رفسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر رفسنجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمدامير اسماعيلى منش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 19
محمدرضا كارگر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 32
فاطمه كاظمى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم پرديس امام سجاد - بيرجند 2سال کانونی 23
مهديه ياقوتى خراسانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 9سال کانونی 122
الهه بهشتى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 40
فائزه بلوچى مرج انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
شميم شهاب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 71
نيلوفر حيدرى صالح اباد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 54
فاطمه پهلوان على عسكرى انسانی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 23
كاميار افشين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 65
عليرضا باقريان بهرمان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 62
سمانه شريفيان بهرمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال کانونی 74
پگاه اعلم صميمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال کانونی 68
محمدرضا بابائى پور شهراباد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 18
مژگان مقيمى انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 31
محمد هادوى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 51
الهام اكبرى ابراهيم اباد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 25
سارا ايرانى فتح اباد انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
حامد همتى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
محمدمهدى شريفى نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 30
سجاد غلام نژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 31
فاطمه قطب الدينى انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 14
فاطمه ايمانى زاده شريف پور ریاضی معماري داخلي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 45
سجاد نوروزى نژاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 35
فائزه حسينى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 12
على پورغلامعلى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 13
فاطمه زارع نظرى بياض هنر هنراسلامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
فاطمه رياحى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 77
فاطمه هاشمى انسانی حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 9
پيام مسعودى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 12
محمد دهقان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 44
رضا غلامحسينى نسب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 34
زينب برزگر پور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 37
مرضيه شريفيان ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 7سال کانونی 90
مرضيه عليرمضانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 36
حسين محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 53
بهاره شريفيان پاقلعه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 30
الهام واعظى مقدم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
شهرزاد مهدوى لاهيجانى هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
عرفان سرمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 10
فاطمه باقرى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 13
ستاره پورغلامعلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 21
رضوان باقرى كفاش رفسنجانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 20
مرضيه رنجبرتوكلى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 13
هاجر شريفيان بهرمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 64
سجاد شريف پاقلعه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 34
صديقه صدر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 64
زهره صادقى قوام آبادى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
زهرا حسينى قوام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 30
ويدا شيبانى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 61
ميترا حسينى راويز ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 15
فاطمه زارع انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 22
ريحانه شمسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
نرگس خدادادپوردردر تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 6سال کانونی 104
بهاره سلطانى اسمعيلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 46
على اكبرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 38
فائزه جوادى مقدم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 1سال کانونی 15
حامد رجبى مومن آباد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 36
رضا ملااكبرى كمال اباد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 6
همتا اكبرى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 19
كيميا السادات موسوى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 53
شهريار سلطانى اسماعيلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 46
پريسا فاتحى چنار تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 14
محمدحسين محمدى كيا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
محيا جمالى زاده تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 12
فرزانه تيغ خورشيد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 54
امين رمضانى سربندى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 37
الهام ذوالفقارى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
فاطمه پاريزى نژاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 46
محدثه عبدى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 5سال کانونی 99
عليرضا واعظى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 53
حجت حاج عبداللهى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 13
حامد شهنازى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
محمدسعيد صابرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 5سال کانونی 52
مصطفى خدائى رنجبر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 5
سارا ابوالحسنى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 38
حديث پهلوان نژاد زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشكده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران /-روزانه دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان 1سال کانونی 8
جواد نيكوئى دستجردى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 13
فائزه اميرحسينى تجربی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 25
محدثه خراسانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 5
ناديا نظرى نژاد علم آبادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 59
محمدامين غفارى سيريزى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 34
سانيا رياحى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 61
فاطمه السادات حسينى پور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 13
نگين كريمى دارابى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
افسانه ملااحمدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
زينب محمدحسينى زاده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 14
مژگان شفيعى پاقلعه ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 77
اميرحسين زمانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
زهرا ميرزائى ابراهيم ابادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 32
على دژكام تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
حجت حسين پور رحمت ابادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 22
زهرا على سنجى نسب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 10
محمدجواد كرمى راويز ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 33
فاطمه عليزاده عصارى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 31
سيدعلى حسينى پور اسماعيل اباد ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 17
رضا شاه ميرزاخانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 25
زهره مقيمى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 29
نيلوفر زبردست تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 30
يلدا السادات حسينى رفسنجانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 47
فاطمه خدادادى دردرى نژاد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 32
على سرداريان قاسم ابادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 28
عاطفه عرب بازمانده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 31
الناز حيدرلشكرى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
هانيه زمانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 27
على موحدى راد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 20
فاطمه شمسى زاده راويز ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 9
كيوان فارسى مهاجر تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 15
طيب مختارى سرخانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 5سال کانونی 68
افسانه اميرى پور تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 37
الهه غياثى طرزى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 10
حوريا رهنما ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 7
پرديس ميرزايى نسب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 35
فاطمه خراسانيان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 31
محمد پورجعفرى قاسم ابادى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 15
بهروز باژوند ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 10
كورش عادل پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 15
ايمان على عسكرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 5
اميرحسين افروشه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 35
محمدحسين آشنا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 10
فاطمه صالحى رضا ابادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 32
صدف فارسى مهاجر انسانی روانشناسي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 12
ليلا زند ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 6
محدثه السادات حسينى مصطفوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 8
عباس ابراهيمى مرج تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 47
هانيه شاهسون ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 7
عاطفه رضايى نسب تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 19
فائزه فتاحيان پيش استا تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 6سال کانونی 50
كاوه كلانترى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 13
فاطمه امينيان شاهرخ ابادى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 11
مهدى احمدى كبوترخانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 6
ابوالفضل احمدپور مباركه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
محدثه ايزدپناه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 24
شيما سعيدى خليلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 24
مريم محى الدينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 8
محمدحسين آذين ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 30
الهام چاهخوئى نژاد رفسنجان تجربی حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 14
سعيده جمالى مقدم تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 46
محمدحسين زين الدينى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 12
اميررضا دهشيرى پاريزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 8
فرزاد فاتحى چنار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 8
سيده گلناز هجرى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 15
مرضيه پورعلى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 22
مه جبين شريفى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 13
اميرمحمد حيدرى دفعه ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
طاهر مختارى سرخانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 5سال کانونی 68
فاطمه صالحى ملك اباد ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 19
ميلاد شفيعى ریاضی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
سحر ابراهيمى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 19
اميرمحمد زيدآبادى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 23
مرضيه هنرمند تجربی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 10
پرستو رادمهر تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر - اصفهان (ويژه خواهران) 2سال کانونی 28
زهرا محمدرفيع تجربی حسابداري -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 24
فاطمه ملااحمدى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 31
مهرداد معصومى استانى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
احد نيك فرجام تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 10
الهه حسنى رستم ابادى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 24
على غفارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
اميرحسين انجم شعاع تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 4سال کانونی 48
على كلانترى پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 19
فائزه سلطانيان ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 7
محمدامين چاهخوى حسنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 11
نجمه ميرزائى خليل ابادى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 18
فريبا فيروزى پاريزى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 21
سعيد محمدى نسب تجربی زمين شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
جهانگير شكراللهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 6
فاطمه كمسفيدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 17
مهديه آخوندى صالح آباد تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 7سال کانونی 108
فاطمه نوروزى كريم آباد تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 41
فائزه عسكريان مرجى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 7سال کانونی 125
زهرا بخشى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
اميرمحمد محمديان نژاد تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 27
ام البنين اكبرى تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 30
زهرا جعفرى قاسم اباد تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 35
زهرا كرمى پور ریاضی فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
على اميرى همت ابادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 16
فاطمه محمودى ميمند تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
مسعود حسين زاده قاسم اباد تجربی اقتصاداسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 27
رضا اسماعيلى حميد ابادى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
احسان آزادى نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو - اصفهان 2سال کانونی 19
آزاده بمانى گلنا ابادى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال کانونی 6
حديث بقائى تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
سعيده جوادى اودرجى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 18
فاطمه باقريان تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 27
شيوا شرفى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 19
فريده موسوى جعفراباد تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 17
عاطفه شريعتى پور ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 6
فرزانه نعمتى ملك ابادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 26
فاطمه زارع تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 28
هما احمدى راد تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
زهره السادات حسينى سيريزى تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 21
محمد كرمى نيا تجربی علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 18
رضوان محمدزاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-نوبت دوم دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) 1سال کانونی 15
فاطمه مرتضائى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 10
فاطمه زين الدينى پور تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
سيد مصطفى حسينى نعمت اباد تجربی زيست فناوري -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 11
سهيلا عبدلى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
مرضيه پورفتاحى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 39
محمدسالار عرب تجربی مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 6
فاطمه جمالى پاقلعه تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 23
حسين جعفرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 6
فاطمه كاشفى نژاد تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 23
معظمه رمضانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 17
سبحان ناطقى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 5