
پوريا طاهرى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - قزوين 3سال کانونی 24
نيما رحمانى تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 29
على على اكبرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 12
شقايق رحمانى ریاضی مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 15
يونس رحمانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 19
محمدرضا رجبى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
شكيبا طاهرخانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل گرمسار) 2سال کانونی 33
امير فصيح رامندى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - قزوين 1سال کانونی 15
حميدرضا طاهرخانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 2سال کانونی 32
بنيامين رحمانى ریاضی مديريت دولتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل قزوين) 2سال کانونی 33
فائزه طاهرخانى ریاضی مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا - قزوين 1سال کانونی 13
كيميا اكبرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 25
رحيمه شقاقى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 18
مهسا رحمانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
مهرشاد صفايى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي دانشگاه صنعتي سهند _تبريز 2سال کانونی 21
سيده فاطمه موسوى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
زهرا طاهرخانى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 4سال کانونی 58
ماهك خرم تجربی مديريت فرهنگي هنري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 4سال کانونی 47
محمد اينانلو تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 7
محمدرضا ملكى قلعه ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صائب -ابهر-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صائب - ابهر 2سال کانونی 34
محسن نمازقلن ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي روزبه - زنجان 1سال کانونی 8
انسيه رفيعى تجربی مديريت بيمه -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي غزالي - قزوين 1سال کانونی 8
مرضيه باقرى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
سحر شافعى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 36
مهدى شيرخانلو تجربی زمين شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 10
معين تاند تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 16
مهدى بابا تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 16
سمانه قمرى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين 1سال کانونی 14
حسين فخارى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
آرمان رحمانى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 22
محمدرضا طاهرخانى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين 1سال کانونی 14
مريم بادر تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين 3سال کانونی 57
كيميا رحمانى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) 3سال کانونی 41
محسن توكلى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين 1سال کانونی 19