زرند

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر زرند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فاطمه اسدى جرجافكى انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 60
محمد على عسكرزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 47
احسان منصورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 68
سجاد افشار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 29
سيد مهدى نبوى زاده تجربی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
فاطمه ملكى انسانی كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 23
محمد مهدى ملايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 49
فاطمه جماليزاده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
محمد امين اسلامى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 39
زهرا السادات اميرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 59
شيوا افشار انسانی كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 48
فاطمه عرب پور داهوئى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 60
عادله كارگر ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 40
حديثه دباغى زرندى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 8سال کانونی 113
فاطمه متصدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
اسماء نبوى زاده شعجره تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 64
فاطمه پور مرتضى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 6سال کانونی 95
مريم رضازاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 10
ريحانه رشيدى ریاضی مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 88
محدثه عربندوى انسانی مديريت بيمه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 29
فاطمه يزدان پناه احمد ابادى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 7سال کانونی 99
فاطمه حسينى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
تابنده جماليزاده هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 24
محسن حسن زاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
فاطمه رحمانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 5سال کانونی 71
حديث دهخدادى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 19
فائزه غلامى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 35
فاطمه زمانى بابگهرى انسانی روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 51
فاطمه السادات حسينى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 33
عباس رحمانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 38
فاطمه مصطفوى انسانی كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 38
مرضيه منصوريده شعيبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 6سال کانونی 109
امير محمد مختارى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 32
فاطمه حسن زاده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 53
نسيم مصطفوى هنر نقاشي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 40
فائزه مهدى زاده تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 44
الهه احمدى اسمعيل ابادى تجربی كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 73
محمد حسن طاهر يزاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 26
محمد حسين غلام على زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 48
امير حسين محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 30
فاطمه دستغيب تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 20
مهدى سلطانى نسب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 24
زهرا برهانى زرندى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 66
سيد محمد معين تهامى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 21
فاطمه درگاهى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 35
رضا سلطانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 5سال کانونی 71
فرشته السادات همتى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 22
مريم ثمره على محمدى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 40
على ايرانمنش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
محمد رضا كمسارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 23
فاطمه محمدى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
فاطمه ايرانمنش تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 19
وحيد رضا عربپور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 9
بهاره زمانى بابگهرى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 50
ميلاد ايرانمنش ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
فاطمه مير عليزاده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
شكيبا ايزدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 45
اسيه رفيعى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 60
فاطمه زمانيان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 45
زهرا عرب پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 39
فاطمه برهانى هنر هنراسلامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 23
فاطمه اسلامى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
على عليزاده ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
مصطفى محمود زاده ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
على رضا متصدى زاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
ناهيد نبوى زاده انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
ام البنين اسدى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 5
على منصورى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 28
زهره هاشمى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 39
حميد عليزاده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 22
دينا رحمانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
احمد نورالدينى تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 45
فاطمه ايزدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 48
مرتضى زمانى بابگهرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 38
اسماعيل حسينى انسانی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال کانونی 12
اميررضا رحمانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 16
محمد رضا زمانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 21
محمد حسين صيفورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
فاطمه السادات مختارى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 40
مهلا جعفرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 62
مرجان برزگرزاده ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 22
زينب محمودى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 28
مينا ميرزائى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 47
محمد على زمانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 18
مسعود عليزاده ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 19
نسرين ايزدى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 19
امير محمد عليزاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
مينا ابراهيمى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
مهدى ذوالحسنى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 31
زهرا جماليزاده بهاابادى تجربی زيست فناوري -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 32
معصومه متصدى زاده تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 65
مريم شعبانى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 25
محدثه شجاع ریاضی فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4سال کانونی 55
نرجس اسلامى شعبجره تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 6سال کانونی 76
نجمه رحمانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
ريحانه متصدى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 32
ميلاد پور مرادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 32
مهدى على بيگى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 11
فاطمه ايرانمنش تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 29
مينا اصفهانى زاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 35
مهديه عرب پور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 24
ميلاد رضا زاده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 7
على عربپور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 24
عباس ابراهيمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 17
رضا خيرانديش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 19
محمد جعفر زاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 63
مهديه افضلى ریاضی فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 10
فاطمه تيرزه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 7
مهدى عباسى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 20
فاطمه برهانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 16
عليرضا اسلامى نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 11
محمد على ايزدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند) 1سال کانونی 15
على حبيب زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 19
مرتضى ايزدى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
سمانه رحمانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 22
كوثر مهدى زاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 31
زهرا يزدانى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 42
زهرا هاشمى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 10
جواد على نژاد ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
رضا ميرزائى گيسكى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش) 3سال کانونی 57
اعظم سلطانى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 25
محمد حسين سلطانى ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 17
مهران مهدوى فر ریاضی مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-روزانه مجتمع اموزش عالي زرند 1سال کانونی 11
ميعاد تركزاده ریاضی فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
فاطمه عرب نصرت ابادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 26
محمد جواد عباس زاده ریاضی مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 12
فاطمه عربپور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
احسان محمد ميرزائى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 50
محمد مهدى ضياالدينى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 2سال کانونی 38
محبوبه مهنام تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 23
زهرا ضياالدينى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 36
معظمه تهامى پور ریاضی مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-نوبت دوم مجتمع اموزش عالي زرند 1سال کانونی 16
مهدى ضياالدينى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 16
محمد امين اسلامى ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 22
محمد جواد محمدى ریاضی مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-نوبت دوم مجتمع اموزش عالي زرند 2سال کانونی 21
فاطمه اسلامى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 15
نجمه نور محمدى تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 17
محمد منصور ضياالدينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي بم-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي بم 2سال کانونی 38
روح الله كربلايى ریاضی مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-نوبت دوم مجتمع اموزش عالي زرند 1سال کانونی 13
سجاد احمدى پور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 37
فائزه السادات نبوى زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
مهدى نظيرى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 22
محمد رضا سلطانى ریاضی مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-نوبت دوم مجتمع اموزش عالي زرند 2سال کانونی 28
فاطمه مصلحى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
نسرين اميرى مقدم تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 34
فاطمه مسعود پور تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
مرضيه السادات تهامى پور تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 18
محمد حسين جعفرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 24
مهدى ايزدى تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 60
محمد مهدى مومنى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 37
محمد رضا درگاهى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
فريبا رضائى بلان تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 11
على ملانسب تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 22
نگين برهانى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 10
حانيه سلطانى تجربی زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 38
مرضيه عسكر عباسى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
سارا عربندوى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
فاطمه يونسى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 28
زينب اسلامى تجربی زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 11
ريحانه اكبرزاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 33
الناز ابراهيمى زرندى تجربی اقتصاداسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 4سال کانونی 57
معين عليزاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 9
هانيه حسين زاده تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 10
محدثه رهدار تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 11
محمد حسين ضياالدينى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي كرمان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كرمان - كرمان 2سال کانونی 35