سنندج

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سنندج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سروش بهمنى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 35
پرهام فرازنده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 94
امير نصراللهى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 26
شاهو بدرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 62
نورالهدى كرمى هنر ادبيات نمايشي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
اديب ويس بيگى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 54
فاطمه آئينى هنر طراحي صنعتي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 21
سيد مسلم حسينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 58
چيا رمضانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 62
اشكان زندى باغچه مريم انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 5
پويا خدايارى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 38
زهرا سيفى باغى خانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم پرديس بنت الهدي صدر - سنندج 3سال کانونی 66
كيانوش نصرتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 43
سوران سيجانيوندى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
محمدنويد صمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
حديث رحيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 24
مسعود احمد زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 56
دانيال ملك محمد ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
على نصراللهى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 26
ثنا بهمنى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 20
مانا مجيدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 25
سنا محمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
بهاره رحيمى انسانی حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 38
مهشيد مرادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 54
ليلا نظرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 39
محمد ويسى انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 60
محمدكسرى صابونى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 4سال کانونی 79
ياسر مدرسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 43
آريا جعفرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 44
آيدا فيروزى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 40
زاهد اداك ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال کانونی 43
عرفان غلامى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
شعيب چوپانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 43
محمدساجد جهان بين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال کانونی 62
آريا صادقى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
حميد مظفرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 45
ارشاد زندى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال کانونی 56
نيما ذاكرى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 15
تارا يوسفى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 23
پوريا بزازى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
مبين محمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 48
على كلهرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 22
سيدرائف شيخ احمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 24
رامين دينار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 40
راميار مردوخى انسانی حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 36
پدرام فتاحى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 42
سارا زرين مهر انسانی حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
صبا قادرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 70
كسرى مرادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 54
پارسا وكيلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 43
زهرا جمالى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 12
شقايق احمدى ریاضی فيزيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
پويا خدامرادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال کانونی 53
پوريا ياراللهى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 38
هليا شاه جانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
يارا محمدى بهرام ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 42
ارغوان رخزاد انسانی حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 47
سيده ندا كاتورانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 53
مهران ثابتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
حميدرضا اشرفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 49
ياسين اسدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
محسن عليخانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 36
كسرى زرگر ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 47
شيما محمدى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 37
امين زنگى بند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 81
عرفان گل محمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 76
رومينا يعقوبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 70
شهريار بهارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 12
هانيتا ربيعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
سوما حسينى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
لاوين جعفرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 37
محمد پدرام بهمنى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 40
مهسا محمود معاذى انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
سارا بدخشان زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 22
پريناز صيديمرادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 42
محمدآرش زرنشان تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
پريا ملكى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 20
محمد ربانى نيا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 37
بهنام رستمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 47
شافع فلاحى انسانی روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 23
سارا چنگيزى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 59
آرينا ويسى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال کانونی 63
كسرى خوشكلام تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 44
سيد محمد اديب حسينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 42
عمر بهمنى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 41
پويا وزيرى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 3سال کانونی 39
ديمن فيضى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 24
پوريا حسين پناهى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 5سال کانونی 88
امير ديوانبگى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 22
سارا محمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 46
آرزو شرفى انسانی حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
عبدالشكور محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 53
مهلا بيگرضايى انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
سوما نيك خواه ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 34
سيدسينا شيخ احمدى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 28
سيده محمدثه موسوى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم پرديس بنت الهدي صدر - سنندج 1سال کانونی 18
هاوژين عبدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 37
يونس شاهمرادى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 38
محمد نظرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
پرهام حجت جلالى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
محمدمهدى رحيمى فر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 23
آروين نورى تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 35
اسماعيل كلكى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 38
فائزه پرتوى راد تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 37
پوريا رستمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
صهيب مرادى ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم پرديس علامه اميني - تبريز 1سال کانونی 10
هاوژين رسولى نيا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 24
محمدمبين زندى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 34
شهريار پويا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 60
هانيه يوسف زمانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 29
ثنا مجيدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 26
هستى قاسم كريمى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 24
سيروان تيراندرى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 6
آيدا نورى ریاضی فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 28
آرمان امجدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 56
آرينا احمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
آرمين الماسى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 43
آسو اسدى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
ابوبكر صمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال کانونی 84
كوثر طهماسبى انسانی روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
ثنا تحمليان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 54
پويا حاجى ميرزايى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
مبين حسين پناهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 50
نسترن اصلانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 27
مائده نوبرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 25
ژينا محمدى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 56
مرضيه رشيدى كره سى ریاضی دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 20
كيميا بهرامى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 5سال کانونی 88
ژينا ابراهيم آبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
اميد رنجبر انسانی علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 12
شيرين ويسى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
كاويان رضايى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 55
فرزين نياكان انسانی روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 34
آرمين سالم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
يزدان صادقى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
محمد لحاف دوزيان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 1سال کانونی 21
آرا سهراب نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
سعدى زارعى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم پرديس شهيد مقصودي - همدان 1سال کانونی 18
كيميا صادقى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 24
پيام غلامى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 25
شيدا محمدى تلوار تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 62
كيميا ربى شكر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 29
پريا كريميان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 29
شاهو مرادخانى انسانی فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
پريا زنورى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم پرديس بنت الهدي صدر - سنندج 3سال کانونی 46
كيميا خاكى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
انيران محمددوست ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
مائده سرمدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 43
سيده منا آقاميرزايى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 7
شايان علايى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 5
پارسا جواديان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 25
محمد قادرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 16
اسرا خدايارى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 24
كسرى ارج ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 39
محمدپيام خسروى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 6
پگاه الماسى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 35
مريم اورك بختيارى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 24
صدف عزت پور ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 39
ويدا نصيرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
رضا زندكريمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 31
پرى نوش خير آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 26
على رضا كرمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 34
محمدپرهام قادرمرزى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال کانونی 80
شيوا محمدزاده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 8
شيوا ساعدى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 39
سينا صلواتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 12
سويسه نظرى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 21
رضا رستم پور تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 45
سارينا خسروى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
حامد سلطانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 25
سهند فرح پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
دانيال خضرى تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم دانشگاه اروميه 3سال کانونی 61
ديبا طاريمرادى انسانی فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
كيميا شكوهى راد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 38
آيدا شيروانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 33
نسيبه رستمى ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم پرديس بنت الهدي صدر - سنندج 1سال کانونی 17
محمد ارشاد اسدپور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 22
محمد اسلامى فارسانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 56
طنين چراغ زاد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
محمدپارسا غفارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 25
درسا محررزاده كرد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 70
محمدياسر مرادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 25
روژين واسمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
سيدنيما شيخ احمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 52
زهديه قادرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 24
ثنا محمدزاده صادق ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
الهام پرچمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 25
نادر مرادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 6سال کانونی 97
نيلوفر زندى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
عينا مرادى انسانی فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
آرمين كاوه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 11
ناديا كاكه خانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 37
پويا زندى تجربی علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 4سال کانونی 68
سيده گشين حسينى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 31
خشايار اسدى ریاضی مكاترونيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 45
زهرا مهدى خانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 63
شميسا ملازاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 56
عدنان ناصرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
محمدراشد محمدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 30
حامد رضايى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 24
سيده روژان شيخ احمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان) 1سال کانونی 18
ميلاد زندكريمى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 54
سيدكيهان جعفرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
راشد حسين پناهى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
محمدميلاد مولانايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال کانونی 46
رضا عارفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 44
شينا زندكريمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
محمد صديق احمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 25
فريما وثوقى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 7
روناك زارعى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 32
زهرا رضائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 18
پريا شينه ء ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
ميلاد فيضى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
كيميا پرباران ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 27
رضا مفاخرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 12
پارسا حداديان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 29
ثنا عبداله زاده ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
سرور محمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
ژينو ويسى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
نساء اندرز انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 29
فريبرز صلواتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 43
اردوان محمددوست ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 29
پرديس عبداللهى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 21
متين ياورى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 24
فرزام فقيراللهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 51
پرژين خزدوزى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 41
سارا شيخ احمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس) 2سال کانونی 38
كيهان كمانگر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 27
آرمان مرادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 53
دنيا ميرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
مبين گلشن ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
مهران عبدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 41
لاوين مرادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 22
محمدسهيل خوش نيت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 43
رامتين پهلوانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 22
غزال اكبرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
آروين محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 55
هانيه وكيلى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
مديا اسدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
سينا كوكبى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
فاروق بقايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 26
راشده رستمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
مهرزاد محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 35
ناديا سعيدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 52
نورالهدى گلباغى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 56
سارا رستمى انسانی فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق شافعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
كيانا فاتحى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 48
پريسا رضايى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 23
مهران احمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 22
اهون شاكرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 26
محمد سبحانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 36
هانيه رضايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 23
سارينا فتاحى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 20
سميرا پروين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 40
بهار محمدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
هيوا خليلى نرانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
فاطمه جعفرى كلكان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 5سال کانونی 108
پرديس شاه نظريان تجربی روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
نيوشا زندكريمى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
پدرام حبيبى كيلك تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 43
سنا محمدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
رضوان نقشبندى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
سارا فاتحى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
مائده ارغوانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 1سال کانونی 18
كژال خوشنماى بهرامى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 29
سارا اولى زاده نوره ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
ركسانا عبدى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
نويد فتحى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 6سال کانونی 67
زانيار مرادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 23
دانش محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 5سال کانونی 74
آرام يوسفى سرابشهرك ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 40
اسرا رضايى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 24
پوريا فرامرزى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
دلنيا سبحانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
پدرام قصلانى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 40
فاطمه هويدا مژدهى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
هانيه عطايى كيله گلان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
سيده سارا حسينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 44
ميلاد اصلانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 37
ژينا بهرامى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 45
فرامرز قشچى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 38
پويا لطفى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 13
شيما پروهان تجربی مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خاتم - تهران 4سال کانونی 39
رافع رنجبر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان) 1سال کانونی 17
سارا ساعد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 12
روژين بنى بشر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 23
ساهره وارستگان تجربی روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 21
روناك موسس ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 69
صبا پيله ورى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 40
بصير نگهدار پنيرانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 40
آرينا خسروى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
فرزانه عبدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
رامين شيرزاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 33
كيميا ثابتى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
شقايق اسعدي ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 9سال کانونی 126
ميلاد رسولى افراسيابى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 25
پارسا آغه گل نسب ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 24
كاوه طهماسبى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
هانا خدا مرادپور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
محمدهژير قانعى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال کانونی 6
مهدى نعمتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 21
روژين ناصرى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
سينا ايوبى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
حميدرضا قائم پناه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 49
پرند شوكتيار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 28
مريم خادم تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 12
اسرا جمالى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
ژينو احمدى سليمانيه تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 42
نيما قماشى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 22
پويان كنعانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 39
مهران كامران پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 24
سيوان خالنى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 24
اميررضا اقبالى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 20
كوثر ممبرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب) 2سال کانونی 21
انوش آزموده اردلان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 19
نويد بهرامى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 62
شراره منبرى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 5
كيميا انصاف جويى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
كيوان محمدزاده تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج-تربيت معلم پرديس شهيد مدرس - سنندج 3سال کانونی 26
دياكو خورشيدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 13
فرزان نورى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
كيانوش سوارى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 24
حميدرضا رستمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
مهيار رستمى نوره ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 38
راشد فاتحى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
فاطمه كريمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 34
ياسمن بهزاد پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر) 4سال کانونی 62
كسرى پاك اعتقاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 25
حامد نصرتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-نوبت دوم دانشگاه ملاير 2سال کانونی 49
محمدسينا زرنشان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 47
متين مرادى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
دانيال فاتحى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
حميد نادرى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
اديب نصرتى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 9
ارشيا محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
روژين عذيرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 72
محمدبهراد رنجگرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 40
سارا قوامى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
محمدرضا زاهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 20
اسرين نورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 18
راحله عباسى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 46
نيشتمان احمدى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
آناهيتا عدل ستا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 23
راحله زندى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 43
شيوا خسروى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 67
آرينا اردلان تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 22
شيما طهماسبى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
محمد قاسمى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال کانونی 69
كيانا رستمى پور تجربی زيست فناوري -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 20
سينا لطفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال کانونی 47
غزال قادرى تجربی مديريت مالي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 7سال کانونی 103
سيده پگاه زرنشان ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
ايوب نصرتى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 43
اديب شيخ احمدى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 34
مرجانه منصورى تجربی روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 47
صنعان جاويد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 1سال کانونی 19
مژده محمدى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 26
پارسا اصطفايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 5سال کانونی 71
مارال ذكرى تجربی روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 40
مهيار بابايى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 39
قانع يوسفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 34
سامرند مجنونى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
افشين عبدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب) 3سال کانونی 58
ميلاد مولائى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
شكيلا جواهرى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 22
ميلاد كهزادى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 22
شاهين على رمائى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
محمد رضا بهمنى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
محمدنقى عربيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 35
ميلاد محمدى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
سيده سميه حسينى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 28
سيدآرش ابراهيمى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 20
كاميار رابطى مقدم ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 6سال کانونی 57
سهيل شمس ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 5سال کانونی 41
سياوش مرادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 54
آزاد زندى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 18
سيده آيدا نقشبندى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
سروش شهلا ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 26
آرمان ميهمى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
سپهر شيخى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 49
بهنام غفارى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 12
نسترن داوودى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
پريسا باشوكى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 23
الهام ايوبى تجربی حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 9
سينا قوامى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 26
سامان صالحى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 9
پريا مجيدى نرانى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
سهند قصيرى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 37
سودابه احمدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
سامان ملكى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 35
مريم مردوخى اورامان ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 33
نصير توكل تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 39
فائزه سعيدى تجربی شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 49
محمدژيار مرادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 15
زكيه اسفنديارى ریاضی روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
دانيال عبدى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 61
محمدرضا درويشى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 18
پريسا كريمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
پرنيان زمان ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 18
مهسا شهبازى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 55
محمدرضا رضايى تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 35
نيلوفر محمدى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 25
آزاد رضايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 1سال کانونی 18
شكوه قادرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 5سال کانونی 85
ژينا ادهمى ریاضی فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
ژينا نعمتيان ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 42
متين شهياد تجربی مديريت هتلداري -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 5سال کانونی 74
احسان شريعتى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
محمدعلى محمدى ذلان ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 33
اسعد مرادى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال کانونی 19
هژير مظهرپور ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 27
سوما گفتارى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 55
نفيسه نيايش تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 32
آريو گرشاسبى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
پارسا عمويان ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 25
شادى فلاحى تجربی حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 5سال کانونی 101
مصعب احمدى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
منا محمدى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 19
سجاد آقايى تجربی زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
آرام محمودى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 21
احسان متوسل تجربی شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 35
اسرا امين نژاد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 24
جوانه اعظمى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
ثنا سبحانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر) 1سال کانونی 17
شيما كاخانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
سارينا محمدى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 21
شرمين صادقى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 13
ندا رنجبر ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 36
غزاله زارعى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال کانونی 45
محمد بگوند تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
زهرا كريمى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 13
تارا زمان تجربی حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 39
هستى نورى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
الميرا فاتحى تجربی زمين شناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
زهرا فرهمندپور ریاضی مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 16
يسرى رحيميان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 14
كاميار كمانگر ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 9
آرمين شاهمرادى ریاضی فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
ندا قصلانى ریاضی فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
ثنا نجفى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج (محل تحصيل بيجار) 1سال کانونی 16
عليرضا لطفى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج (محل تحصيل بيجار) 1سال کانونی 24
زهرا آئينى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
ميترا ساعدى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 28
نگين مرادى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 12
اسرا سوره بومه ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
محمد قاسمى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 37
آيدا انصارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 2سال کانونی 17
صدف عباس روح اللهى ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 13
صدف كريمى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج (محل تحصيل بيجار) 2سال کانونی 33
الناز قيطاسى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
جميله طهماسبى ریاضی فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 36
نيما آريا پور تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 1سال کانونی 16
راميار شريفى تجربی شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
سارا بدره كرده تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
حميدرضا درويش تجربی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال کانونی 19
طهورا بيدارپور ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال کانونی 21
نسا مخدومى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 54
اديب ابراهيمى ریاضی فيزيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 20
سميرا ميرزايى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 25
نويد فياضى تجربی شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 47
نيكو ساعد پناه تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 13
پوريا الياسى تجربی حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 3سال کانونی 43
هانيه حيدرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 48
شرمين فرشادفر تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل سنقر) 1سال کانونی 17
زانا عبدالله زاده ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 33
ريبوار فاتحى تجربی شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 62
بشرى طوسيان تجربی زيست فناوري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 12
بيستون احمدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 28
سارا بهرامى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 23
محمد كريمى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
شيما ساعدى گاودره ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
سوما خضرى تجربی شيمي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان - نكا 1سال کانونی 14
برزان زندى تجربی شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 35
سارا آجيلى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 46
رويا قوامى تجربی زيست فناوري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 11
سحر توريوريان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
ژينر نورى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 25
سعيد مهدوى خوشدل ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش -سنندج-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي توسعه دانش - سنندج 1سال کانونی 16
ثنا سليمى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 39
نشاط مردانى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 27
فاروق قوامى زروان تجربی زمين شناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 32
هژير وفايى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 31
مبين قوامى ریاضی علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 2سال کانونی 33
منا بهنيا تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 39
ساحل كريمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال کانونی 65
فرامرز ساعدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 43
سرور زندكريمى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
نيما محمدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
ماشاالله كريمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 18
مازيار پرويزى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 2سال کانونی 33
ثنا معاذيان ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش - چالوس 1سال کانونی 19
خاطره زارع رمشتى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال کانونی 80
تارا يوسف زمانى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه كردستان -سنندج-استان هاي محروم دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 5
عبدالسلام مجيدى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) 1سال کانونی 16
ساجده امينى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 29
پارسا افتقار تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 5سال کانونی 71
سنور محمدى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 8
حديث كشاورز تجربی زمين شناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
شيوا مرادسياسرانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 1سال کانونی 21
پوريا عباسى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
حامد رحمانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
سارا يخچالى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
پريا فعله گرى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 6
مارال حميدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 23
پريسا بزرگ مهر تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 22
نيلوفر كوشا تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 43
شقايق عزيزى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زابل-نوبت دوم دانشگاه زابل 2سال کانونی 30
پارسا طعامى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم دانشگاه شاهرود (محل تحصيل پرديس كشاورزي دانشگاه) 6سال کانونی 88
زهرا كيانى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ملاير-نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
عليرضا خالدى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانشوران - تبريز 1سال کانونی 7