آزادشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر آزادشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مهدى صفرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 41
اسما رزمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 19
مهدى عطايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 25
محمد نورى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 24
هنگامه باى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 57
سارا رحيمى زبان زبان وادبيات اسپانيايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
زهرا جلالى فر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 47
عليرضا خرمى زاده تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 36
زهره سادات حسينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 39
هادى حسين پور نوده ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 3سال کانونی 48
على اسفنديارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 10
مهدى قره داغلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 25
فريده جفايى نوده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 38
سيدمهدى حسينى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 9
افسانه نجمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 13
فاطمه كوهسارى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 51
هانيه مختارى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال کانونی 16
زينب محمودى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 19
آزاده يازرلو انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 52
عاطفه مصطفى لو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 26
فاطمه غفارى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 21
سپيده نصيرى رجبلى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 13
هما جهانتيغ ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 4سال کانونی 57
فاطمه براتى مقدم انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 8
فاطمه قمرگير تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 38
فاطمه خاندوزى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 20
زهرا جعفرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 46
محدثه سوسرايى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 14
سميرا شيخ ويسى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 4سال کانونی 72
سميه جاهدى جوزچال تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 40
مائده الهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 23
على صفرى انسانی اقتصاداسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 5
محدثه ضيايى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 7سال کانونی 104
محمد سميعى پاقلعه ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 4سال کانونی 55
محمد نكويى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 19
سميه رجنى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 20
بهناز سنچولى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 1سال کانونی 17
خديجه صداقتى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 40
حسين ميرى ریاضی علوم ومهندسي اب -مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 2سال کانونی 35
راضيه سميعى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 18
سيدعلى اكبر حسينى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال کانونی 19
فاطمه صادقى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 15
اسما ديدگاه تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل سرايان) 2سال کانونی 32
حسين غفارى توران تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 33
نيما ستوده ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 24
انسيه احمدى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 37
مريم محمدى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 32
فائزه كوچكى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 14
مهسا يازرلو تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3سال کانونی 58
زهرا ميرداروطن تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 24
احسان آسيابانى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 23