كلاله

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كلاله

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سولماز دوجى نژاد انسانی حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
رسول كريمى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان 2سال کانونی 15
مهدى مومنى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 44
عبدالله ايشانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 41
عبدالصمد روان سالار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 45
ثمين سلطانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 19
داوود مير ریاضی دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 47
ابوطالب سعدى انسانی دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد 1سال کانونی 12
عبدالوهاب بدراق نژاد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان 1سال کانونی 24
بهاره سلاقى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 35
حميدرضا بزى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 33
معين مير تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 24
كامران مخدومى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 22
عبدالمتين قوچى زاده ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان 2سال کانونی 18
بهنام خوجه زاده ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان 2سال کانونی 38
احمد آرام دهنه انسانی روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 2سال کانونی 46
رامين فخيره ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 43
فاطمه ميرجوان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 53
بهمن خدرى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 27
آزيتا كوچك نژاد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 25
مريم درويش زاده تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 7
متين نظرى خيرآبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 54
آذر ده خواه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 23
محمد ميرمغموم انسانی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال کانونی 8
مريم نژادپنجه كه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 36
محدثه خمرآبيل تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 37
محمد بازقندى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 29
رامين خجسته تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 2سال کانونی 36
سعيد نفس پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 48
بهنام گلدى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 21
بهزاد جلالى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 34
امير محمد هراتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 31
حديثه عباس زاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 18
عبدالرحيم سارى زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 1سال کانونی 20
مصطفى نورى زاده ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 7
حميد آباديان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 39
مسعود فرامرزى راد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت) 2سال کانونی 46
صالحه كوچك نژاد انسانی حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 18
فهيمه بخشى زاده تجربی پرستاري -مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 3سال کانونی 57
مصطفى دازى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 22
سعيد قليچى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 39
حسين رمرودى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان 3سال کانونی 48
مبينا نورائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 17
افشين غراوى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 24
الناز سعدپور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 30
نرگس كريم كشته ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت) 2سال کانونی 38
زهرا شاره ریاضی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 21
محى الدين حسنى دهنه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 3سال کانونی 51
محدثه شورودى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 5
طاها ارجونى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 3سال کانونی 66
رضا آتش فراز تجربی پرستاري -مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 2سال کانونی 42
سليمه بابائى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 14
فاطمه براقى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 12
فاطمه كريم كشته تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 20
ياسر حاتمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين) 3سال کانونی 53
سعيد دلشاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 3سال کانونی 51
عقيل صيادى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 19
سعيد غلامى مقدم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 19
ناديا كوكلانى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال کانونی 53
ميلاد درديزاده ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 6
فاطمه آبيل تجربی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 32
حميدرضا محمديان ریاضی مهندسي ايمني -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 13
بهنام شيرى تيمور تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 2سال کانونی 12
اميد پهلوانى انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 5
بهاءالدين محمودى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 6
محمد دردى قراجه ریاضی مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مهر اروند آبادان 1سال کانونی 16
محدثه شيبك ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي روزبهان - ساري 1سال کانونی 16
شريفه جمالى پور تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 2سال کانونی 27
سيده شيما خوجه ئى انسانی علوم ومعارف قران -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل بجنورد) 1سال کانونی 15
افشين پقه انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 26
عاطفه ملائى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 19
صفيه على راد تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 38
خديجه نامى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3سال کانونی 46
احسان احمداوغلى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 16
يحيى ماقرى ارجنلى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 7
على داودى پور تجربی زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 2سال کانونی 28
زهره سادات حسينى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بهاران - گرگان 1سال کانونی 26
يحيى افشارقره قوزى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بهاران - گرگان 1سال کانونی 17
طاهره كشواد تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان - نكا 2سال کانونی 14
حسن درويشى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 34