بانه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بانه

سروش حيدرى

سروش حيدرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
محمد حسينى

محمد حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احسان مولودى

احسان مولودى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كيوان محمدى

كيوان محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نويد مرادى

نويد مرادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آرمان حسنى

آرمان حسنى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
بهاره سرشيوى

بهاره سرشيوى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
سيدكيانوش سميعى

سيدكيانوش سميعى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
بهنام مونسى

بهنام مونسى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
امير اسماعيل زاده

امير اسماعيل زاده

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عبدالله شريفى ساوان

عبدالله شريفى ساوان

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ليلا عبدى

ليلا عبدى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمد ايزدپناه

محمد ايزدپناه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آرش رحيم زادگان

آرش رحيم زادگان

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بهره عبدى

بهره عبدى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نسيم احمدپناه

نسيم احمدپناه

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
دارا صالح نيا

دارا صالح نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
ياسين ايامى

ياسين ايامى

فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رويا امينى

رويا امينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نارون فرجى

نارون فرجى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
پيشوا شاعرى

پيشوا شاعرى

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمد رحيمى

محمد رحيمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پويا بالكدرى

پويا بالكدرى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پرهام امين زاده

پرهام امين زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سروه كدخدايى

سروه كدخدايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نويد محمودى

نويد محمودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سهيلا عزيزى

سهيلا عزيزى

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عرفان علائى

عرفان علائى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سينا ايامى

سينا ايامى

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سيد پدرام احمدى

سيد پدرام احمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پرهام دولتى بانه

پرهام دولتى بانه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بهزاد سلامى

بهزاد سلامى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
آروين رمضانى

آروين رمضانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نگين ابن عباس

نگين ابن عباس

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
هاورى شيرانى

هاورى شيرانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهنام جلالى

بهنام جلالى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پرواز وثوقى بانه

پرواز وثوقى بانه

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سيروان احمدپور

سيروان احمدپور

مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نگار قضايى

نگار قضايى

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دانا رشيدى

دانا رشيدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دريا رحمنى

دريا رحمنى

مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ساريه قادرى

ساريه قادرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ماندانا شريف نژاد

ماندانا شريف نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميثم مصطفايى

ميثم مصطفايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على طهماسبى

على طهماسبى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسن قادرى

حسن قادرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيد فاضل حسينى

سيد فاضل حسينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدصالح امينى

محمدصالح امينى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ميلاد بايزى

ميلاد بايزى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دانيال معروفى

دانيال معروفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اوين عزيزپور

اوين عزيزپور

حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سينا رحمنى

سينا رحمنى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آرزو خرامانى

آرزو خرامانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معصومه شكرى

معصومه شكرى

ژئومورفولوژي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سحر رحيم زاده

سحر رحيم زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كوثر نصرالهى

كوثر نصرالهى

زبان وادبيات كردي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
وريا رشيدى

وريا رشيدى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آمنه كاويان پور

آمنه كاويان پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شيما فاتحى

شيما فاتحى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خاطره خدرپور

خاطره خدرپور

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
راشد شكوهى

راشد شكوهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
هانا خطيبى

هانا خطيبى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سميره مكرمى

سميره مكرمى

زيست فناوري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سامان قادرى

سامان قادرى

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

فيزيك -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اوينار احمدزاده

اوينار احمدزاده

علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گلاله رسولى

گلاله رسولى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسرين عزيززاده

اسرين عزيززاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پرستو فروهى

پرستو فروهى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سارا سرحدى

سارا سرحدى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ثنا حامدى

ثنا حامدى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سميه سليمى

سميه سليمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سينا محمودى

سينا محمودى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تافگه رضايى

تافگه رضايى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پريا امين پور

پريا امين پور

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ژوان صالح پور

ژوان صالح پور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نسيبه زينتى

نسيبه زينتى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی