مينودشت

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر مينودشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
منصور باشام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 21
حسنعلى وزيرى دوزين تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 19
عادله سندگل انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم-تربيت معلم پرديس حضرت معصومه - قم 2سال کانونی 30
حسن بشارتلو ریاضی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال کانونی 39
يگانه سادات حسينى ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان 2سال کانونی 41
ريحانه طبسى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-تربيت معلم پرديس امام خميني - گرگان 4سال کانونی 88
مهلا شيخى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
امين ممشلى انسانی دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم پرديس دکتر شريعتي - ساري 2سال کانونی 28
بدرنساء فرامرزى پلنگر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال کانونی 90
معصومه ميردار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 4سال کانونی 79
الهام رضايى نورى انسانی حقوق -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 16
سيداميرعلى موسوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 51
مجتبى خسروى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 37
فاطمه جوادى راد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 48
ناهيد شهمرادى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 40
فرزانه قزلسفلى انسانی سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 11
فاطمه شاملو انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
فاطمه سرايلو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 43
زهرا قاسمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 56
جواد عرب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 31
محمدرضا وزيرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 65
قاسم كرامتلو تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 22
شهلا نورى چناشك انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 22
سيدعلى حسينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
زهرا يزدانى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-تربيت معلم پرديس امام خميني - گرگان 1سال کانونی 17
ابوالفضل احمدى پور انسانی روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 38
محمدرضا عابدينى ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 37
حسين همراه پور مقدم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 23
ياسين قزلسفلى ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 31
حكيمه بهشتى فر انسانی علوم تربيتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 20
فاطمه وزيرى دوزين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 54
سحر اميرى كيا انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 9
ميلاد قزلسفلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 14
مليحه پسركلو ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 32
ميلاد بيك انسانی دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد 1سال کانونی 24
معين شايستگان ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 26
معصومه قره سوفلو انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-مجازي دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
سارا اكبرى بيرگانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 52
فائزه باى تجربی اعضاي مصنوعي -موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران-روزانه موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران 1سال کانونی 20
ابوالفضل قره چماقلو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 6سال کانونی 121
محبوبه سنجوينى انسانی مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 1سال کانونی 24
زهرا سنچولى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 17
ساغر مختارى گلوگردى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 47
فائزه حيدرى زاده تجربی روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 25
محبوبه سنچولى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 2سال کانونی 34
مهسا پسركلو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 20
محمد ميرشاهى كوهسار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 19
هادى نورى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 11
زهرا اردشيرى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 31
فاطمه ساسانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 51
فاطمه ميردار ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 18
اميرحسين فرمانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 25
فاطمه فرامرزى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 4سال کانونی 77
رضا فرامرزى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 23
مرتضى سراوانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 21
محمد سرايلو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد 1سال کانونی 22
نيره مصطفى لو انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 18
فائزه مصطفى لو تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 9
محمد قره جلو تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 38
مهدى ميردار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 1سال کانونی 22
حميدرضا آدينه ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 1سال کانونی 14
عاطفه فرامرزى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 63
پيمان شابيكى ریاضی فيزيك -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 19
ابراهيم مهدوى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 22
جواد خنده رو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 18
مريم مصطفى لو ریاضی فيزيك -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 21
رضا ممشلى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران - بابل 2سال کانونی 21
مينا شمرادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 16
طاهره ساسانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 2سال کانونی 19
فائزه سراوانى نخعى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 17
فائزه سراوانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 13
محدثه مستانى يزد تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
فاطمه پسركلو ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال کانونی 26
حامد سراوانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد 1سال کانونی 10
ميلاد قره سوفلو تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3سال کانونی 57
جواد شايگان تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4سال کانونی 66
سجاد وزيرى دوزين تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 34
فاطمه خان احمدى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 2سال کانونی 32
فائزه نورى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 29
مريم قره جانلو ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 2سال کانونی 19
فاطمه فاطمى تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 22
مهلا سرايلو تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان - نكا 2سال کانونی 37
حميده شيخى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 9
فاطمه ممشلو تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 15
سيده فاطمه حسينى تجربی مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 26
فاطمه فرامرزى پلنگر تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 41
ميلاد گودرزى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 8
فاطمه شهمرادى تجربی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل بجنورد) 4سال کانونی 47
فاطمه قاسمى تجربی روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري - نور 1سال کانونی 11
سعيد طاهردوست تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بهاران - گرگان 1سال کانونی 25
زهرا قره چماقلو تجربی شيمي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان - نكا 1سال کانونی 5