تفت

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر تفت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمد زارع ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 13
زهرا حاجى صفرى تفتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 26
ريحانه بحرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 37
محمد امين خالقى دهشيرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 26
محدثه رضاييان انسانی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
مطهره برزين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 33
امين رضا همتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
مطهره فلاح يخدانى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
محمد رضا اميربيگى تفتى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي يزد 7سال کانونی 112
مهديه دهقانى تفتى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
ميلاد برهانى زرند انسانی مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 19
فهيمه شيرحسينى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 22
مصطفى محمودى پندرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 6سال کانونی 119
زهرا رجب زاده انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
مهديه دهقان نيرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
محمدفاضل دهقانى تفتى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
بهزاد دره شيرى تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 59
مريم دهقان نيرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
اميرحسين گلشن تفتى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 17
على ابوالحسنى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اردكان-نوبت دوم دانشگاه اردکان 1سال کانونی 17
اميرحسين زارع بنادكوكى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 22
مهديه رجب زاده انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
منصوره فلاح تفتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 32
هانيه السادات فخرالساداتى ریاضی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 36
مقداد دهقانى تفتى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 14
مرضيه تفتيان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 19
مطهره هاشم بيگى تجربی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 36
فايزه بيدكى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
مهدى مساح تفتى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 7
ساجده كهدناروئى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
مهديه رمضانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 55
ميلاد كيانيفر تجربی شيمي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 4سال کانونی 66
وجيه فيضى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 20
فاطمه طايفى نصرآبادى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 18
بدرالسادات شريعت تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
معصومه سعادتمند تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
فاطمه دائى تجربی زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 16