سرپل ذهاب

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سرپل ذهاب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سينا يارمراديان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 42
بهاره مراديان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 18
محمدامين ميرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 24
فرحان محمدى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 19
محمد الماسى تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
كتايون سليمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
سينا محمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 30
رضا عزيزى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 34
هدى رضايى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 18
فرزانه فاضلى ريزوندى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 38
محمدمهدى ييلاقى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 36
صبا كوشكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 18
فرشاد فيضى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-استان هاي محروم دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 32
پويا پروانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 7
سميه يارى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 14
پريا حسينى انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 28
حديث اكبرى نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 65
صياد راستين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 18
سپيده بهرامى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر) 1سال کانونی 19
سارا رستمى انسانی زبان وادبيات كردي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
سوما كاكاوندتيمورى انسانی جغرافياي سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
همايون حيدرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 33
امير حسين كرمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
حميرا احمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 15
گل آرا بابايى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 31
محمد باويسى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 11
نگار عظيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر) 2سال کانونی 37
امير عبدالرحيمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 9
ميلاد طهماسبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 6
محمدرسول ميرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 58
پيمان مرادى ديره تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 37
مهرداد رستميان تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 36
مرضيه حسينى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 18
الهام صفرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 10
مهسا مهكى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 6
فرهاد شريفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال کانونی 14
دل نيا سليمانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 11
شيدا نيازى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 13
ميلاد عزيزى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 31
ليلا آينه تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
پروين حسينى تجربی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 31
پريسا الماسى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار) 1سال کانونی 17
رضا شهبازى تجربی زيست فناوري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
سجاد بهرامى نژاد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال کانونی 20
ايرج ويسى تجربی حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 9
سحر سليمى تجربی شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
رامين دى جور تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال کانونی 8
كوثر غلامى تجربی زيست شناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 6
ميثم خدادادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 19
ندا مرادى پيرانى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
حسنا پيرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
يسرى رحيمى پاطاق تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18