نهاوند

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر نهاوند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صديقه متاجى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
اميرحسين شهبازى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 55
رضا كولى وند ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 18
محمدرضا كيانى ریاضی كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 5
سيدمحمدرضا رمضانى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 5سال کانونی 84
طاها شهبازى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 65
زهرا موميوند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 77
محمد شهبازى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 46
محمدحسين تركاشوند انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
ميلاد سياوشى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 51
مريم سورى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 25
الهام ذوالفقارى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 25
فاطمه باژدارى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 31
مونا طاهرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 4سال کانونی 59
ميلاد سراوند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 46
مرجان جلاليان تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 70
سيده سميه سلامتى ضرون انسانی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 30
امير احمدوند ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 47
زهرا خدارحمى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 34
ليلا خداكرمى منصور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 45
زهرا امينيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 33
محمدامين زمانيان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 74
صابره بذرايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 51
حانيه قياسى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
محمدامين ساكى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 30
عليرضا سيف تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 81
شيوا ساكى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 24
محيا نيك خواه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 34
محمد خزايى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
الهام سلگى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 61
زهرا قاسميان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 60
مجتبى مصلحى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 50
ندا شجاعيان انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
سوزان هاديان انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 21
مريم سياوشى تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 37
معصومه كورانى راد انسانی علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 26
پرتو شاهرودى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 56
فاطمه دلوچى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
رضا شهبازى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 36
كيانا ترابى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 15
مريم زمانيان تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 6سال کانونی 103
اميررضا خيرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 36
فريمهر شهبازى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 52
پدرام كيانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 16
سحر سروميلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 19
آناهيتا مظاهرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 17
پويا كيانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 27
پرنيان پاك بين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 50
محمدعلى جهانگيريان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 46
گيتى فراشى تجربی علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 12
ميلاد قنبرى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 6
محمدمهدى ده پهلوان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 84
سيمين نثارى تجربی گفتاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 10
محمد صالحى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 3سال کانونی 45
آمنه خسروى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 50
زهرا هاديان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب) 4سال کانونی 61
محمدرضا قيصرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 50
ساسان موميوند ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
فاطمه دارائى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 25
عليرضا تركاشوند ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 51
مسعود محمودوند ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 13
معصومه طاهرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 47
محمد سورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 38
عليرضا زنگنه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال کانونی 41
فاطمه نادرى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 4سال کانونی 73
مهبد حيدرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 50
حسين فراشى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 31
بهناز كيانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 23
زهرا جهانيان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 64
محمد بحيرايى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال کانونی 48
محمد زكايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 51
امير رضا نگينى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 3سال کانونی 42
مهدى سهرابى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 57
پوريا ملكى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 4سال کانونی 56
حوريه رحيمى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 60
محمدامين شهبازى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 20
مهدى فراشى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 22
عطيه نادرى اتيوند انسانی علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم دانشگاه ملاير 2سال کانونی 19
حسين اميرى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 16
زهرا حاجى باباعلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 55
محمد ظفرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
محمدامين جاهدارى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 28
كلثوم زنگنه تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 42
فاطمه حبيبوند تجربی زيست فناوري -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 4سال کانونی 41
رضوان قارلقى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 15
غزل ابوالفتحى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 21
حميدرضا قياسى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 2سال کانونی 28
فائزه حاجيان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 4سال کانونی 54
يونس قياسى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 32
الهام حسينى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 9
حميدرضا خدارحمى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
فاطمه پاخيره زن ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 21
نيكو خدرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 54
عباس چگنى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 20
فاطمه سياوشى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 42
محمدرضا سيف ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل (محل تحصيل نمين) 2سال کانونی 11
محمد ابوالفتحى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 26
ميلاد حسن وند ریاضی مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 19
محمدسبحان صالح ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 2سال کانونی 21
احمد شاولى ریاضی مهندسي راه اهن -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 37
محمد هميانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 36
اميرمحمد يوسف وند ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-نوبت دوم دانشگاه ملاير 2سال کانونی 20
زهرا بحيرائى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
مسعود برات ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 14
زهرا كاشى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 19
عباس ملكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 2سال کانونی 29
عليرضا شجاعيان ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 65
محمد سلگى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 3سال کانونی 55
على سلگى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 2سال کانونی 23
محمدسعيد سيف ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 3سال کانونی 24
ايمان سورى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 18
مهدى فاخر ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فيروزاباد-نوبت دوم مركز اموزش عالي فيروزاباد 1سال کانونی 12
پرنيان بحيرائى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار) 3سال کانونی 32
پيمان نثارى ریاضی شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 13
شيرين دارائى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 7
فريما فرهمند تجربی روانشناسي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم دانشگاه ملاير 2سال کانونی 26
سميه ساسانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 56
سياوش سليمانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 17
محمدجواد على بخشى تجربی حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 3سال کانونی 48
پوريا مميوند تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 16
فائزه ذوالفقارى تجربی زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 30
احمد ترابى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 9
زهرا قاسمى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 22
طاها خزايى ریاضی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ميبد) 3سال کانونی 27
حسين كيانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 4سال کانونی 67
شيرين پاك نيت تجربی شيمي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 1سال کانونی 18
زهرا فلك الدين تجربی شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال کانونی 21
سهيلا موميوند تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 19
مهراد كاظمى تجربی مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 3سال کانونی 49
مهدى فريادرس تجربی شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم دانشگاه ملاير 3سال کانونی 35
آرزو سورى تجربی شيمي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 3سال کانونی 53
احسان سلگى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 3سال کانونی 36
مطهره گل پايگانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14