ساوه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ساوه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مهرداد پناهى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 24
محمدرضا على ورديلو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
فاطمه سهرابى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 24
محمد آرميده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
على آزاد انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 4سال از اول دبيرستان 70
پوريا حيدرى بهادرى هنر طراحي صنعتي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 17
محمد حيدرمرادى هنر طراحي صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
سارا زهدى انسانی حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 46
فرزاد تكاور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 45
فهيمه على مردانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال از دوم دبيرستان 49
سيد محمد جواد موتمن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 6سال از دوم راهنمايي 121
حسام الدين تقوى پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
مرضيه شريفى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
زينب شهابى فرد انسانی روزنامه نگاري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
حسنا رنجبر انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهران كبارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 26
الهام شاهرخ ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 22
فاطمه مولايى ریاضی روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
زهرا باب زن تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال از سوم دبيرستان 38
فاطمه بهرامى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 54
مهسا زندى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 20
محمد توكليان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال از چهارم دبيرستان 20
عرفان قويدل ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 5سال از سوم راهنمايي 93
مينا محمدزمانخان انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
فاطمه قنبرى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال از چهارم دبيرستان 18
سعيد نبى زاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
مصطفى مولايى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
سهيل امين مقدسى ریاضی معماري داخلي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 24
مهديه نگهبان انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 43
ناهيد زرچينى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 33
ويدا خلج انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 44
سيده سارا مير خليل زاده ارشادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 5سال از سوم راهنمايي 89
مريم نيتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 43
محمدمهدى صفرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 2سال از سوم دبيرستان 43
زينب پرهيزكار انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
على صادقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 45
كيميا پزشكى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 36
زينب ملا آقابابا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال از چهارم دبيرستان 18
سميرا فخرى آوانلو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 56
ريحانه مردى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 58
اميرحسين نظرفخارى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 2سال از سوم دبيرستان 19
ركسانا يزدان پناه اسمعيل آباد ریاضی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
پريسا ممتازى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
اميرحسين تندرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 3سال از دوم دبيرستان 43
محمدرضا احمدى دستجردى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال از چهارم دبيرستان 24
سحر عرب خانى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 26
عليرضا رضايى مهر انسانی علوم سياسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 22
نجمه محمودى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 80
اميرحسين فرزانه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 38
محدثه فرامرزى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
فاطمه نيك بخش انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 29
محمد عباسى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 24
فاطمه شهسوارى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
اسماعيل اسدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 51
ساره يوسفى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال از دوم دبيرستان 51
محدثه اكبرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 13
محمدرضا راستگو انسانی تاريخ -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
على حاجيان خوشدل ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 24
عطيه سالم ریاضی فيزيك -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
الناز خيرانديش تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 39
فائزه اصغرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 13
عليرضا حاجى ايوبى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 1سال از چهارم دبيرستان 22
زهرا مطهرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 3سال از دوم دبيرستان 55
فرنوش قنبريان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 82
محمدصادق فتاحى مله ايرخانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسام الدين كاوه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 25
فائزه ابراهيمى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
فاطمه اسماعيل پور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 25
سيده فاطمه پرپوچى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 25
ياسمن فاضل نيا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 26
نسترن جوكار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
فائزه خردمند ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 43
محمد جوكار ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال از سوم دبيرستان 32
على طاهرى مداح تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 44
حانيه نصير تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
شاديان روح بخش تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 19
عارف بهنام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 17
بهاره محمدزاده ریاضی فيزيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
عليرضا مرندى ریاضی شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 19
مريم محمدى نورى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 44
فاطمه واحد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 84
مارال بيگوند تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال از سوم دبيرستان 13
شاهده ناظرفخارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال از سوم دبيرستان 39
محمد آرانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال از سوم دبيرستان 27
سيده شادى ميراحمدى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 28
مهدى اميدى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 66
فاطمه معماريان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 5سال از سوم راهنمايي 99
محمود عليورديلو تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
على طلعتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 19
ريحانه حسينى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 3سال از دوم دبيرستان 53
محمد اميدى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 70
بهنوش اميرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 22
فاطمه غضنفرى ریاضی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسام الدين بيضا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 2سال از سوم دبيرستان 32
على فتحعلى پورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال از چهارم دبيرستان 15
طاهره كرد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 19
پريناز كريمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-نوبت دوم دانشگاه تفرش 2سال از سوم دبيرستان 36
فهيمه على محمدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 62
رضا انورى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 16
ايمان يزدانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال از دوم دبيرستان 29
احمد گلنارى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 3سال از دوم دبيرستان 48
يگانه امينى بيات ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال از سوم دبيرستان 36
ليلا رضايى مهر ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 31
عاطفه السادات ميرغنى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال از دوم دبيرستان 61
فاطمه فروتن تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 20
ميلاد لطفى ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 12
محبوبه حلوى ریاضی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 38
سيدصادق قريشى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال از سوم دبيرستان 30
فاطمه محمدمرادى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 15
بهنام غريبى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 11
اميد هيزچى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهدى افشارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 41
مرضيه پيران ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 3سال از دوم دبيرستان 52
عاطفه احمدخانى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 6سال از دوم راهنمايي 120
على على زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 25
زهرا رضايى تجربی شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 2سال از سوم دبيرستان 42
سيده صديقه آقاميرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 5سال از سوم راهنمايي 86
ريحانه مقدم تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 82
فائزه كرمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 41
نيما نيك بين كويشاهى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 7سال از اول راهنمايي 136
حسين مراد پور انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 17
عليرضا فضل اللهى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 2سال از سوم دبيرستان 18
زهرا فيروزى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 20
سيمين رحيم پور تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 25
فرحناز شكروى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 2سال از سوم دبيرستان 25
انسيه صدرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال از چهارم دبيرستان 23
زهره سليمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 56
هادى يزدى ریاضی شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 46
بهمن كاكلى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 23
پريسا نعمتى ریاضی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 19
عباس پوروند ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 21
حسن كبارى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 25
امير هوشمند ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
امير شهبازى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 25
مارى محمدى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 3سال از دوم دبيرستان 56
امير افشارى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 55
سپيده محمدى ثانوى تجربی زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
محمدهادى حبيبى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 23
مرضيه عطارد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 23
فاطمه نژاد ابراهيم تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 22
اميرحسين خرم ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال از سوم دبيرستان 31
محمد جعفر يوسفى نجف آبادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 18
طاهره خاكپور انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 19
اميرحسين ساجدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 1سال از چهارم دبيرستان 14
مژگان باقرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
هانيه تيما تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 3سال از دوم دبيرستان 49
فاطمه نصير ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 10
زهرا رهنما تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 19
نرگس جوانشير وزيرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار) 4سال از اول دبيرستان 68
امير معمارپور ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
آرزو صالح ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 40
حميدرضا محمديارى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 14
زهرا شيخلر تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال از سوم دبيرستان 28
ساره مسعودى پور ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 34
ياسر قدمى تختگاهى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم مركز اموزش عالي محلات 1سال از چهارم دبيرستان 24
على محمودى فر ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم مركز اموزش عالي محلات 2سال از سوم دبيرستان 37
حديثه دلاور تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 34
مريم احمدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 18
زهره حدادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 24
زهرا فرخى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 19
بهناز عيوضى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 22
پريا فرهادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-نوبت دوم دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 35
سارا درويش تجربی زيست شناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
مهدى نيكوئى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال از چهارم دبيرستان 14
نفيسه ملكى ریاضی فيزيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 3سال از دوم دبيرستان 68
آتنا رستميان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 2سال از سوم دبيرستان 17
فهيمه كاظمى فرد ریاضی شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
فاطمه ساوه اى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال از چهارم دبيرستان 17
بيتا قاسمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال از سوم راهنمايي 91
حديثه اسپرهم تجربی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 14
عاطفه هاشمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 23
فاطمه عبدالهى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار) 1سال از چهارم دبيرستان 24
مهسا صابرى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 22
مژگان صادقى مهر تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 15
اميرحسين اصلانمردى تجربی زمين شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 18
مهسا شادمان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 14
اميرحسين صالحى تجربی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
على اكبر كريمى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 24
غزاله جواهرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 25
فائزه على بابائى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 1سال از چهارم دبيرستان 10
فاطمه اكبرى تجربی شيمي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 3سال از دوم دبيرستان 51
احسان رضايى تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
زهراسادات دارابيان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 11
سيده زهرا متولى زاده ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 6سال از دوم راهنمايي 100
مرضيه كريمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 4سال از اول دبيرستان 85
معصومه سيف تجربی شيمي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 44
هانيه فرج تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 4سال از اول دبيرستان 68
سيد عليرضا پاكنيا ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 6سال از دوم راهنمايي 106
محمد كاكلى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 37
سيد محمدجواد ميراسلامى تجربی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 48
پويا صيفورى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمد نيك بين كويشاهى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال از دوم دبيرستان 58