دليجان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر دليجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
زينب محمدى انسانی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 37
مهدى محمد على پور ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 43
محمد صادق صادقى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
فائزه دهقان انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
الهام جعفرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 47
مسعود طالبى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 26
مسعود محمدحسين ميرزايى ریاضی مهندسي خطوسازه هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 27
فائزه حيدرى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 12
سيدمحمدجلال خدابخشى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 41
سيدمصطفى قهارى انسانی حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
حسين موحديان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 41
سميرا محمدكريمى هنر كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 11
سحر حيدرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 20
اميرمهدى شفيعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل) 3سال کانونی 57
بهاره مجتهدى ریاضی مهندسي برق -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 2سال کانونی 36
حميدرضا خيرپرست ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 19
فاطمه دارابى انسانی تاريخ -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
نجمه على جانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 29
احمدرضا صمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 40
اميرحسين حسين زاده ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - سمنان 3سال کانونی 50
على نوابى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 35
بيتا قدسى انسانی تاريخ -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
فاطمه صابرى پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 41
محسن خراسانى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 41
فائزه محمدى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب كبري /س /اراك-تربيت معلم پرديس زينب کبري (س) - اراك 2سال کانونی 33
زينب حمامى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 40
محمد عبدالوند تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 90
سوده فدايى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 40
على حيدرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 39
بهاره يوسفى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 34
سعيد محمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 5سال کانونی 89
محمدرضا دلاورى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-نوبت دوم دانشگاه تفرش 2سال کانونی 39
سيده بهار جلالى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
معصومه محمدكريمى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 38
رضا ابراهيمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 2سال کانونی 41
فاطمه سلمانى وركانى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 12
فاطمه خراسانى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 22
عليرضا رفيعى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 13
ارمين شاپورى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 10
رضا خراسانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 25
آمنه صادقى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 17
فاطمه سادات حجازى انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني - كاشان 1سال کانونی 21
حوريه ابراهيمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 12
زهرا حاجى ابراهيمى تجربی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 3سال کانونی 48
نيلوفر قاسمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 29
احمدرضا توحيدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 12
مهتاب جمشيدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
صدف براتى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 3سال کانونی 47
سعيد جلالى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 31
ساره حيدرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 37
محمد بخشى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 18
محمد جواد اشرفى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 9
ياسمن حسنى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان 6سال کانونی 70
آرزو اصغرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 2سال کانونی 35
نيلوفر استاداكبرى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سپهر - اصفهان 4سال کانونی 61
نجمه ابراهيمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 2سال کانونی 37
زهرا خسروآقائى تجربی شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 14
بنفشه احمدى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو - اصفهان 3سال کانونی 26
سمانه مرادى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل گرمسار) 2سال کانونی 36
نگين استاد اكبرى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پويش - قم 1سال کانونی 22
فائزه نوروزى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 42
مهديه محمدى تجربی زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 1سال کانونی 20
فاطمه عباسى ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
سعيد شهابى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو - اصفهان 1سال کانونی 7
محمدرضا نظرى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي نجف اباد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نجف آباد - نجف آباد 2سال کانونی 28
على عليزاده فيروزى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) 1سال کانونی 9
حمزه مسعودى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبياباني -مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 20
زهرا عليجانى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مهرگان - محلات 2سال کانونی 16