اسدآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر اسدآباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مهتاب كريمى وفا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 43
كبرا طاهرى انسانی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 8
اشكان احمدى سرمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 68
كيهان سليمانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 89
نعيمه فتوحى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 28
مريم كاكايى فتح انسانی حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 40
سيد سامان سجادى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
كيميا گل محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 28
شبنم سليمان اختيارى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 49
فاطمه عزيزى نژاد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
مهدى سروچراغى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
على سرخوش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
مصطفى محبى حسن آبادى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 4سال کانونی 56
نيلوفر اسفنديارى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 45
مهتاب گوهرى پيران تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
حسين بسطامى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
حديث هوشمندى اكمل تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 52
بهمن خزايل ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 23
شيدا عبدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 39
شعله صوفيان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
فائزه رحيمى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 7
جواد قادرى احسان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال کانونی 58
خديجه كلوندى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 23
فرزانه رشاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 4سال کانونی 43
فاطمه رحمانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 1سال کانونی 15
حسين مردانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 5
سارا زندى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 14
محمد هژير تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 12
راحله شمسى سدران تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 38
فاطمه مولايى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 2سال کانونی 26
سميه محمودى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 33
نرگس باقرى شكيب تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
سيدرامين فاطمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 13
مريم ترك تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
فرح نوش نجفى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
شيوا فضلعلى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار) 2سال کانونی 20
محمدجواد بيرنگ تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 17
بهاره حاجيان مشرف تجربی روانشناسي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم دانشگاه ملاير 3سال کانونی 45
حديث صالحى تجربی شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
مينا نظريان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
فرشاد اقبالى بارز تجربی زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14