شهرجديد پرند

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر شهرجديد پرند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فاطمه سادات ميرزاده حسينى انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
نعيمه نداف زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 16
كوثر دورنشين انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 27
صادق محمدزاده انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
حامد مهدى زاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنر-تهران-نوبت دوم دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 19
ژاله صادقى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
فاطمه عسگرى گواشينى زبان زبان فرانسه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
مريم نقديان فيروزى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 6
مريم مستعلى مجد آبادى هنر نقاشي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
ميلاد ناصرى تجربی اعضاي مصنوعي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 10
مسعود طايفه ریاضی فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 6
اميرعباس عزيزى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال کانونی 11
عاطفه كرمى انسانی حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 19
محمد اصفهانى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 1سال کانونی 22
عماد نجاتى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 9
معين محمدى مهرداد انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 1سال کانونی 24
مجتبى پاكدل ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 12
اميرحسين چايلو ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 1سال کانونی 8
سهراب بهرامى ریاضی فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
دانيال قشقايى ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت -قم-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي حكمت - قم 1سال کانونی 5
شقايق نورى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 36
نرگس ياراحمدى ریاضی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خرم آباد) 1سال کانونی 7
معصومه جفتا ریاضی علوم مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 21
ياشار صلح جوى آذر ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ايوانکي 1سال کانونی 10
مرضيه رسايى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 5سال کانونی 55
عرفان خانزاده جوريابى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
صنم لطفى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 16
احمد عبدى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي فن ودانش -ساوه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فن و دانش - ساوه 1سال کانونی 6
نگين محمدى ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 14
محمد عبدى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ايوانکي 1سال کانونی 8
غزاله رئوف سرور ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم 1سال کانونی 6
جواد عصمتى ریاضی مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 13
دانيال صفائيان ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايداراريا-گرمسار-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا- گرمسار 2سال کانونی 22
محمد گل قيصرى ریاضی مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انرژي - ساوه 1سال کانونی 6
مونا مختارى دوست تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 17
آرش زنجانيان تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پرندک - پرند 1سال کانونی 8
اميرحسين خالصى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 10