رودهن

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر رودهن

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
زهرا جاهدى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 24
فاطمه محسنى انسانی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 5سال کانونی 63
فاطمه بساوند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 15
سيد مهدى سجاديان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 38
حانيه حسن نژادحطر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 48
مريم طلوعى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 22
مهديه رضايى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 3سال کانونی 57
فاطمه بلوكى سبزوار تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
فائزه حسن نژاد حطر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 49
مريم اكبرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 18
رضا ميوه ء ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
سيده مژگان حسينى لقب شفيعى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
سيده تينا هاشمى ریاضی مهندسي برق -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 2سال کانونی 33
فاطمه سادات حسينى قمى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 25
زهرا بايرنج تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 13
حامد بيدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5سال کانونی 76
مهسا خواجه نامقى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 34
فروزان نيازى انسانی مترجمي زبان عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 32
سيد حسين حسينى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
على بحر كاظمى انسانی علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
سينا ابراهيمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 3سال کانونی 64
فاطمه شهيدى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 22
مهناز معظمى ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 34
محمد مهدى مهدوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
غزاله شكرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 18
زينب مرادى لارمائى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 13
مليكا سويزى تجربی روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 24
معصومه زيبائى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 14
رضا تيموريان ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
فاطمه كرمى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
پرستو پورزكى روزبهانى ریاضی علوم قران وحديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 10
جواد عفت شعار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل اسلام آبادغرب) 1سال کانونی 19
سيد فاطمه موسوى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 21
فاطمه ستارى پور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 21
فردين چراغ داره تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
امير حسين اسدنيا شفيعى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 22
زهرا على پور تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 45
زهرا شريفى كلاكى تجربی زيست شناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 14
اميرحسين على يوسفى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 1سال کانونی 16
زهرا ترابى تجربی حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 13
مصطفى اربابى قلعه نوئى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 17
نگاره قربانى شفيعى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 2سال کانونی 35
شيوا ملكى تجربی زمين شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 15
دل آرام صادقعلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 4سال کانونی 54
محدثه گراوندى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 37
سيده فاطمه آقاميرى تجربی زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 21
نوشين وطن پرست تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم دانشگاه شاهرود (محل تحصيل پرديس كشاورزي دانشگاه) 1سال کانونی 21