گرگان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر گرگان

نعيم الدين تقوى كوتنائى

نعيم الدين تقوى كوتنائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
امير حسين گلعلى پور

امير حسين گلعلى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شميم مردانى

شميم مردانى

حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شهريار بيدرى

شهريار بيدرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ابراهيم خالقى شيخى

ابراهيم خالقى شيخى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمد كيا

محمد كيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پارسا سمنانى

پارسا سمنانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زهرا گلزارى

زهرا گلزارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فائزه بهلول

فائزه بهلول

فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
درسا عشقى

درسا عشقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محبوبه زارعى

محبوبه زارعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدرضا يارى

محمدرضا يارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاطمه حسينى شيروانى

فاطمه حسينى شيروانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
راضيه حسن قاسمى

راضيه حسن قاسمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مجيد شموشكى

مجيد شموشكى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
امينه اولجاش

امينه اولجاش

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مبينا امطعه

مبينا امطعه

طراحي صنعتي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
سيدمحمد كميزى

سيدمحمد كميزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضا ملايى

رضا ملايى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمد سالى كندى

محمد سالى كندى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فرزاد دوگونچى

فرزاد دوگونچى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گلناز دينكو

گلناز دينكو

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زهرا خراسانى

زهرا خراسانى

طراحي پارچه -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

هنر
مازيار فرح زاد

مازيار فرح زاد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فاطمه گرزين

فاطمه گرزين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهديس احمدى

مهديس احمدى

علوم تربيتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اذين مقصودلو كمالى

اذين مقصودلو كمالى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهديه اعرابى

مهديه اعرابى

طراحي صنعتي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
پويا نادرى

پويا نادرى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رضا شاملو

رضا شاملو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
امير حسين ايزد يار

امير حسين ايزد يار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهرناز جاويدپور

مهرناز جاويدپور

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محبوبه جرايدى

محبوبه جرايدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مائده وزيرى

مائده وزيرى

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
اميد كردارى

اميد كردارى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سميرا كريمى

سميرا كريمى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فرزانه قره داشلى

فرزانه قره داشلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سعيد عادل پور

سعيد عادل پور

مهندسي صنايع -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
فاطمه عابدى فيروزجائى

فاطمه عابدى فيروزجائى

علوم اجتماعي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
احسان شيخ

احسان شيخ

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سارا زائر پور

سارا زائر پور

مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
هدى بهرامى

هدى بهرامى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اميرحسين صابرى

اميرحسين صابرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مريم زاهدى

مريم زاهدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حبيبه كلائى موخر

حبيبه كلائى موخر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسين حق شناس

حسين حق شناس

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سبا كردرستمى

سبا كردرستمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بنيامين رنجبرديزج

بنيامين رنجبرديزج

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمد بيكى قرنجيك

محمد بيكى قرنجيك

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موژان ميرزاپور

موژان ميرزاپور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضا كلاسنگيانى

رضا كلاسنگيانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دنيا قراموسانلو

دنيا قراموسانلو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
الهام ميرزا على

الهام ميرزا على

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
لطيفه دوگونچى

لطيفه دوگونچى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برديا على پور

برديا على پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه هدايتى فر

فاطمه هدايتى فر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كيميا حمزه پور

كيميا حمزه پور

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيمين دنكوب نوده

سيمين دنكوب نوده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نعمت اله ميهن پور

نعمت اله ميهن پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نيلوفر محمودى

نيلوفر محمودى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سارا كاظم نژاد

سارا كاظم نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضا مخيرى

رضا مخيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على تربتى نژاد

على تربتى نژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رومينا بنى كريمى

رومينا بنى كريمى

مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
آرمينا بهنام

آرمينا بهنام

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سارا رضائى

سارا رضائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضا حيدرپور

رضا حيدرپور

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضوان على عرب

رضوان على عرب

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نيما فتوت

نيما فتوت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زهرا كردجزى

زهرا كردجزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ريحانه احمدى

ريحانه احمدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهنوش مهدلو تركمانى

بهنوش مهدلو تركمانى

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه برات زاده

فاطمه برات زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمد شيرازى

محمد شيرازى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زهرا فقيه عبدالهى

زهرا فقيه عبدالهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زهرا حسام

زهرا حسام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبدالعزيز مهرانى

عبدالعزيز مهرانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محسن شريعتى

محسن شريعتى

علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سيدمهدى ابوالقاسمى

سيدمهدى ابوالقاسمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هانيه كمر

هانيه كمر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيلوفر قورچى

نيلوفر قورچى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سحر پورى

سحر پورى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دايانا خوزين

دايانا خوزين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عليرضا افضلى كردمحله

عليرضا افضلى كردمحله

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
مطهره عاطفى نژاد

مطهره عاطفى نژاد

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تارا كبير

تارا كبير

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عبدالمجيد سلاخ

عبدالمجيد سلاخ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زهرا پيران

زهرا پيران

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سيد ساجد هاشمى هريكندى

سيد ساجد هاشمى هريكندى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نوشين كاظمى پاسروى

نوشين كاظمى پاسروى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدجواد حسنى

محمدجواد حسنى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على عسگرى

على عسگرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
امير حسين جمال ليوانى

امير حسين جمال ليوانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مصطفى رجب خواه

مصطفى رجب خواه

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد جواد قارى

محمد جواد قارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضا اسمعيلى

رضا اسمعيلى

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كيميا تربتى

كيميا تربتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ايمان آيينه

ايمان آيينه

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عليرضا ابراهيمى

عليرضا ابراهيمى

فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كيميا غفورانى

كيميا غفورانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بنفشه ملاشاهى حقيقى

بنفشه ملاشاهى حقيقى

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بهار زرگرى

بهار زرگرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مطهره كريمى

مطهره كريمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فاطمه بارانى

فاطمه بارانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پرتو ايجادى مقصودى

پرتو ايجادى مقصودى

فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غزاله سادات نورمفيدى

غزاله سادات نورمفيدى

مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مهدى كليائى

مهدى كليائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليرضا حاج فتحعليان

عليرضا حاج فتحعليان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فرخنده سادات مساوات

فرخنده سادات مساوات

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ماريه بادودم

ماريه بادودم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فاطمه معصومى بنقنى

فاطمه معصومى بنقنى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
متين رضايى شيرازى

متين رضايى شيرازى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مبين سقرى

مبين سقرى

فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نيكناز مخيرى

نيكناز مخيرى

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مريم پرناك

مريم پرناك

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه دنكوب

فاطمه دنكوب

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
خشايار مقصودلو

خشايار مقصودلو

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حميدرضا كلاهدوزى

حميدرضا كلاهدوزى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فاطمه گرزين

فاطمه گرزين

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهرنوش نظرى

مهرنوش نظرى

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صبورا ايت اللهى

صبورا ايت اللهى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زهرا طاهر نژاد

زهرا طاهر نژاد

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين كتولى نژاد

حسين كتولى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سارا ايزدپناه

سارا ايزدپناه

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مرضيه صادق نژاد

مرضيه صادق نژاد

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غزاله عليزاد

غزاله عليزاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
وحيد ميرزاعلى

وحيد ميرزاعلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فائزه پايين محلى

فائزه پايين محلى

مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
هومان واثقى

هومان واثقى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سعيد قادرى نيا

سعيد قادرى نيا

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سعيد منصوريان

سعيد منصوريان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
بهراد بيات

بهراد بيات

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سيده سعيده حسينى

سيده سعيده حسينى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ريحانه عتيقى

ريحانه عتيقى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سارا رضاپور

سارا رضاپور

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
الا فلسفى

الا فلسفى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
الميرا قاسم پور

الميرا قاسم پور

مهندسي برق -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ميلاد دليجه

ميلاد دليجه

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كيومرث احمددوست

كيومرث احمددوست

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مريم دائمى

مريم دائمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
امير كوشكى

امير كوشكى

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاطمه مرگدرى

فاطمه مرگدرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زهرا قزل سوفلو

زهرا قزل سوفلو

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
متين طالبى

متين طالبى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فرزانه عباسى

فرزانه عباسى

اعضاي مصنوعي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حافظ بهلول

حافظ بهلول

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شبنم دشتى زاده

شبنم دشتى زاده

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جلال لك زايى

جلال لك زايى

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
درسا حسينى نسب

درسا حسينى نسب

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
موژان صفائى نژاد

موژان صفائى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
دانيال نوروزى

دانيال نوروزى

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فاطمه سرچاهى

فاطمه سرچاهى

فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
افشين يلقى

افشين يلقى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سپيده نيكدوست

سپيده نيكدوست

زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
نگار قريش زاده

نگار قريش زاده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زهراسادات قدس علوى

زهراسادات قدس علوى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
راحله صحنه

راحله صحنه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيده راضيه خالقى تروجنى

سيده راضيه خالقى تروجنى

مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مطهره آخوندى

مطهره آخوندى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدفاضل منقوش

محمدفاضل منقوش

مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زهرا خواجه

زهرا خواجه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ارزو لايق

ارزو لايق

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرهاد عقيلى

فرهاد عقيلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سيد ابراهيم ميركريمى

سيد ابراهيم ميركريمى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ماهان شهريارى

ماهان شهريارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نسرين پناهى

نسرين پناهى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
على الوندى

على الوندى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمد مهدى معيرى

محمد مهدى معيرى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سيدميلاد آل نبى

سيدميلاد آل نبى

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضا نيك پيام

رضا نيك پيام

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پونه مطلبى

پونه مطلبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خديجه روشنى

خديجه روشنى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سينا پارياب

سينا پارياب

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على توكلى

على توكلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نويد سهرابى لطف ابادى

نويد سهرابى لطف ابادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سيدمحمد عقيلى

سيدمحمد عقيلى

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مرضيه نجاتى

مرضيه نجاتى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه چورلى

فاطمه چورلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمد عيسى زادگان

محمد عيسى زادگان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سوده تيمورى

سوده تيمورى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه رايجى

فاطمه رايجى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محدثه عاطفى نژاد

محدثه عاطفى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مصطفى جعفرى

مصطفى جعفرى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهين شيخ نيازى

مهين شيخ نيازى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هانيه محمدى خمك

هانيه محمدى خمك

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بنيامين قزلى

بنيامين قزلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بدرى طلوعيان رحيم آبادى

بدرى طلوعيان رحيم آبادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
الهه هادى

الهه هادى

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
متين بواشه

متين بواشه

مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آرمين عاقل پور

آرمين عاقل پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
اسحاق اخلاقى

اسحاق اخلاقى

مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الهه شاه حسينى

الهه شاه حسينى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيده هانيه مكى

سيده هانيه مكى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
نيكيار تمسكنى زاهدى

نيكيار تمسكنى زاهدى

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسن ميرزا حسينيان

حسن ميرزا حسينيان

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
احمد عرب

احمد عرب

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اوا صالحى

اوا صالحى

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
على زمانى

على زمانى

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سحر پارياب

سحر پارياب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معصومه سادات كيا الحسينى

معصومه سادات كيا الحسينى

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمد امين محمدخانى

محمد امين محمدخانى

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فاطمه دائيجى پارسايى

فاطمه دائيجى پارسايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه ساورى

فاطمه ساورى

ژئومورفولوژي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمد داوودى قلى آباد

محمد داوودى قلى آباد

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فائزه غفورى مظفرآبادى

فائزه غفورى مظفرآبادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نرگس حفظ الصحه

نرگس حفظ الصحه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مراد مخمى

مراد مخمى

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدالعظيم قزل

عبدالعظيم قزل

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عارفه نظرى

عارفه نظرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
توحيد نامجو

توحيد نامجو

مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمه تمسكنى

فاطمه تمسكنى

علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رضا جهانشاهى

رضا جهانشاهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدرضا جعفرى

محمدرضا جعفرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اى سن بى نياز

اى سن بى نياز

فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
منيره بطيار

منيره بطيار

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مائده كريمى

مائده كريمى

ژئومورفولوژي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
امير رضايى

امير رضايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رسول سوقى

رسول سوقى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مائده قاسمى

مائده قاسمى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
هانيه رزقى

هانيه رزقى

ژئومورفولوژي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سيداحمد ميرتقى

سيداحمد ميرتقى

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
الناز احمددوست

الناز احمددوست

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اعظم سادات حسينى

اعظم سادات حسينى

علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احسان غريب

احسان غريب

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شهاب سوقى

شهاب سوقى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
حسين ليوانى

حسين ليوانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ميترا معتمدى نژاد

ميترا معتمدى نژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه فسا-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حامد محمدى

حامد محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه رنجبر نوعى

فاطمه رنجبر نوعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پارسا كمالى

پارسا كمالى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
على ثمانى

على ثمانى

مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهديه دولابى

مهديه دولابى

مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سيدعلى حسينى

سيدعلى حسينى

مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهناز سالارى توماج

مهناز سالارى توماج

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صابر قنبر نژاد

صابر قنبر نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فرزاد بزى

فرزاد بزى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سارا رفيعى

سارا رفيعى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فاطمه جهانى گرمجانى

فاطمه جهانى گرمجانى

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سيده ماءده هاشمى

سيده ماءده هاشمى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه كيا

فاطمه كيا

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
على ولى پور

على ولى پور

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدابراهيم كابلى

محمدابراهيم كابلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آرش حزينى

آرش حزينى

فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
الميرا كشيرى

الميرا كشيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
راضيه جمالى

راضيه جمالى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سهيلا ارخى

سهيلا ارخى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مبين مبشرى

مبين مبشرى

حقوق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زهرا جعفرى نژاد

زهرا جعفرى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فاطمه امينى

فاطمه امينى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سميرا گرگانى

سميرا گرگانى

اماروكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمد رضا رحيمى نژاد

محمد رضا رحيمى نژاد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كيوان اميدى

كيوان اميدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه حاجيلرى

فاطمه حاجيلرى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زهرا ترابى ميرزايى

زهرا ترابى ميرزايى

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هديه سعادت

هديه سعادت

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پارسا بيكى

پارسا بيكى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
حسام وثيق

حسام وثيق

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ارمين درويش محمد سرابى

ارمين درويش محمد سرابى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پرهام نورانى

پرهام نورانى

اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهدى برزين

مهدى برزين

مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
راضيه صادق نژاد

راضيه صادق نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ابوالفضل رنجبر

ابوالفضل رنجبر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مبينا خسروى

مبينا خسروى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدحسين طاهرى دشتى

محمدحسين طاهرى دشتى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فاطمه جعفرى

فاطمه جعفرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا ذاكرى

زهرا ذاكرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محسن جلاليان

محسن جلاليان

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ياسمن موفقى

ياسمن موفقى

فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فرزانه بطيار

فرزانه بطيار

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ميلاد نيك انديش

ميلاد نيك انديش

اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاطمه محمدپور

فاطمه محمدپور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه سادات حسينى نژاد

فاطمه سادات حسينى نژاد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
آيدا اداى

آيدا اداى

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سيد بنيامين مومنى

سيد بنيامين مومنى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه مقدم پور

فاطمه مقدم پور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آرزو اداى

آرزو اداى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رضا دهقان

رضا دهقان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
همرا خوجه

همرا خوجه

علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهلا شاهينى

مهلا شاهينى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فريبا قربانزاده

فريبا قربانزاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گرد افريد محمدى اريا

گرد افريد محمدى اريا

مديريت صنعتي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
كمند قنبرى

كمند قنبرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا سعداله هى

زهرا سعداله هى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امير رضا اهوان

امير رضا اهوان

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شادان مرگدرى

شادان مرگدرى

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فاطمه شيخى

فاطمه شيخى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مسعود شاه على

مسعود شاه على

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مژده كازرانى

مژده كازرانى

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عليرضا سبزى

عليرضا سبزى

علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عارف عارف نژاد

عارف عارف نژاد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدرضا بهروزى

محمدرضا بهروزى

علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سينا پرويزى

سينا پرويزى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
الهه حسينى پويا

الهه حسينى پويا

مهندسي صنايع -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرضيه نظرى

مرضيه نظرى

اقيانوس شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيد ايمان حسينى

سيد ايمان حسينى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمد شاهينى

محمد شاهينى

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمد صادقى نژاد

محمد صادقى نژاد

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كوثر على منش

كوثر على منش

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مائده سعيدى فر

مائده سعيدى فر

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهنام ويزوارى

بهنام ويزوارى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
على ابراهيمى

على ابراهيمى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سارا مهرى

سارا مهرى

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مجتبى خورسندى ابراهيمى

مجتبى خورسندى ابراهيمى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه عباسى

فاطمه عباسى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كسرى آزادى

كسرى آزادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عرفان زرگرى

عرفان زرگرى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
جواد فيض آبادى

جواد فيض آبادى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مينا صفارى

مينا صفارى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمد شريفى

محمد شريفى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهسا دادگرى

مهسا دادگرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فهام كريمى

فهام كريمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زينب معززى

زينب معززى

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه فرح زاد

فاطمه فرح زاد

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه نوروزى

فاطمه نوروزى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پريسا على پور

پريسا على پور

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدحسين اسدزاده

محمدحسين اسدزاده

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
غلامحسن عاطفى نژاد

غلامحسن عاطفى نژاد

حقوق -موسسه غيرانتفاعي حكيم نظامي -قوچان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضا اسلام پرست

رضا اسلام پرست

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاطمه احمدى نصرآبادى

فاطمه احمدى نصرآبادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميرمحمد البرزى

اميرمحمد البرزى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سمانه طالبى

سمانه طالبى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ارمان معطوفى

ارمان معطوفى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مريم جراح

مريم جراح

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
الياس تازيكى

الياس تازيكى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
طلايه دهقان

طلايه دهقان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آناهيتا رادمهر

آناهيتا رادمهر

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
متين فرح بخش

متين فرح بخش

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آذين رضائى

آذين رضائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
امين محمودى

امين محمودى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محدثه عباسى

محدثه عباسى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا پور باقر

زهرا پور باقر

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فاطمه زارعى

فاطمه زارعى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زهرا جامى

زهرا جامى

اماروكاربردها-دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدامين مرتضوى

محمدامين مرتضوى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
الهام هادى نژاد

الهام هادى نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شادى قاسمى

شادى قاسمى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نگار كبير

نگار كبير

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه كريمى

فاطمه كريمى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حميده منصورى قزل

حميده منصورى قزل

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهتاب تيمورى

مهتاب تيمورى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهرداد شريعتى

مهرداد شريعتى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حميدرضا صالحى

حميدرضا صالحى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
معصومه رضاپور

معصومه رضاپور

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ياسمن دائمى

ياسمن دائمى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضوانه پوراكبرى

رضوانه پوراكبرى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
داود فداييان

داود فداييان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهلا الازمنى

مهلا الازمنى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه قزاق

فاطمه قزاق

زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه ازاد حيدر ابادى

فاطمه ازاد حيدر ابادى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
توحيد قزوينى

توحيد قزوينى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهلا صبراموز

مهلا صبراموز

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فائزه نوده

فائزه نوده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مهر اسا شاكرى

مهر اسا شاكرى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعدگرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فاطمه گرگانى

فاطمه گرگانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فريد كر ا

فريد كر ا

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه دنكوب

فاطمه دنكوب

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه عبداللهى

فاطمه عبداللهى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جيران ميرزاعلى

جيران ميرزاعلى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهدى صلبى

مهدى صلبى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شيدا مقصودلو

شيدا مقصودلو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه عرب احمدى

فاطمه عرب احمدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سحر مشكانى

سحر مشكانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حكيمه كاهه

حكيمه كاهه

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهديس شاهينى

مهديس شاهينى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سحر كشر

سحر كشر

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سيد شهاب هدايت مفيدى

سيد شهاب هدايت مفيدى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مازيار حيدرى

مازيار حيدرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ويدا كلانترى

ويدا كلانترى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عاليه خليلى

عاليه خليلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهرا كاويان نوكندى

زهرا كاويان نوكندى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امين يغمايى

امين يغمايى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيده فاطمه علينقى مداح

سيده فاطمه علينقى مداح

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كوثر چراغ چى

كوثر چراغ چى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ايليا نورالهى مقدم

ايليا نورالهى مقدم

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاطمه مولودى

فاطمه مولودى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مريم خدادادى

مريم خدادادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رخشان نوش افرين

رخشان نوش افرين

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
الهام گلى ديزج صفر على

الهام گلى ديزج صفر على

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهلا رويان

مهلا رويان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رامتين شفاف

رامتين شفاف

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محسن حسنيان

محسن حسنيان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی