شهرجديد پرند

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر شهرجديد پرند

فاطمه سادات ميرزاده حسينى

فاطمه سادات ميرزاده حسينى

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نعيمه نداف

نعيمه نداف

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
كوثر دورنشين

كوثر دورنشين

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
صادق محمدزاده

صادق محمدزاده

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حامد مهدى زاده

حامد مهدى زاده

مهندسي معماري -دانشگاه هنر-تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ژاله صادقى

ژاله صادقى

ژئومورفولوژي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه عسگرى گواشينى

فاطمه عسگرى گواشينى

زبان فرانسه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
مريم نقديان فيروزى

مريم نقديان فيروزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مريم مستعلى مجد آبادى

مريم مستعلى مجد آبادى

نقاشي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
ميلاد ناصرى

ميلاد ناصرى

اعضاي مصنوعي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مسعود طايفه

مسعود طايفه

فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اميرعباس عزيزى

اميرعباس عزيزى

مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عاطفه كرمى

عاطفه كرمى

حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمد اصفهانى

محمد اصفهانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عماد نجاتى

عماد نجاتى

علوم كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
معين محمدى مهرداد

معين محمدى مهرداد

حقوق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مجتبى پاكدل

مجتبى پاكدل

مهندسي معدن -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اميرحسين چايلو

اميرحسين چايلو

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سهراب بهرامى

سهراب بهرامى

فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دانيال قشقايى

دانيال قشقايى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
شقايق نورى

شقايق نورى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نرگس ياراحمدى

نرگس ياراحمدى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
معصومه جفتا

معصومه جفتا

علوم مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ياشار صلح جوى آذر

ياشار صلح جوى آذر

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مرضيه رسايى

مرضيه رسايى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عرفان خانزاده جوريابى

عرفان خانزاده جوريابى

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صنم لطفى

صنم لطفى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمد عبدى

احمد عبدى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي فن ودانش -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نگين محمدى

نگين محمدى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمد عبدى

محمد عبدى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
غزاله رئوف سرور

غزاله رئوف سرور

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
جواد عصمتى

جواد عصمتى

مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دانيال صفائيان

دانيال صفائيان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايداراريا-گرمسار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمد گل قيصرى

محمد گل قيصرى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مونا مختارى دوست

مونا مختارى دوست

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آرش زنجانيان

آرش زنجانيان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اميرحسين خالصى

اميرحسين خالصى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی