ازنا

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ازنا

محمد همتى

محمد همتى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمد كريمى

محمد كريمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رضا باقرى

رضا باقرى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
جواد جان بزرگى

جواد جان بزرگى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زهرا جانبزرگى

زهرا جانبزرگى

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رضا بيات

رضا بيات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه لك كمرى

فاطمه لك كمرى

مهندسي علمي -كاربردي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه جانبزرگى

فاطمه جانبزرگى

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
كيومرث سالاروند

كيومرث سالاروند

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محسن درويشى

محسن درويشى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
عمادالدين جودكى

عمادالدين جودكى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
على محمد بيات خلجى

على محمد بيات خلجى

مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمد خاكباز

محمد خاكباز

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سبحان صالحى

سبحان صالحى

علوم سياسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
على سلطانى

على سلطانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
طيبه يوسفى

طيبه يوسفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مصطفى حاجيوند

مصطفى حاجيوند

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسين جانبزرگى

حسين جانبزرگى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمد جيريايى

محمد جيريايى

مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ساناز سالاروند

ساناز سالاروند

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضا قاسمى چگنى

رضا قاسمى چگنى

مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي قم-استان هاي محروم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسين رضايى

حسين رضايى

مهندسي راه اهن -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
توران طهماسبى

توران طهماسبى

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمود خوانسارى

محمود خوانسارى

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمد گله بسيارى

محمد گله بسيارى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زهرا ملكى

زهرا ملكى

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
على نيك پور نيكچه

على نيك پور نيكچه

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
پريا حسينوند طهماسبى

پريا حسينوند طهماسبى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمد خليلى

محمد خليلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زينب مرزبان

زينب مرزبان

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رضوان شريفى

رضوان شريفى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سارا شاكرمى

سارا شاكرمى

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دانيال محمودى

دانيال محمودى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-نوبت دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
زهرا لك على ابادى

زهرا لك على ابادى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نيلوفر عبدالوند

نيلوفر عبدالوند

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زهرا لك‌

زهرا لك‌

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضوان حبيبى

رضوان حبيبى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
احسان نوروزى

احسان نوروزى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه طونى

فاطمه طونى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيد على موسوى

سيد على موسوى

علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فتاح بيات

فتاح بيات

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدامين مرزبان

محمدامين مرزبان

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
الهه مسلمى

الهه مسلمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
غزاله عيسى وند

غزاله عيسى وند

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ليلا توكلى

ليلا توكلى

زيست شناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امير ورمزيار

امير ورمزيار

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فرزانگان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرتضى جيريايى

مرتضى جيريايى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حديث عزيزى

حديث عزيزى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مائده ذبيحى

مائده ذبيحى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مصطفى كبيرى

مصطفى كبيرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی