خاتم

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر خاتم

زهرا كاظمى نسب

زهرا كاظمى نسب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رقيه خان جانى

رقيه خان جانى

مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فاطمه خبرى

فاطمه خبرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زهرا عطايى

زهرا عطايى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حليمه آفتاب

حليمه آفتاب

مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فائزه اسدى

فائزه اسدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على نورى

على نورى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فاطمه احمدى نسب

فاطمه احمدى نسب

زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نسرين عطائى فتح آباد

نسرين عطائى فتح آباد

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مريم رستگارى

مريم رستگارى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسين رنجبر

حسين رنجبر

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابوالفضل دهقان زاده

ابوالفضل دهقان زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زهرا سادات فتحى پناه

زهرا سادات فتحى پناه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی