شهر قدس

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر شهر قدس

على اكبر همتى

على اكبر همتى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رسول همتى

رسول همتى

سينما-دانشگاه هنر-تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

هنر
مهدى سهيلى

مهدى سهيلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
محمد عابدينى

محمد عابدينى

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
على احدى

على احدى

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهديه امين قشقاى

مهديه امين قشقاى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمد سليمى طاهرآبادى

محمد سليمى طاهرآبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سارا امامى

سارا امامى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
حسين منصورى

حسين منصورى

سينما-دانشگاه سوره -تهران -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
سپهر صابرى افشار

سپهر صابرى افشار

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد مهدى جعفرى شورستانى

محمد مهدى جعفرى شورستانى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
زهرا مرادى محمودآبادى

زهرا مرادى محمودآبادى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمد عباسلو

محمد عباسلو

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
فاطمه نجفى

فاطمه نجفى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سپيده فغانى

سپيده فغانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فاطمه رحمانى جيرنده

فاطمه رحمانى جيرنده

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فاطمه خزايى

فاطمه خزايى

نقاشي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
فرزانه نجاتى

فرزانه نجاتى

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رقيه باباپور ديزجى

رقيه باباپور ديزجى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حديثه لطفى شيرمرد

حديثه لطفى شيرمرد

مهندسي صنايع -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مجيد پيرهادى

مجيد پيرهادى

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
الهام حاجى محمدى

الهام حاجى محمدى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
زينب شاهرخيان حمد

زينب شاهرخيان حمد

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
عارف احمدى كنگرشاهى

عارف احمدى كنگرشاهى

مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
يوسف نادرى

يوسف نادرى

حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فاطمه پوراحمدعلى

فاطمه پوراحمدعلى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
محمدرضا هادى نسب

محمدرضا هادى نسب

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مصطفى غفورى

مصطفى غفورى

علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدحسين فكورى سنگاچينى

محمدحسين فكورى سنگاچينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مهدى افشارى

مهدى افشارى

مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
امير محمد غضنفرى

امير محمد غضنفرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
محمد حسين مقدم

محمد حسين مقدم

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شيوا نادرى سنج

شيوا نادرى سنج

حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سيده ليلا يارى قره ناز

سيده ليلا يارى قره ناز

مديريت اموربانكي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فائزه محمدى گوله گوله

فائزه محمدى گوله گوله

مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مژگان ترك

مژگان ترك

حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
كاوه كرمى

كاوه كرمى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حامد حيدريان

حامد حيدريان

علوم اقتصادي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سعيد اميدى

سعيد اميدى

مهندسي عمران -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدقاسم احدى منظر

محمدقاسم احدى منظر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فاطمه شاهنده

فاطمه شاهنده

حقوق -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مهدى محمدى

مهدى محمدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
مريم اينانلو

مريم اينانلو

مهندسي برق -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-نوبت دوم

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
جواد نيك نژاد

جواد نيك نژاد

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهيار رضايى قوام آباد

مهيار رضايى قوام آباد

مهندسي صنايع -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
غزاله مسلمى گورچين

غزاله مسلمى گورچين

مديريت جهانگردي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اميررضا غلامى كلكو

اميررضا غلامى كلكو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رقيه حبيبى

رقيه حبيبى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهرناز رضايى يزدلى

مهرناز رضايى يزدلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسين احمدى

حسين احمدى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
متين فرخى

متين فرخى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمد حسين مظفرى سيامكان

محمد حسين مظفرى سيامكان

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رويا سعادتى

رويا سعادتى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فاطمه رجبى

فاطمه رجبى

زبان وادبيات اسپانيايي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
محمدجواد زمردى پوينده

محمدجواد زمردى پوينده

مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
بهناز رضايى

بهناز رضايى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سبحان هادى زاده ولمى

سبحان هادى زاده ولمى

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فرزانه شكرى بيجار پس

فرزانه شكرى بيجار پس

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه علمى هدلو

فاطمه علمى هدلو

مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فاطمه كريمى موحدى

فاطمه كريمى موحدى

مطالعات خانواده -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
زهرا صالحى

زهرا صالحى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسين پورحسن جانى خواه

حسين پورحسن جانى خواه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فائزه مدنى كلور

فائزه مدنى كلور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمه اللهيارى سوينى

فاطمه اللهيارى سوينى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
هديه مولودى

هديه مولودى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
معصومه صديقى

معصومه صديقى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زينب معزى قوشه بلاغ

زينب معزى قوشه بلاغ

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
پويا شيرزادى

پويا شيرزادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهدى درتاج

مهدى درتاج

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا وطن دوست

زهرا وطن دوست

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سيده معصومه مرادى

سيده معصومه مرادى

مهندسي معماري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
على رضوان دوست

على رضوان دوست

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي قم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سيده فاطمه نبوى

سيده فاطمه نبوى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صادق اسدخانى

صادق اسدخانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ميلاد شجاع قلعه رودخانى

ميلاد شجاع قلعه رودخانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رويا حاجى زاده عنبران

رويا حاجى زاده عنبران

علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زهرا نجفى كوپس

زهرا نجفى كوپس

علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خاطره صمدى

خاطره صمدى

اماروكاربردها-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ميترا روشن

ميترا روشن

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
معصومه سبحانى

معصومه سبحانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سميرا آقايى

سميرا آقايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
ايمان قادرى

ايمان قادرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سيد حسين حسينى منصف

سيد حسين حسينى منصف

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
هما مقصودى عنبران

هما مقصودى عنبران

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رضا محمدلو

رضا محمدلو

مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اميرحسين طالبى

اميرحسين طالبى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زهرا اسماعيلى

زهرا اسماعيلى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مصطفى چراغى پشنگ

مصطفى چراغى پشنگ

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شهلا سلطانى جوشين

شهلا سلطانى جوشين

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ماجده عليزاده

ماجده عليزاده

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
احمد اخوان

احمد اخوان

مهندسي مواد-دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسين پشوتن

حسين پشوتن

مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سينا رحيمى حمزه خانلو

سينا رحيمى حمزه خانلو

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فرشاد برجعلى زاده

فرشاد برجعلى زاده

علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نويد نظافتى

نويد نظافتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جلال نورمحمدى

جلال نورمحمدى

مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
على زارعى چولابى

على زارعى چولابى

مهندسي معدن -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مرضيه كردى

مرضيه كردى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صونا شريفى طاسكوه

صونا شريفى طاسكوه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
معصومه مرادى لنبر

معصومه مرادى لنبر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شادى جان فزا

شادى جان فزا

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
نگين روا

نگين روا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شبنم منصورى

شبنم منصورى

فيزيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عليرضا صفرپور ماشكى

عليرضا صفرپور ماشكى

علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهدى رسولى خانقاه

مهدى رسولى خانقاه

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
مريم فياض شبلو

مريم فياض شبلو

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ميلاد مقدم

ميلاد مقدم

مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
سيدايمان تكميلى

سيدايمان تكميلى

مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
على شيرزاد

على شيرزاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
طاهره ابوطالبى

طاهره ابوطالبى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
فاطمه خليلى مقدم

فاطمه خليلى مقدم

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معراج چناقچى

معراج چناقچى

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اميررضا شقاقى

اميررضا شقاقى

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سارا خشكرودنژاد

سارا خشكرودنژاد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهران محمود خانى

مهران محمود خانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
مصطفى خرقانى

مصطفى خرقانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پگاه ميرمحمدى

پگاه ميرمحمدى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مرتضى درويشى

مرتضى درويشى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زهرا  اشرفى فشى

زهرا اشرفى فشى

كارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
فاطمه عبدلى برزكى

فاطمه عبدلى برزكى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
كامياب رضايى

كامياب رضايى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زينب برزگر ماسوله

زينب برزگر ماسوله

مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مينا مولائى

مينا مولائى

اماروكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زهرا خدابنده لو

زهرا خدابنده لو

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شايان رضازاده

شايان رضازاده

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمود قاسم پور قزلجه

محمود قاسم پور قزلجه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
سيده فائقه مرادى كلور

سيده فائقه مرادى كلور

علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
منيره مردانه جهانتيغ

منيره مردانه جهانتيغ

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نگين لك برجله

نگين لك برجله

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسن جمال دبكلو

حسن جمال دبكلو

مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شيوا شيرمحمدى

شيوا شيرمحمدى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محدثه سالارپناه

محدثه سالارپناه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
سمانه گوهرى نيا

سمانه گوهرى نيا

زبان وادبيات عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
امير شاعرى

امير شاعرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زهرا نورى

زهرا نورى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسين نصيرى

حسين نصيرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هادى حيدرى

هادى حيدرى

مهندسي شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
هليا حقيقى

هليا حقيقى

روانشناسي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مهسا پيرهادى

مهسا پيرهادى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پروانه على وند

پروانه على وند

حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
مينو ديندار امين جان

مينو ديندار امين جان

فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ياسمن زرگرانى

ياسمن زرگرانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زهرا برخوردار

زهرا برخوردار

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين /-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ليلا نورالهى خوشنامه

ليلا نورالهى خوشنامه

حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
هليا تمجيدى

هليا تمجيدى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
سهيل تميمى

سهيل تميمى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
داود كرمى

داود كرمى

علوم سياسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فرناز كاشانى

فرناز كاشانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
شهربانو حسين زاده

شهربانو حسين زاده

روزنامه نگاري -دانشگاه سوره -تهران -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حديثه طارمى رباطى

حديثه طارمى رباطى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدرضا رستمى هيرمند

محمدرضا رستمى هيرمند

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
كوثر كاوه زاده

كوثر كاوه زاده

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حميد ايمانى

حميد ايمانى

فيزيك -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پريسا نظرى ثمرين

پريسا نظرى ثمرين

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فاطمه رياحى

فاطمه رياحى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
محمد صفرى پور

محمد صفرى پور

علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فاطمه قارى جوشقانى

فاطمه قارى جوشقانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
عاطفه دمرچلو

عاطفه دمرچلو

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
منوچهر اكبرى

منوچهر اكبرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهناز اسمعيلى

مهناز اسمعيلى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حسن رنجبر

حسن رنجبر

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ترانه رفيعى نژاد خوب

ترانه رفيعى نژاد خوب

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
عباس مرشدلو

عباس مرشدلو

مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه جان بزرگى

فاطمه جان بزرگى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فاطمه سروى قوشخانه

فاطمه سروى قوشخانه

علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مژگان اوجاقى همپا

مژگان اوجاقى همپا

مديريت صنعتي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهسا آجرلو

مهسا آجرلو

حسابداري -موسسه عالي اموزش بانكداري ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه رضايى

فاطمه رضايى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اميد عليمحمدزاده

اميد عليمحمدزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا بابايى

زهرا بابايى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
هانيه احدى

هانيه احدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فاطمه عباسى راسته كنارى

فاطمه عباسى راسته كنارى

مديريت بيمه -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميد قضاتلوئى پشنگى

اميد قضاتلوئى پشنگى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهرا لطفى

زهرا لطفى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي رسام -كرج /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
مجتبى ملائى حسنارودى

مجتبى ملائى حسنارودى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آرزو كريمى راد

آرزو كريمى راد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا جعفرى نصرت آباد

زهرا جعفرى نصرت آباد

علوم قران وحديث -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نيما سنايى

نيما سنايى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رضا اميدى

رضا اميدى

فيزيك -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شبنم سروميلى

شبنم سروميلى

مديريت جهانگردي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
شايان عبادى

شايان عبادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميررضا مقيمى

اميررضا مقيمى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عهديه نيك منش

عهديه نيك منش

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پريسا برجى خانيكى

پريسا برجى خانيكى

مديريت صنعتي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مهدى كرمى

مهدى كرمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
معصومه مردى

معصومه مردى

شيمي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهسا شقاقى

مهسا شقاقى

شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمد شاهقلى

محمد شاهقلى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كلثوم محمدى

كلثوم محمدى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهديه شيخ غفارى

مهديه شيخ غفارى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مصطفى خدابنده اويلى

مصطفى خدابنده اويلى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حميد شهريور آقبلاغ

حميد شهريور آقبلاغ

حقوق -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شيما طالبى

شيما طالبى

فيزيك مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
پرى گوهرى

پرى گوهرى

مديريت فرهنگي هنري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
على مشفقى

على مشفقى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زينب قارى جوشقانى

زينب قارى جوشقانى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسماعيل نعمتى

اسماعيل نعمتى

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سارا عسگرى

سارا عسگرى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سجاد سيفى

سجاد سيفى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حامد نيكدوست

حامد نيكدوست

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نيلوفر كريم نژاد قره كلك

نيلوفر كريم نژاد قره كلك

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهرا عزيزى

زهرا عزيزى

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاهره ستارى پورسخلوئى

طاهره ستارى پورسخلوئى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صادق قربانى

صادق قربانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محدثه اسدپناه

محدثه اسدپناه

مديريت فرهنگي هنري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زهرا محسنى

زهرا محسنى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه الوندى غياثوند

فاطمه الوندى غياثوند

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه قانعى استلخى

فاطمه قانعى استلخى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابوالفضل كريمى

ابوالفضل كريمى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه اميدى

فاطمه اميدى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مصطفى نوروزى دورباش

مصطفى نوروزى دورباش

مديريت صنعتي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عاطفه سليمان پور ليچائى

عاطفه سليمان پور ليچائى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمد مقدم

محمد مقدم

مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرشاد ناظريان پودينه

فرشاد ناظريان پودينه

فيزيك -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رقيه احمدى

رقيه احمدى

حسابداري -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مصطفى نانكلى

مصطفى نانكلى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حميدرضا ظهرابى

حميدرضا ظهرابى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فاطمه عليخانى

فاطمه عليخانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيد رسول اسعدى خسرويه

سيد رسول اسعدى خسرويه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ساناز نمانلوى بيگ

ساناز نمانلوى بيگ

زيست شناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عاطفه شجاعى على آبادى

عاطفه شجاعى على آبادى

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدرضا مظفرى

محمدرضا مظفرى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كوثر-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرناز ايمانى

فرناز ايمانى

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدرضا ميردار

محمدرضا ميردار

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرشته حاتم نژاد

فرشته حاتم نژاد

شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سارا طاعتى چماچايى

سارا طاعتى چماچايى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسين رحمانى

حسين رحمانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اميرمحمد حسن زاده

اميرمحمد حسن زاده

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -البرزقزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سارا سليمانى

سارا سليمانى

مديريت كسب وكارهاي كوچك -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
هانيه دمرچى لو

هانيه دمرچى لو

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مهدى نوروزى طرارى

مهدى نوروزى طرارى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مجتبى مراحمى

مجتبى مراحمى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
جاويد شمسى نژاد پشتيرى

جاويد شمسى نژاد پشتيرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهرى شمشاد

مهرى شمشاد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
حسين رضا نجارى لرد

حسين رضا نجارى لرد

زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهدى درون پرور

مهدى درون پرور

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ليلا شيرى

ليلا شيرى

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عاطفه كريم خانى

عاطفه كريم خانى

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اميررضا كيالشكامى

اميررضا كيالشكامى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بهاره سلمانى

بهاره سلمانى

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پويا صمدى

پويا صمدى

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حديث خوانسارى

حديث خوانسارى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي نيكان -تاكستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پيمان كورانى

پيمان كورانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عليرضا كماسى

عليرضا كماسى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ميلاد سياه منصورى

ميلاد سياه منصورى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسين نادرپور راسته كنارى

حسين نادرپور راسته كنارى

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محسن فلاح

محسن فلاح

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي اكباتان -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سجاد زمانى مهر

سجاد زمانى مهر

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمه سليمى

فاطمه سليمى

روزنامه نگاري -دانشگاه سوره -تهران -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شيما سهامى استلخى

شيما سهامى استلخى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدرضا حق پرست

محمدرضا حق پرست

اماروكاربردها-دانشگاه نيشابور-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سهيل غفورى

سهيل غفورى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حميدرضا يوسفى رودسرى

حميدرضا يوسفى رودسرى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مهدى عاشورى

مهدى عاشورى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سارا نظرى بابا اسكندرى

سارا نظرى بابا اسكندرى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بنيامين مددى

بنيامين مددى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي مجازي ايرانيان -تهران-مجازي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سميرا صادقى

سميرا صادقى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ميثم خان محمدى

ميثم خان محمدى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مائده شاكر اردكانى

مائده شاكر اردكانى

مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرزين تميمى

فرزين تميمى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فرنوش كاشانى

فرنوش كاشانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
سهيلا پورخسروى

سهيلا پورخسروى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سولماز حاتمى

سولماز حاتمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زهرا طاهرى

زهرا طاهرى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سميرا ملكى لنبر

سميرا ملكى لنبر

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نويد جهان بخش

نويد جهان بخش

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محدثه دهقانى سانيج

محدثه دهقانى سانيج

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مالك تيمورى

مالك تيمورى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صائب -ابهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ميلاد كاظمى

ميلاد كاظمى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهرا رحمانى صابر فرد

زهرا رحمانى صابر فرد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شاهين فتحى

شاهين فتحى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فائزه مقدم

فائزه مقدم

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قاسم پيشه جو

قاسم پيشه جو

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
جمشيد  آقاجانى

جمشيد آقاجانى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين-غيرانتفاعي

6سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
حديث صادقى

حديث صادقى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مريم شريفى

مريم شريفى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مائده طالبى

مائده طالبى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حوريه صباغيان

حوريه صباغيان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو-ساوه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مينا حاجى زاده

مينا حاجى زاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
على اكبر كاظمى

على اكبر كاظمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فرهمند-لاريجان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
على زارعى

على زارعى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي نيكان -تاكستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هانيه سنايى

هانيه سنايى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسماعيل طالبى

اسماعيل طالبى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سهيلا قنبرى فشى

سهيلا قنبرى فشى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سعيد نادر

سعيد نادر

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهزاد روشنى دل حسنى

بهزاد روشنى دل حسنى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ديبا رحمانى

ديبا رحمانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على رجايى

على رجايى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عليرضا ذاكريان بندكلائى

عليرضا ذاكريان بندكلائى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -البرزقزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بيتا دل آرام

بيتا دل آرام

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -البرزقزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پيمان كاظمى

پيمان كاظمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ميثم شعبان زاده مريدانى

ميثم شعبان زاده مريدانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی