پرديس

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر پرديس

شكيبا ثانى

شكيبا ثانى

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فاطمه سهراب نيا

فاطمه سهراب نيا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شكيبا قياسوند

شكيبا قياسوند

مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
محمد محمدى

محمد محمدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضوانه الماسى

رضوانه الماسى

حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
فهيمه يحيى پور

فهيمه يحيى پور

حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
مبينا قراكزلو مقدم

مبينا قراكزلو مقدم

ارتباطتصويري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
اسماعيل مشهدى

اسماعيل مشهدى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تارا بخشى

تارا بخشى

مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مسعود پورقهرمانى گل تپه

مسعود پورقهرمانى گل تپه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه ميرزاجانى ميقانى

فاطمه ميرزاجانى ميقانى

مديريت بيمه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سامان غضنفرى

سامان غضنفرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اميررضا راهى

اميررضا راهى

مديريت دولتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
يگانه قنبرى دوست

يگانه قنبرى دوست

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
عمادلدين دشتى

عمادلدين دشتى

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فاطمه نورمحمدى

فاطمه نورمحمدى

مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
محمدرضا جمشيدى

محمدرضا جمشيدى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رقيه محمد ميرزايى

رقيه محمد ميرزايى

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
يگانه حكيمى

يگانه حكيمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
فائزه عباسى

فائزه عباسى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيده محدثه بهبودى

سيده محدثه بهبودى

مديريت صنعتي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
سعيده افشارى

سعيده افشارى

علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مهسا عبدلى

مهسا عبدلى

روانشناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حانيه زمايينى

حانيه زمايينى

معارف قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
فاطمه مطابق

فاطمه مطابق

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
فرشته اسكندرى

فرشته اسكندرى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
نسيبه سيف اله زاده

نسيبه سيف اله زاده

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مائده پوراسماعيلى

مائده پوراسماعيلى

مهندسي معماري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شهاب نورى شوركجالى

شهاب نورى شوركجالى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صدف مرتضى پور

صدف مرتضى پور

اب وهواشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
منيره سپاهى

منيره سپاهى

علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مطهره شمس عليزاده

مطهره شمس عليزاده

شيمي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
منيژه صالحى رضايى

منيژه صالحى رضايى

مديريت فرهنگي هنري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
مصطفى حاج آزاده مقيمى

مصطفى حاج آزاده مقيمى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيرى فاطمه

سيرى فاطمه

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
آى لار رمضانى كيوى

آى لار رمضانى كيوى

مديريت بازرگاني -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
فرنوش سيفى

فرنوش سيفى

مديريت فرهنگي هنري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مبينا خليل زاده صورتى

مبينا خليل زاده صورتى

علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نويد كاظمى سرشت

نويد كاظمى سرشت

فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
روژان چمنى

روژان چمنى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فائزه نيازى

فائزه نيازى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زهرا غلامى آبادان

زهرا غلامى آبادان

زبان روسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
محدثه برغمدى

محدثه برغمدى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
ميلاد بلبل وند

ميلاد بلبل وند

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مريم باقريان

مريم باقريان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
على قنبرى

على قنبرى

مهندسي عمران -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مرضيه مصدق

مرضيه مصدق

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عرفان اميرخانى

عرفان اميرخانى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
پوريا ضيائى شيركلائى

پوريا ضيائى شيركلائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اميرمحمد ليرى

اميرمحمد ليرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
طاهره كرامتى

طاهره كرامتى

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
محمدجواد عسگرى ازغندى

محمدجواد عسگرى ازغندى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كوشا كهزادوند

كوشا كهزادوند

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
غزاله خزايى

غزاله خزايى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
الناز لشنى زند

الناز لشنى زند

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
آرين صادق تهرانى

آرين صادق تهرانى

مهندسي معماري -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شهرزاد جعفرقلى

شهرزاد جعفرقلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سميه گودرزى

سميه گودرزى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عرفان شاه نورى

عرفان شاه نورى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سيده فاطمه مدنى

سيده فاطمه مدنى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محمدامين كاظمى

محمدامين كاظمى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
راحله فرجى حصارى

راحله فرجى حصارى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مهديه صفربيات

مهديه صفربيات

شيمي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمد عسگرى

محمد عسگرى

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ميلاد يعقوبى

ميلاد يعقوبى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اميرمحمد سيستانى

اميرمحمد سيستانى

مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فاطمه نثارى

فاطمه نثارى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه نيكورخ

فاطمه نيكورخ

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
پرهام عبدالكريم

پرهام عبدالكريم

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مرضيه خسروانى

مرضيه خسروانى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رضا رياضتى

رضا رياضتى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فائزه مفرد

فائزه مفرد

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مريم صيادى

مريم صيادى

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مرواريد ميرزايى

مرواريد ميرزايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمدحسين بيات

محمدحسين بيات

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عرفان حق خواه

عرفان حق خواه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
على ذاكرزاده يزد

على ذاكرزاده يزد

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زينب ارم

زينب ارم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا غلامى نوده

زهرا غلامى نوده

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فائزه شيخ سفلى

فائزه شيخ سفلى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ميترا مشايخى

ميترا مشايخى

علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سيداميرحسين سعادتى

سيداميرحسين سعادتى

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سينا عمرانلو

سينا عمرانلو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اميرفرحان عبدالهى

اميرفرحان عبدالهى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمدعرفان رودبارى

محمدعرفان رودبارى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سجاد خداپرست

سجاد خداپرست

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پرهام روشن عراقيان

پرهام روشن عراقيان

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اميرحسين عبدالهى

اميرحسين عبدالهى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهسا علمى

مهسا علمى

فيزيك -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سيدعليرضا زواره

سيدعليرضا زواره

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محسن جودت

محسن جودت

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليرضا طالشى

عليرضا طالشى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فاطمه كريمى

فاطمه كريمى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عماد شيرى

عماد شيرى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پارسا بهارلو

پارسا بهارلو

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمدرضا هوشيارى

محمدرضا هوشيارى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زهرا اكبرى دوست آبادى

زهرا اكبرى دوست آبادى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
على دارابى

على دارابى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عليرضا نادرى

عليرضا نادرى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
بهناز شاولدى

بهناز شاولدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عرفان احمدنژاد صايين

عرفان احمدنژاد صايين

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عطا صمدى گوندوغدوئى

عطا صمدى گوندوغدوئى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيك قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمدعلى كواجى

محمدعلى كواجى

مهندسي صنايع -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رعنا قاسمى

رعنا قاسمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آرمين بيت اللهى

آرمين بيت اللهى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كوثر حيدرى

كوثر حيدرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رضا تيمورى

رضا تيمورى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيك قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مانا صامت ساوجى

مانا صامت ساوجى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اميرمسعود اوتارى

اميرمسعود اوتارى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فرشيد حاتمى

فرشيد حاتمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي فخررازي -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اميرحسين صالحى

اميرحسين صالحى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
يزدان حسينى

يزدان حسينى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سپيده ايوب

سپيده ايوب

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رضويه -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی