كلاله

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كلاله

سولماز دوجى نژاد

سولماز دوجى نژاد

حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رسول كريمى

رسول كريمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مهدى مومنى زاده

مهدى مومنى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عبدالله ايشانى

عبدالله ايشانى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عبدالصمد روان سالار

عبدالصمد روان سالار

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ثمين سلطانى

ثمين سلطانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
داوود مير

داوود مير

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ابوطالب سعدى

ابوطالب سعدى

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عبدالوهاب بدراق نژاد

عبدالوهاب بدراق نژاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بهاره سلاقى

بهاره سلاقى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حميدرضا بزى

حميدرضا بزى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
معين مير

معين مير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كامران مخدومى

كامران مخدومى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
عبدالمتين قوچى زاده

عبدالمتين قوچى زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهنام خوجه زاده

بهنام خوجه زاده

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
احمد آرام دهنه

احمد آرام دهنه

روانشناسي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
رامين فخيره

رامين فخيره

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فاطمه ميرجوان

فاطمه ميرجوان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بهمن خدرى

بهمن خدرى

علوم تربيتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
آزيتا كوچك نژاد

آزيتا كوچك نژاد

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مريم درويش زاده

مريم درويش زاده

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
متين نظرى خيرآبادى

متين نظرى خيرآبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
آذر ده خواه

آذر ده خواه

مهندسي مكانيك -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمد ميرمغموم

محمد ميرمغموم

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مريم نژادپنجه كه

مريم نژادپنجه كه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محدثه خمرآبيل

محدثه خمرآبيل

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمد بازقندى

محمد بازقندى

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رامين خجسته

رامين خجسته

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سعيد نفس پور

سعيد نفس پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بهنام گلدى

بهنام گلدى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بهزاد جلالى

بهزاد جلالى

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
امير محمد هراتى

امير محمد هراتى

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حديثه عباس زاده

حديثه عباس زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدالرحيم سارى زاده

عبدالرحيم سارى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مصطفى نورى زاده

مصطفى نورى زاده

مهندسي پليمر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حميد آباديان

حميد آباديان

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مسعود فرامرزى راد

مسعود فرامرزى راد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
صالحه كوچك نژاد

صالحه كوچك نژاد

حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فهيمه بخشى زاده

فهيمه بخشى زاده

پرستاري -مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مصطفى دازى

مصطفى دازى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سعيد قليچى

سعيد قليچى

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حسين رمرودى

حسين رمرودى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مبينا نورائى

مبينا نورائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افشين غراوى

افشين غراوى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
الناز سعدپور

الناز سعدپور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نرگس كريم كشته

نرگس كريم كشته

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زهرا شاره

زهرا شاره

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محى الدين حسنى دهنه

محى الدين حسنى دهنه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محدثه شورودى

محدثه شورودى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
طاها ارجونى

طاها ارجونى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
رضا آتش فراز

رضا آتش فراز

پرستاري -مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سليمه بابائى

سليمه بابائى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه براقى

فاطمه براقى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فاطمه كريم كشته

فاطمه كريم كشته

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ياسر حاتمى

ياسر حاتمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سعيد دلشاد

سعيد دلشاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عقيل صيادى

عقيل صيادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سعيد غلامى مقدم

سعيد غلامى مقدم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ناديا كوكلانى

ناديا كوكلانى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ميلاد درديزاده

ميلاد درديزاده

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فاطمه آبيل

فاطمه آبيل

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حميدرضا محمديان

حميدرضا محمديان

مهندسي ايمني -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بهنام شيرى تيمور

بهنام شيرى تيمور

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميد پهلوانى

اميد پهلوانى

فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
بهاءالدين محمودى

بهاءالدين محمودى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمد دردى قراجه

محمد دردى قراجه

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محدثه شيبك

محدثه شيبك

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شريفه جمالى پور

شريفه جمالى پور

مديريت بازرگاني -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سيده شيما خوجه ئى

سيده شيما خوجه ئى

علوم ومعارف قران -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
افشين پقه

افشين پقه

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عاطفه ملائى

عاطفه ملائى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صفيه على راد

صفيه على راد

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خديجه نامى

خديجه نامى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
احسان احمداوغلى

احسان احمداوغلى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يحيى ماقرى ارجنلى

يحيى ماقرى ارجنلى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
على داودى پور

على داودى پور

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زهره سادات حسينى

زهره سادات حسينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
يحيى افشارقره قوزى

يحيى افشارقره قوزى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاهره كشواد

طاهره كشواد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسن درويشى

حسن درويشى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی