كنگاور

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كنگاور

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمد فلاح تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 57
رضا جمالى فشى هنر نوازندگي موسيقي ايراني -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 6
زينب نظرى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 21
مصطفى سليمانى شادور تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 48
مهرى شورچه انسانی حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
شهريار صبورى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 64
مصطفى خزائى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 56
فاطمه دهنوى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 40
عرفان سياح محبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 26
اميرحسين حيدرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 46
سعيده افشار هزارخانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 62
مريم مومنى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 26
رويا خزائى انسانی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 22
محمدرضا قوره جيلى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
امين رضوى زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 33
رويا سرمستى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
مهتاب كرمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 41
مهدى رحمتى تركاشوند انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 25
كيانا مداحى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 35
فرشته بشارت تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 43
امين رضائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
حامد كاكاوند انسانی حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 32
سعيد رضائى كرماجانى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
عاطفه گودينى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 35
محمدباقر قارلقى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 61
سحر خزائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 40
محمد نظرى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-استان هاي محروم دانشگاه لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 42
كيميا كيانى تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 30
رضا نجفى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 36
عرفان كابلى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 35
مونا خالقى نژاد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 51
مريم سليمانى زاهد تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 25
يگانه كزازى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) 1سال کانونی 14
على سلطان آبادى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 11
اميرحسين مصلحى تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 41
صالح كارخانه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 25
جواد رخشان تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
مهسا مرآتى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 11
رامين اله دانه ریاضی شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 17
سعيد رستم آبادى انسانی سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
سجاد قربانى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي كرمانشاه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه 3سال کانونی 40
شيدا باقرى ايل ذوله تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال کانونی 26
مريم كارخانه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
پوريا چشمه نوشى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 54
عليرضا انصارى مقدم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
مريم بدرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 9
محمد حاتمى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 3سال کانونی 20
مهدى خزائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-مجازي دانشگاه شيراز 1سال کانونی 7
زينب اسكندرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 33
پوريا خزائى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 2سال کانونی 42
اميرحسين احمدى مقدم تجربی زمين شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 37
فاطمه دهنوى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
محدثه فروتن مومنى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
مهسا احمدى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 12
مسعود افشار هزار خانى تجربی فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق امامي -دانشگاه مذاهب اسلامي-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل سنندج) 3سال کانونی 38