پاكدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر پاكدشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
على سيرى انسانی كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 9
فاطمه صدرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 28
معصومه گودرزى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 26
سيما غفارى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
كيميا اژيراك هنر ارتباطتصويري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 5
فاطمه صدرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
زهرا معصومى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
دانيال كرابى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 22
فاطمه محمدى زرج آباد انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
مهران مرادى انسانی حقوق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
عادل خانى انسانی مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 24
الهام نورى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 33
نيلوفر خانجانى هنر نقاشي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
ناهيد داغمه چى فيروزجايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 47
سيدمحمد اسماعيلى انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
نيما تاجيك حصار امير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 74
هاجر آشورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 101
فاطمه سادات قدمگاهى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 13
حسن جعفرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 12
على ناطقى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 20
زهرا حسنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 62
نسيم سرميلى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 16
مهران نخستين ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 22
فاطمه تاجيك انسانی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 41
مهدى اكبرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
فاطمه خواجه صالحانى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 21
نسرين رشوند ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 19
ابوالفضل ابراهيمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 13
عاطفه احمدآبادى ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل دانشکده سلامت، ايمني و محيط زيست) 2سال کانونی 39
هما مرشدى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
محترم اسدى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
زهرا بوربور اژدرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 42
زهرا بازگلى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 8
نجمه صادقى هنر هنرهاي صناعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال کانونی 16
فائزه اسدى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
فاطمه الياسى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
مهدى رامشينى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 25
سيد حسين موسوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 15
زينب خالقى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 14
زينب خاورى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 5
فاطمه يوسفى زاد ماسوله انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
مهسا بهزاد ابراهيمى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 10
ليلا زنگنه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
فاطمه احمدى پازوكى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 1سال کانونی 17
حميدرضا برجعلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
فاطمه سنگ سفيد ریاضی مهندسي معماري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 2سال کانونی 44
مهدى ملوندى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
عليرضا مظاهرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 36
فرناز رضايى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
شقايق كربلايى پازوكى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 1سال کانونی 16
بهنام صمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 26
فرشاد اسفنديارى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
محمد سعيد افضلى ریاضی مهندسي ماشين هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 26
شقايق دلفانى ریاضی مهندسي معماري -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 9
رسول اسماعيلى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 24
مريم حسامى ذكايى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 34
ميلاد كمانكش تله جردى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
مينا جعفرى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
عليرضا محموديان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 16
مريم طالبى همت ریاضی مهندسي معماري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 14
عاطفه شوروزى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
محسن پيرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 35
عاطفه كرمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 35
فاطمه متقى چلكى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
مونا بيات ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 9
سمانه احمدى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 57
الهه پودينه دادى نژاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 5سال کانونی 70
فرهاد امينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 18
سجاد شكرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 15
زهرا شاه حسينى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 45
حسن ناطق ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 17
محدثه پيرهادى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 7
محمد امين احمديان فينى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 22
محمدمهدى رزمخواه شربيانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
محمدعلى اميرگان ریاضی مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 13
اشكان سرلك ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 16
فاطمه خسروابادى ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 25
آى ناز خوجه عزارى انسانی تاريخ -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
محمد جواد اسفنديارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
سينا دهقانى محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 26
عليرضا بامرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 20
پوريا شكوهى پور انسانی مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 23
حسين نوروزى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 23
فاطمه بوربور ریاضی حسابداري -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 11
زهرا سادات طباطبايى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 18
محمد جواد تشيعى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 9
كوثر لكزادرگى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 8
زهرا كريم زاده اويندين تجربی حسابداري -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 21
سالار رضائى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 19
نسيم معظمى گودرزى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
الهام جعفرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 18
زينب صفرزاده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 13
محمد بختيارى اركسى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 38
زهرا محمدى قچكنوى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 30
زهرا حسن ابادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 23
زينب قديرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 40
جعفر ابراهيم زاده چارى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 41
مائده شريفى خضرى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
سيداميرسامان دريابارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 3سال کانونی 41
مجتبى قربانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 35
فاطمه رحمت ابادى تجربی شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 1سال کانونی 18
دنيا رسوليان تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 5سال کانونی 62
محمد حياتى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 47
مهدى چوپانى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 32
نرگس كريمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 26
افشين رشوند زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 19
الهه شريفى حيزانى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 32
محدثه تاجيك انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 20
رقيه هويدا تجربی زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 22
فاطمه حنيفى انسانی مترجمي زبان عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 20
محدثه سيرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 16
مرجان خلخالى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) 1سال کانونی 8
شيما حسينى مقدم انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 13
شبنم ايلغارى تجربی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 38
فاطمه بيات ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 11
فاطمه سادات شاهچراغ تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 22
آرش شرقى دولت آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 4سال کانونی 69
على كلاته تجربی مديريت -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال کانونی 57
حانيه ارغيانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 4سال کانونی 92
فاطمه محمدى بايزيدى زبان زبان وادبيات تركي استانبولي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 12
لايقه دليرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 27
اميد نجفى مهدى پور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 9
ميلاد بيابانى وظيفه خورانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
عباس تاجيك شاهى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 3سال کانونی 49
سپيده سادات ميرجعفرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 4سال کانونی 51
شيما سادات موسوى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 22
پرستو فرهادى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
مهديه كيانى دلير ریاضی فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
نسترن عابدين نژاد انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 39
مليكا كرمانشاهى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 8
زهرا معصومى تجربی مديريت مالي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 34
فاطمه اسماعيلى ميان پشته انسانی حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 15
مجيد سليمانى تجربی زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 26
زهرا داوطلب ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 16
فاطمه صديقى تجربی شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 29
فاطمه آقائى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 26
مهسا همتى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
عاطفه غياثوند انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 8
مريم رحيمى تجربی شيمي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 35
فاطمه روستايى دره ميانه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 13
مهسا تاجيك ریاضی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي مهدي شهر) 1سال کانونی 16
زهرا قرائى فر تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) 2سال کانونی 34
زهرا حيدرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-نوبت دوم دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 24
مريم خانى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
مريم كرمى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
مهدى طايفه خانى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 7
نگار شمسى مورينه تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 35
معصومه جهانگيرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
عاطفه قهرمانلو تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 22
طاهره خامه پيله رود ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 18
مرجان بدرى ايده لو ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 13
فاطمه صبرى تجربی زمين شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
حسين زمانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 1سال کانونی 7
سعيد اسفنديارى تجربی شيمي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 18
نرگس كريمى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 17
فاطمه پارسا تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 5
زهرا اسدى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 23
داوود منصورى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
فاطمه شيرنيا تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
مطهره سلطانى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
فاطمه اكبرلو ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 11
فاطمه رسولى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 21
محمد گودرزى ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16
مصطفى فرامرزى تجربی زمين شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 10
محمد حسين مثبت شاهجوئى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 25
سيما قربان زاده تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16
محسن نورالهى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
الناز قره خان زاده دويل تجربی زيست شناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 20
مريم حاجى وند تجربی زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 2سال کانونی 12
على لطيفى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 33
على اصغر حبيب پور تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 20
مريم رحيمى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 31
ميترا لطيفى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 18
اميرحسين احمدى پازوكى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 35
مهديه كرمى تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 7
حسين اژينه تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 1سال کانونی 19
امير حسين پيلاتى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 1سال کانونی 20
زهرا پازوكى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 29
حسن ابراهيمى بلال تجربی زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 5
مهسا بيات تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 15
رضا عظيمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 1سال کانونی 12