گرگان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر گرگان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نعيم الدين تقوى كوتنائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
امير حسين گلعلى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
شميم مردانى انسانی حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 12
شهريار بيدرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 6سال از دوم راهنمايي 83
ابراهيم خالقى شيخى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 31
محمد كيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 48
پارسا سمنانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 22
زهرا گلزارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 46
فائزه بهلول ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
درسا عشقى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 41
محبوبه زارعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمدرضا يارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 33
فاطمه حسينى شيروانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
راضيه حسن قاسمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 10
مجيد شموشكى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 37
امينه اولجاش تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 31
مبينا امطعه هنر طراحي صنعتي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
سيدمحمد كميزى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 43
رضا ملايى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 37
محمد سالى كندى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
فرزاد دوگونچى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
گلناز دينكو ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
زهرا خراسانى هنر طراحي پارچه -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 35
مازيار فرح زاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
فاطمه گرزين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
مهديس احمدى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
اذين مقصودلو كمالى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال از چهارم دبيرستان 13
مهديه اعرابى هنر طراحي صنعتي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
رضا شاملو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 44
امير حسين ايزد يار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 48
مهرناز جاويدپور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
محبوبه جرايدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
مائده وزيرى انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 32
اميد كردارى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 22
سميرا كريمى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 25
فرزانه قره داشلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 21
سعيد عادل پور ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال از دوم دبيرستان 46
فاطمه عابدى فيروزجائى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
احسان شيخ ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
سارا زائر پور ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
هدى بهرامى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال از اول دبيرستان 57
اميرحسين صابرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال از دوم دبيرستان 30
مريم زاهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 44
حبيبه كلائى موخر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 37
حسين حق شناس تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 28
سبا كردرستمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 31
بنيامين رنجبرديزج ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 32
موژان ميرزاپور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
رضا كلاسنگيانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
دنيا قراموسانلو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 37
الهام ميرزا على تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
لطيفه دوگونچى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
برديا على پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 14
فاطمه هدايتى فر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 25
كيميا حمزه پور ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 17
سيمين دنكوب نوده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
نعمت اله ميهن پور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 68
نيلوفر محمودى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 32
سارا كاظم نژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
رضا مخيرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
على تربتى نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 29
رومينا بنى كريمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 2سال از سوم دبيرستان 28
آرمينا بهنام تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 31
سارا رضائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 22
رضا حيدرپور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال از سوم دبيرستان 15
رضوان على عرب تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 29
نيما فتوت تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 27
زهرا كردجزى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 34
ريحانه احمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 25
بهنوش مهدلو تركمانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 13
فاطمه برات زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 22
محمد شيرازى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 30
زهرا فقيه عبدالهى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 32
زهرا حسام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 25
عبدالعزيز مهرانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 38
محسن شريعتى انسانی علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 11
سيدمهدى ابوالقاسمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
هانيه كمر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
نيلوفر قورچى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 26
دايانا خوزين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 61
عليرضا افضلى كردمحله تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 6سال از دوم راهنمايي 92
مطهره عاطفى نژاد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 12
تارا كبير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 26
عبدالمجيد سلاخ تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 68
نوشين كاظمى پاسروى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدجواد حسنى تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
امير حسين جمال ليوانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 4سال از اول دبيرستان 40
مصطفى رجب خواه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمد جواد قارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
رضا اسمعيلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 29
كيميا تربتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 30
ايمان آيينه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 18
عليرضا ابراهيمى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
كيميا غفورانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 46
بنفشه ملاشاهى حقيقى انسانی حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 16
بهار زرگرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 40
فاطمه بارانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 26
پرتو ايجادى مقصودى ریاضی فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 22
غزاله سادات نورمفيدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 32
مهدى كليائى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 17
عليرضا حاج فتحعليان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 33
فرخنده سادات مساوات ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 19
ماريه بادودم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
فاطمه معصومى بنقنى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 14
متين رضايى شيرازى تجربی دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 58
مبين سقرى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
نيكناز مخيرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 15
خشايار مقصودلو تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 41
حميدرضا كلاهدوزى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 44
فاطمه گرزين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 11
مهرنوش نظرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
صبورا ايت اللهى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
زهرا طاهر نژاد تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسين كتولى نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 47
سارا ايزدپناه تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 41
مرضيه صادق نژاد تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 17
غزاله عليزاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 27
وحيد ميرزاعلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
فائزه پايين محلى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 58
هومان واثقى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 12
سعيد منصوريان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 45
بهراد بيات ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 35
سيده سعيده حسينى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
ريحانه عتيقى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 14
سارا رضاپور تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 57
الا فلسفى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 13
الميرا قاسم پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال از چهارم دبيرستان 11
ميلاد دليجه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 18
كيومرث احمددوست تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 38
مريم دائمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 39
امير كوشكى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
فاطمه مرگدرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 37
زهرا قزل سوفلو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 29
متين طالبى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 31
فرزانه عباسى تجربی اعضاي مصنوعي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
حافظ بهلول تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
شبنم دشتى زاده تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 18
موژان صفائى نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 33
دانيال نوروزى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 10
فاطمه سرچاهى ریاضی فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 11
افشين يلقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 15
سپيده نيكدوست زبان زبان فرانسه -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
زهراسادات قدس علوى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 64
راحله صحنه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
سيده راضيه خالقى تروجنى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 11
مطهره آخوندى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 12
محمدفاضل منقوش ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 13
زهرا خواجه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 11
ارزو لايق تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
فرهاد عقيلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 14
سيد ابراهيم ميركريمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 11
ماهان شهريارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
على الوندى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 28
سيدميلاد آل نبى تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 58
رضا نيك پيام ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 10
پونه مطلبى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
خديجه روشنى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
سينا پارياب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
على توكلى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
نويد سهرابى لطف ابادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال از چهارم دبيرستان 11
سيدمحمد عقيلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
مرضيه نجاتى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
محمد عيسى زادگان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 37
سوده تيمورى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
فاطمه رايجى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 24
محدثه عاطفى نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) 1سال از چهارم دبيرستان 12
مهين شيخ نيازى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 17
هانيه محمدى خمك ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
بنيامين قزلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) 1سال از چهارم دبيرستان 11
بدرى طلوعيان رحيم آبادى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 17
الهه هادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 15
متين بواشه انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
آرمين عاقل پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 47
اسحاق اخلاقى تجربی مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال از چهارم دبيرستان 15
الهه شاه حسينى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
سيده هانيه مكى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال از سوم دبيرستان 26
نيكيار تمسكنى زاهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
حسن ميرزا حسينيان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 12
احمد عرب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 2سال از سوم دبيرستان 17
اوا صالحى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 11
على زمانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 13
سحر پارياب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمد امين محمدخانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 2سال از سوم دبيرستان 42
فاطمه دائيجى پارسايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
محمد داوودى قلى آباد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 12
فائزه غفورى مظفرآبادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 54
نرگس حفظ الصحه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 2سال از سوم دبيرستان 39
مراد مخمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 19
عبدالعظيم قزل تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 15
عارفه نظرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 1سال از چهارم دبيرستان 30
توحيد نامجو ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
فاطمه تمسكنى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
رضا جهانشاهى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
محمدرضا جعفرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3سال از دوم دبيرستان 46
منيره بطيار تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 15
مائده كريمى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
امير رضايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 19
مائده قاسمى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 10
هانيه رزقى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
سيداحمد ميرتقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 2سال از سوم دبيرستان 26
الناز احمددوست ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
اعظم سادات حسينى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
احسان غريب انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 20
حسين ليوانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
ميترا معتمدى نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فسا-نوبت دوم دانشگاه فسا 1سال از چهارم دبيرستان 15
حامد محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 19
پارسا كمالى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 27
على ثمانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 16
مهديه دولابى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
سيدعلى حسينى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-نوبت دوم دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 13
مهناز سالارى توماج تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 18
صابر قنبر نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 12
فرزاد بزى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 34
سارا رفيعى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 41
فاطمه جهانى گرمجانى ریاضی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 28
على ولى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 24
محمدابراهيم كابلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 2سال از سوم دبيرستان 14
آرش حزينى ریاضی فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 24
الميرا كشيرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال از چهارم دبيرستان 14
راضيه جمالى تجربی حسابداري -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم دانشگاه شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
سهيلا ارخى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
زهرا جعفرى نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 12
فاطمه امينى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 21
سميرا گرگانى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
محمد رضا رحيمى نژاد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
كيوان اميدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 25
فاطمه حاجيلرى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 33
زهرا ترابى ميرزايى ریاضی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 20
حسام وثيق ریاضی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ارمين درويش محمد سرابى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
پرهام نورانى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 21
راضيه صادق نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت) 1سال از چهارم دبيرستان 23
مبينا خسروى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمدحسين طاهرى دشتى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
زهرا ذاكرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
محسن جلاليان تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
ياسمن موفقى ریاضی فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 22
فرزانه بطيار تجربی حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 3سال از دوم دبيرستان 28
ميلاد نيك انديش ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 25
فاطمه محمدپور تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
فاطمه سادات حسينى نژاد تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال از اول دبيرستان 78
آيدا اداى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 12
سيد بنيامين مومنى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
فاطمه مقدم پور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 16
همرا خوجه ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل (محل تحصيل نمين) 1سال از چهارم دبيرستان 15
مهلا شاهينى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
امير رضا اهوان تجربی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
فاطمه شيخى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 27
مژده كازرانى تجربی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 18
عليرضا سبزى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدرضا بهروزى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
مرضيه نظرى تجربی اقيانوس شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمد شاهينى ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 12
مائده سعيدى فر تجربی حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 10
بهنام ويزوارى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3سال از دوم دبيرستان 51
على ابراهيمى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
سارا مهرى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 17
مجتبى خورسندى ابراهيمى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال از سوم دبيرستان 22
كسرى آزادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زابل-نوبت دوم دانشگاه زابل 3سال از دوم دبيرستان 38
جواد فيض آبادى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال از سوم دبيرستان 21
مينا صفارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 43
محمد شريفى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 11
فهام كريمى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
زينب معززى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال از سوم دبيرستان 22
فاطمه فرح زاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
فاطمه نوروزى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 13
فاطمه احمدى نصرآبادى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
اميرمحمد البرزى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال از چهارم دبيرستان 10
مريم جراح تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4سال از اول دبيرستان 25
الياس تازيكى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال از سوم دبيرستان 43
طلايه دهقان تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 28
آناهيتا رادمهر تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
متين فرح بخش تجربی بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 12
محدثه عباسى تجربی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شاهرود) 1سال از چهارم دبيرستان 18
زهرا جامى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 15
نگار كبير تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
حميده منصورى قزل تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مهتاب تيمورى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 24
مهرداد شريعتى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
حميدرضا صالحى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
فاطمه قزاق تجربی زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
فاطمه ازاد حيدر ابادى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مهلا صبراموز تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15