جيرفت

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر جيرفت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مهدى برخورى مهنى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 51
آرش سلطانى نژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 51
محمد اميررضايى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 50
ايوب سنجرى انسانی كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 15
ناديا افشارمنش انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 44
اسما حمزه اى نژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 43
عليرضا مسلمى نيا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 49
على توكلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
على اميرانى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال کانونی 70
حسين چمنى انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 23
عاطفه زحمتكشان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال کانونی 79
محمدرضا جعفرى محمدآباد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
فاضل پروانه انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال کانونی 30
زهرا ستائى مختارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 54
زهرا سليمانى ساردو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 51
اميرحسين موحدى نيا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 52
رقيه نخعى مديح تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 22
پرياالسادات حسينى عرب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 70
حافظ بلوچ بهرآسمانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 40
امير عباس سالارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 8سال کانونی 123
على ماركى مهنى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 16
ساره نحوى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 25
فاطمه سالارى ده شيخ ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 17
نيلوفر سهرابى انسانی حقوق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 13
عابد افتخارى كنزركى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 11
سليمه آرمند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 6سال کانونی 96
محمدرضا نخعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 5سال کانونی 64
الياس فاريابى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 48
پويا سليمانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 46
فاطمه محمدى پور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 19
فاطمه سليمانى ساردو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 48
فاطمه كمالى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 6
محمدمعين ميرمحمودى بهرآسمان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 6سال کانونی 58
فريد كمالى نراب تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 54
مهدى سنجرى نژاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 32
سحر تركستان نسب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 57
عرفان ستايى مختارى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 39
محمدحسين مقبلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 55
اقبال سلطانى انسانی كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 21
محمدامين شمس الدينى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 16
فاطمه گروئى ساردو تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 68
امين رضا رشيدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 44
قاسم مقبلى دامنه ریاضی مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 26
كيان بركستان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 58
محمد حيدرى قرائى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 27
متين افشارى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 24
دانيال اميرمحمودى زمين حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 4سال کانونی 58
مرضيه معتمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 47
زهرا رستمى پور دولت آباد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 63
عليرضا مقبلى مهنى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 85
على تكاور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 7سال کانونی 72
مهرداد عارفى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 5سال کانونی 53
محمد سالارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 62
محمدقائم گلپايگانى جلگه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 43
سوده افشارى پور انسانی حقوق -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 22
بهناز كريمى افشار تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 17
ابوالفضل اسفنديارى مهنى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 40
فاطمه جهانى انسانی مترجمي زبان عربي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
محمدرضا سالارى تجربی زيست فناوري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
مينا محمدى سليمانى انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
سوده رضوانى دره تنگ تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 31
حسن چمنى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 21
فاطمه پولادخاى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 37
آذين بدوئى دلفارد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 27
رضا سعيدى گراغانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 40
محمدسليم كامرانى مهنى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 23
فاطمه باقرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 62
فاطمه سالارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 44
نيلوفر شاهرخى ساردو تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 8سال کانونی 110
آناهيتا فرخى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
كلثوم صادقى مرين تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 13
محمدصالح صالحى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 15
زهرا سالارى نژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 34
فاطمه مطهرى نژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
نيلوفر شفيع پور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 13
نسيم جلالى آب برده انسانی روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4سال کانونی 57
محمدجواد زبردست انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 31
فائزه محمدى تجربی گفتاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 3سال کانونی 41
فاطمه ستائى مختارى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
امين رضا قلعه عسكرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
محمد جواد برخورى مهنى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 46
مريم تاك نژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 3سال کانونی 28
محمدحسين رودبارى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
محمدامين لورگى پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 7
نيلوفر درينى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
فاطمه السادات رضامند تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 27
مينا زحمت كش انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
منصوره افرا تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 25
احسان ملائى نژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 38
حميدرضا سالارى هنزا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 19
ياسمن سهرنى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 17
فاطمه بهزادپور تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 38
عاطفه شهدادنژاد تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 35
محمدامين برخورى مهنى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 47
عرفان بحرينى ریاضی فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 31
فاطمه سالارى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 52
مجيد حاجبى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
سينا ميرزائى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
فائزه امانى زارين انسانی تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
محمدامين اميرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 20
سارا رشيدى محمد آباد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 12
آرمان بلوچ اكبرى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 38
عليرضا بهره بر انسانی علوم سياسي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 27
محمدرضا جهانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 24
محمدجواد سالارى خو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 4سال کانونی 52
فائزه آبكار تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند) 1سال کانونی 24
فاطمه افتخارى كنزركى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 16
فرزانه مقبلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 24
فاطمه سلطانى نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 31
سبحان سالارى نرگسان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 22
فاطمه اميرى دومارى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 17
فاطمه نورى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 14
على سنجرى نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 38
سعيده درينى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 26
فاطمه حاجى نمكى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 20
متينه عزيزپور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 19
بشير شريفى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 39
صالح بى باك ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 65
فاطمه دلجوكوهستانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
پويا سنجرى انسانی مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 14
مرضيه السادات افشارى پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 5سال کانونی 82
ميثم شبرنگى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
حديثه برخورى مهنى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 20
رضا مهنى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 66
فائزه بهادر انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال کانونی 10
هديه جوشايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 14
حميده رفيعى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 26
محمدحسن بنى ابراهيمى انسانی تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 14
امين رضا محمودى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 39
محمدجواد افشارى پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 15
اميرحسين برور ریاضی مهندسي ايمني -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 11
ساجده شفيعى نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 13
احسان ملائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 28
امير ارسلان پلاشى انسانی تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 36
اميرحسين روزپيكر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 16
اطهره اميرى بهرامى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 9
فاطمه سازور ریاضی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شاهرود) 2سال کانونی 24
محمدرضا شهدادنژاد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 18
مرتضى اسفنديارى مهنى انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 6
فرخ برزكار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم دانشگاه جيرفت 4سال کانونی 40
سيدمهدى قرشى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 24
يوسف محمدى انائى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 6
مهسا كاميابى ساردوئى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 12
سجاد صبورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 40
ميلاد افشارى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 11
محمدصالح شريفى پور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 11
مجتبى حسين زاده ریاضی مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-روزانه مجتمع اموزش عالي زرند 2سال کانونی 24
محمد رضا راميار تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 48
محمد مجاز انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 45
مهسا رستگارى نيا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 34
سبحان روزنهان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
محمدصالح برخورى مهنى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 23
رضا محمودى نژاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 10
محمدجواد حسين زاده گرمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 19
سميرا خزائى فر انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 29
مصطفى اسكندرى دامنه انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 2سال کانونی 14
محمدنعيم برخورى مهنى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 20
حوريا كمالى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
محبوبه سيدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 37
سيدسجاد بهادر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند) 1سال کانونی 23
مهسا اسفنديارى مهنى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 5سال کانونی 69
فروغ صادقى اميرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 8سال کانونی 120
ثنا مهنى روش ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 22
سارا سالارى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 31
فائزه رئيسى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 8
مسعود كريمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 5
جمال الدين چليله ریاضی فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 19
سعيد محمدرضايى نژند ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
سحر شجاع الدينى مهنى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 12
محمدرضا مونس زاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
مباركه نظرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 17
فاطمه حسينى پور رئيسى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 64
زهرا كمالى انسانی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل دامغان) 1سال کانونی 8
مجتبى يعقوبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 6سال کانونی 84
شيما بزمه تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 19
محمدرضا كريمى نمچ تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 13
فائزه پارسا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشكده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران /-روزانه دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان 1سال کانونی 13
محمدصالح اميرى دومارى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 15
فائزه صفوى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
عاطفه مارزى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 50
مطهره حيدرى قرائى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 20
زهره شاهرخى ساردو تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 17
اميرمحمد مشايخى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 36
محمدرضا زاهدى فر تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 31
سجاد محمدى سليمانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش) 2سال کانونی 21
معظمه اميريان ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
محمدصالح اخلاصى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 4سال کانونی 33
الهام فاريابى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 31
امير حسين گروئى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 21
بهاره مشايخى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 14
رضوان بحرآسمانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 19
اسما عباسى حطان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 31
فاطمه ستايى مختارى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 19
عاطفه مشايخى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 18
محمدامين اميرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 17
فاطمه رفيعى تجربی مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 39
سيدمحمدزمان حسينى پراندر تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 7
حبيبه سالارى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 24
زهرا شاهرخى ساردو تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 13
اسما بهزادنژاد تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 20
اشكان روزخش تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 14
انيسه مسلمى مهنى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 39
يوسف مرادى كرد ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 22
فاطمه سليمانى خاردان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 15
منصوره محسنى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال کانونی 11
فاطمه سيدى مرغكى ریاضی رياضيات وكاربردها-مجتمع اموزش عالي بم-روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 17
على ناصرى گاوكان ریاضی فيزيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 22
مهشيد اميرمحمدى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال کانونی 29
ريحانه سيفعلى پور تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
مهتاب سميعى زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال کانونی 13
مرصاد افشارمنش انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 15
آيدا شريفى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 14
على بدخشان ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه جيرفت-نوبت دوم دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 12
عاليه محمودى نژاد تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 18
ياسين افشارزاده تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 45
هانيه ابراهيمى عسكر تجربی شيمي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 3سال کانونی 20
فاطمه ملازاده تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 35
زهره سليمانى ساردو تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
زهرا توان تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 7
حديث رفيعى سربيژن تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
سعيد سالاركريمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 31
على عربى بم تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 17
پوريا قاسمى نراب تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 23
فاطمه سالارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 21