قلعه گنج

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر قلعه گنج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فرزاد چترنور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 26
محمدرضا ماندگارى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 10
ناهيد ماندگارى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
ماندانا شهراللهى انسانی حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 12
احسان چترسيما ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 40
معظمه اميرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 12
حامد چمنى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 13
صغرى دادخدائى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 8
فاطمه جام گوهرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
ابراهيم محبى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 3سال کانونی 63
محمد برادران انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 6
مراد شهدادى كلات انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 18
مرضيه سالارى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
ريحانه ميرزايى انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
بهاره احمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 22
پريسا شهدوستى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 19
امير بازگشا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال کانونی 5
صادق سلمانى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 18
محمدرضا فايز كهنعلى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال کانونی 9
فرحناز رييسى اهوان انسانی علوم قران وحديث -دانشكده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران /-روزانه دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان 2سال کانونی 20
سجاد اخوندى طراده تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 32
عاليه بازگير آشوبى انسانی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل زاهدان) 1سال کانونی 22
على اصغر جام گوهرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 8
بنيامين چمنى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
اسيه رئيسى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
محمد رضا ماندگارى كهنى ریاضی فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 20
عرفان رئسى پور تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) 2سال کانونی 40