رودبار

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر رودبار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
معراج دانشگر انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
فرنگيس سابقى نژاد انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
حليمه زبردست انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
حسنيه ناروئى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 5
لاله پازسالمى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
مريم ناروئى چاه حسن انسانی علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 11
خاطره ناروئى زيارت انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 8
آزيتا جرگه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 21
سودابه سهرابى انسانی زبان شناسي -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 3سال کانونی 32
رحيمه مولايى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 16
فاطمه طيارى ايلاغى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 17
فرنگيس پهلوانى پور انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
زينب طهماسبى شه بابا تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
زهرا جرگه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
مهتاب بازگير انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 20
ريحانه راه روح انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
فردين فرامرزى نمداد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 9
زهرا بهرامى نيكخو انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 12
زهرا پازسالمى انسانی مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 7
فرانگيس اسكندرى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 7
مهران زمان خانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
بهنام حسن مظفرى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 17
طاهره ميرزمانى انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 7
مريم رويدل انسانی تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 17
ثريا دستوره ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
محمدصادق سنجرى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 5
شيرين بيلرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 13
حميد خادمى نيا انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 13
محسن سالارى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
محبوبه رستمى چاه شاهى انسانی تاريخ -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 9
خاطره فروتنى ميش پدرام انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 15
يدالله حيدرزاده ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 7
مهديه ناروئى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 14
منصور قنبرى انسانی تاريخ -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
حامد فرامرزى نمداد تجربی زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 26
عبدالحكيم ناروئى رودبارى انسانی تاريخ -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 6
محدثه احمدى نسب انسانی تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 13
زينب طهماسبى شه بابا انسانی تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 34
بهناز فلاحى فرد انسانی تاريخ -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 13
على اصغر بنى اسدى انسانی تاريخ -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 18
افسانه بامرى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشكده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران /-روزانه دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان 1سال کانونی 5
محمدجواد راوند تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 19
مريم خسروى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 16
مهديه نجنو انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 6
فاطمه جرجندى نژاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
پروانه زبردست انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 11
مينا حيدرزهى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
رضوانه جشانپور تجربی زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 14
ام البنين رستمى انسانی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل زابل) 1سال کانونی 15
قاسم پورملايى انسانی زبان شناسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 8
جاسم رهبرى تجربی شيمي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 13
فائزه رئيسى سرحدى تجربی شيمي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 12
وحيد بامرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 12