عشق آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر عشق آباد

فاطمه نجفى

فاطمه نجفى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حميدرضا ناديان

حميدرضا ناديان

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

7سال کانونی / 119 آزمون

ریاضی
رضا حسن پور

رضا حسن پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
الهام رمضانى

الهام رمضانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محسن اميرى طاهرى

محسن اميرى طاهرى

حقوق -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جواد على پور

جواد على پور

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محدثه نوروزى

محدثه نوروزى

علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
فاطمه حسينى

فاطمه حسينى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
على محمدى

على محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
محمد هاشم زائى نهى

محمد هاشم زائى نهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
انسيه غلامى

انسيه غلامى

مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سجاد ملكى

سجاد ملكى

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
امير حسان قلى پور

امير حسان قلى پور

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
على رجبى مقدم

على رجبى مقدم

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فاطمه احمدى

فاطمه احمدى

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سيد احمدرضا رضوى حسنى

سيد احمدرضا رضوى حسنى

مهندسي شيمي -دانشگاه بجنورد-روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
محمد رضا گوهرى

محمد رضا گوهرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مهناز احمدى

مهناز احمدى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد نجفى

محمد نجفى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فاطمه حجى زاده

فاطمه حجى زاده

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ويدا برهانى

ويدا برهانى

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسين احمدى

حسين احمدى

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الهام قلى زاده

الهام قلى زاده

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حديثه غلامى

حديثه غلامى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدرضا برهانى

محمدرضا برهانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد نجفى

محمد نجفى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
الهام عباس محبى

الهام عباس محبى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدى كاظمى

مهدى كاظمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيد سجاد محمودى

سيد سجاد محمودى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم مرادى ثانى

مريم مرادى ثانى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه حسن زاده

فاطمه حسن زاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حرکت بر خط راست (قسمت ششم ) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی