لشت نشا

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر لشت نشا

سحر خيز فاطمه

سحر خيز فاطمه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
ترابى خشكرودى ليدا

ترابى خشكرودى ليدا

علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عزيزى گياشى الهه

عزيزى گياشى الهه

علوم ومهندسي اب -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محسن زاده آجى بوزه فاطمه

محسن زاده آجى بوزه فاطمه

روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدزاده برزگر

محمدزاده برزگر

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فضلى على آبادى

فضلى على آبادى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بهره ور

بهره ور

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
ركابدار

ركابدار

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شريفى توچائى

شريفى توچائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كوشيار-رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پورمجيب

پورمجيب

مهندسي مكانيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نقى زاده نوحدانى

نقى زاده نوحدانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مومنى ليچاهى

مومنى ليچاهى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي كوشيار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
يزدانى ساداتى

يزدانى ساداتى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دقت كار

دقت كار

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رمضان زاده توچاهى

رمضان زاده توچاهى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مهرانچى چنانى

مهرانچى چنانى

زيست شناسي سلولي مولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی