صحنه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر صحنه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
على داورى نيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 23
محمدرضا سليمانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 35
آرمين منصورى سراب باديه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 57
فرهاد قهرمانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
سيد احمد كاظمى انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه 1سال کانونی 18
آرش شريفى سراب باديه ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم پرديس علامه اميني - تبريز 1سال کانونی 18
شقايق طاهريان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 6سال کانونی 110
نيما فرهادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 14
اميررضا قبادى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه 1سال کانونی 24
الهام رشتيانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 23
فرناز طاهرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 2سال کانونی 38
حديث جفاكش دوآبى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 14
سعيد هادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 21
پيمان رضايى برناجى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
فاطمه خزايى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج-تربيت معلم پرديس بنت الهدي صدر - سنندج 6سال کانونی 97
سيد على جاورسينه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 14
سبا سبزى چفته تجربی گفتاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 12
سينا قوچانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 15
سيد فرزين اجاق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال کانونی 7
سحر پيرى دو آبى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
زهرا سمنگانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 16
محمد ابراهيم پور انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 21
پوريا لقمانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال کانونی 25
سارا سلامت تجربی زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
هستى پيرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 5سال کانونی 83
سيد كامياب ذوالنورى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 5
ميلاد حاتمى فتح آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 8
غزل شريفى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 10
شكيبا عباسى ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اكباتان - قزوين 2سال کانونی 26
كوثر قربانى شاهسوندى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 14
عليرضا سرجامه شوران ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
رضوان كاكاوندى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
ليلا قزوينه ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم دانشگاه شاهرود (محل تحصيل پرديس كشاورزي دانشگاه) 1سال کانونی 22
سارا گورانى ریاضی فيزيك -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 18
زهرا احمدى كاشانتويى تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
رضوان راستگو تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 18
على نجفى قيطاس آبادى تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 6
غزل قره گزلويى ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش - چالوس 2سال کانونی 27
محمدمهدى شيرين بيان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 9
طيبه مرادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 1سال کانونی 8