لاهيجان

قبولی های کنکور سراسری سال 93 شهر لاهيجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پورميربابائى سيدشايان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 64
مرتضائى امير حسين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 8سال کانونی 142
كريمى مريدانى مازيار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 8سال کانونی 135
جعفرى سيده زهرا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 71
دوستدار صنايع هومن تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 60
داداش پور رودبنه الهه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 48
مهدى نژاد ثابت سيدعرفان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 60
وكيلى صادقى عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
كهنسال كريم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 53
آورجه معصومه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 27
چهرآراء لفمجانى معصومه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 29
غلامحسين پور آستانه الهام تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 22
اسماعيل زاده كنفگورابى سيده ندا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 16
هادوى فاطمه زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 19
عوضى مالفجانى يلدا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
سلامت منش سيد عليرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 5سال کانونی 88
تراب پرهيز سپهر ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 7سال کانونی 94
فتحى زاده ياسمن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 48
صفرى كوشالى سينا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 6سال کانونی 78
اسمعيل زاد تارا ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 48
پرمهر يابنده رضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 73
ظهرى الميرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 41
رفيعى هامون تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 6سال کانونی 104
صفرپور بازكيائى ماهان ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 42
صفرى نيما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 54
رهنورد كرباسدهى فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 6سال کانونی 98
على دوستى اصيل نوبيجار عليرضا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 54
ملائى ششكل عطريه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال کانونی 93
رضوان فرناز تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 51
داداش پور محمدحسين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 41
گنجه خسروى سحر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 40
فتاحى مسرور فرناز ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 76
ميرمويد سيدارسطو تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 82
تقى زاده چيرانى امين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال کانونی 96
وردست سجاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 28
حسين نژاد سليمى آصف ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 59
روحى پور سينا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 65
محمدزاده امين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 53
شكرى اشكرميدانى محمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 55
گل زارى مريم تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 66
حقيقت طلب سرشكه سيدرضا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 16
ستوده پيماء سامان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 7سال کانونی 120
راجى مهتاب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 65
اصغرنژاد معصومه ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 57
حبيب نيا سبا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 62
عابدى نژاد ليلى محدثه انسانی حقوق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 23
بلوكى مطهره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 77
امينى ديلمانى رقيه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 17
نجفى نوروزمحله پژمان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 33
زيرك غلامحسين نيا كاويان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 74
قريب زكيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-مجازي و بين الملل-محل تحصيل بندرانزلي دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت - پرديس خودگردان 5سال کانونی 93
رنجبر فرخى راتين تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 7سال کانونی 127
مجابى محمد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 48
سيار سهيلا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 5سال کانونی 77
صالحى نجف آبادى فاطمه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 6سال کانونی 76
پورمحمد ابوالقاسم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 37
پورآقاجان نغمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 5سال کانونی 60
تهمك فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 27
راحت طلب فاطمه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 22
زريابى محمد هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 9
ملك زاده لشكريانى آرمان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 6سال کانونی 95
عاشورى شرفشاده سينا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 37
حسين پور الهام تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 43
آداشى سمانه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 38
قربانى زهرا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان 1سال کانونی 7
كيافر محمدرضا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 31
شمس معطر برديا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 8سال کانونی 119
نيك روشن منا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 40
قربان پژند مرضيه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 18
رضاپور كجيدى رقيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 30
صادقى دستك آرزو تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 56
اقبال طيبه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
فاطمى چوكامى پويا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 55
وارسته نژاد غزاله انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 47
خداجو دهشال سعيد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 25
محمدنژاد كوثر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 20
حبيبى ماچيانى سهيل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 44
فلاح شجاعى سعيد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 53
فكرى فائزه تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 36
جلالى زاده كيوان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 40
كهن پور تميجانى كيان ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان دانشگاه تهران 3سال کانونی 60
مهدى دوست رودبنه محدثه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
فقيه شجاعى سالار تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 19
كاظمى رودسرى پريسا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 5سال کانونی 68
على پور مرتضى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال کانونی 83
خندان املشى رقيه ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال کانونی 49
عاشوريان محمدجواد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه-بومي استان هرمزگان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 36
گيلانى سيدمجتبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 60
كريمى پاشاكى معصومه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
فرامين لشكريان مجتبى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 57
قلى پور ارباستان زينت انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 18
رحمتى خوبده مهسا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 6سال کانونی 104
نوبخت گيلاركشى ساجده تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 29
سهرابخان محمد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 8سال کانونی 83
رفيعى محبوبه انسانی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
تقواى نخجيرى احسان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان گيلان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران 2سال کانونی 45
حسينى دستك سيده زهرا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 24
جشان ميلاد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 81
بهرامى سبحان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 6سال کانونی 77
زارع پور كليشمى آرمين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 76
اميدوار سياهكل محله مريم السادات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-مجازي و بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان 1سال کانونی 19
تقوى فلاح پور زينب تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 3سال کانونی 30
مباشر امينى مهدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال کانونی 97
رحيمى سالكويه حميدرضا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 5سال کانونی 98
سميع پور عليرضا ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-شبانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 9
خدمتگذار ثابت قدم مريم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه گيلان - رشت 5سال کانونی 66
طيران سيدانى زينب تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 84
كهن سال لاخانى فرزانه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 16
پورمحمد شيرجوپشت حميد ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 26
منتظرى فشتالى نرجس تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 15
پورنصير احمد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر) دانشگاه گيلان - رشت 8سال کانونی 119
بخشى كياكلايه فاطمه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 33
ضابط شيخانى ابوالفضل تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 37
بهمنى تاجانى شهلا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 22
خاكسار تاسنده زينب انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
عاشورى توستانى ريحانه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 65
معصومى بالاشادهى خديجه تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 13
پرندوش نيوشا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-مجازي و بين الملل-محل تحصيل بندرانزلي دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت - پرديس خودگردان 6سال کانونی 104
پوراسمعيل فوشازده ميلاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 69
محمدى دموچالى معين تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 56
متين ريحانه تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
عبدالرحيم پور هروى ايمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-مجازي و بين الملل-محل تحصيل بندرانزلي دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت - پرديس خودگردان 2سال کانونی 10
رحيمى دوست مهزيار تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
انصارى داريان فاطمه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 40
نراقى تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 49
رجبى چالكياسرى عرفان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-شبانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 34
ربيعى سادات محله حسن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 37
اكبرى مرضيه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 12
هوسمى نيلوفر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 20
رحيمى بيدرونى سمانه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-مجازي و بين الملل-محل تحصيل رامسر دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 2سال کانونی 38
معصوم زاده حسن كياده عليرضا ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه-محل تحصيل پرديس فومن گيلان دانشگاه تهران 8سال کانونی 113
پاكزاد حامد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر) دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 37
قانع ملاطى عارفه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 70
خالق پرست سرشكه امير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
تيربخش آفرين ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 5سال کانونی 59
عبيرى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 54
ميرفلاح سيده نيلوفر تجربی شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 37
نورى رقيه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 6سال کانونی 87
ميربلوكى ثابت فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 61
زارع كار مشكله فاطمه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 32
اجدادى كوثر تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 16
معصومى زهنده فاطمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 27
عزيزيان فاطمه تجربی زيست شناسي سلولي مولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
زارع زاده ياسمن ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر) دانشگاه گيلان - رشت 5سال کانونی 65
خوشدل آستانه هانيه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 56
ساجدى كنفى نازنين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر) دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 26
محبوب كنفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل رشت- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 22
صديقى فائزه تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 17
نباتچى احمدى ويدا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه-محل تحصيل آمل دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 62
ذوقى توانا سمانه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 53
شعبانى كوه بنه يگانه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 7سال کانونی 94
رنجبر شيخانى عليرضا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-نيمسال دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 21
رضاپور نسا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 23
حبيبى مقدم بازكيائى سپيده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 37
سليمى مجد منا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 43
زاهد نخجيرى منا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 3سال کانونی 35
مجيدى نيلوفر زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-شبانه-محل تحصيل پرديس تبريز دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
محمودى خوش چهره پگاه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 74
ذوقى متينه انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گيلان -رشت-شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 39
محبى راد محمد تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 5سال کانونی 53
رنجبر خوبده زهرا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 21
ضيائى قزوينى عليرضا انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 46
حسينى آريان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 15
پورهاشم تبريزى پرى ناز ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 41
نظرى لفمجانى فروزان تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
خليل زاده پريسا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 22
قربانى رضوانه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 29
طوافى فاطمه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 25
رفيع جهانديده مهشيد ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 34
جهان بين مراددهنده هادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 83
قنبرى سالومحله مينا تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
فردى شيجانى مجيد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 80
شفاعى دهكائى فاطمه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 53
عاجلى اميرحسين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 67
خواسته رامين ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر) دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 23
بلوك نژاد ناصرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 33
بيباك ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گلستان -گرگان-شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 4سال کانونی 79
نورحسينى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 16
باقرى لفوت ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال کانونی 68
قوامى لاهيجى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 6سال کانونی 87
محمدى كوشاهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 15
رحيمى محسنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 32
خورمهر ذاكله برى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 27
آخامى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه-محل تحصيل اسلام آباد غرب دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 31
زمانى فرد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 18
سعادت ميرقديم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 14
موسى نياى زارع تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 36
اكبرى نژاد پايين محلگى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه-محل تحصيل علي آبادكتول دانشگاه گلستان - گرگان 5سال کانونی 69
حديدى سياهكل تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل رشت دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 43
نوروزى وحيد ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل شرق گيلان (رودسر) دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 73
رضائى فر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل رشت-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 38
شمسى نيا ديوشلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 24
شعبانى كوه بنه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 46
فضلى پور ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-شبانه-محل تحصيل كبودرآهنگ دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 40
اسماعيل زاده آهندانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 49
آرزومند اميدى لنگرودى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 5سال کانونی 61
محمدى لشكريانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 22
سيدكريمى لنگرودى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 64
پدرپور واجارگاه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل رشت-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 20
بذرى شرفشاده ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 14
فكرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 80
خوش سيماء بازكيائى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 31
خوشحال كوشالى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 23
مهرنوش گلسفيد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل لنگرود دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 39
كاظم نيا ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
صابر بازكياگورابى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گنبد-روزانه-محل تحصيل مينودشت دانشگاه گنبد 2سال کانونی 37
عبدالهى سياهگورابى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 64
ذكرياپور درگاه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 62
نصرالهى گيسلى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه-محل تحصيل سرايان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 15
باباپور نوروز محله ریاضی مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال کانونی 39
رحيم نژاد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 12
بحركاظمى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
نيروشم ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 5سال کانونی 54
نژاداحمدپور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-شبانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 15
زبردست تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-مجازي و بين الملل-محل تحصيل بندرانزلي دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت - پرديس خودگردان 6سال کانونی 105
علائى جوردهى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 5سال کانونی 77
مسافركنارسرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 34
على بابائى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 13
محمدميرزائى عين شيخ تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 72
شريفى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
عزيزى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
باقرى تجربی شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 42
عابدين پور ياسرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
دادخواه كوچكى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 9
خوشدل راد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 24
كيائى جمالى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 54
قديمى گرمجانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 15
غلامى درگاه ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه-محل تحصيل نمين دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
مهجوبيان لنگرودى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 4سال کانونی 83
زمانيان ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 5
كريمى پور تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
آجنگان تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
نجفى لسكوكلايه تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 22
يوسفى گسكرى محله تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه سمنان-شبانه دانشگاه سمنان 6سال کانونی 106
خرم تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 24
پورناظرى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل صومعه سرا دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 86
غلام زاده ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 5سال کانونی 57
استوار تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 75
حسن زاده عباس آباد تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
آقاجانى خواه تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 59
اصغرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 23
حسينى مقدم تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 23
رمضانى سرچشمه تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 6سال کانونی 83
عبادى پور تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 7
بختيارى بخت آزما تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل صومعه سرا دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
محمدى سرشت تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل صومعه سرا دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
ثابت تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 40
هماى نيكفر ریاضی شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-شبانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 47
عموئى بيجائيه ریاضی علوم ومهندسي اب -مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه مركز آموزش عالي كاشمر 1سال کانونی 18
على محمدى اشيانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 42
برجى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
مذنبى تجربی مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه-محل تحصيل صومعه سرا دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
كريمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
سيدنژاد لاكمه سرى ریاضی فيزيك -دانشگاه بيرجند-شبانه دانشگاه بيرجند 4سال کانونی 63
ملكى شيرترى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 34
باانصاف تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه زنجان-شبانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 31
كنعانى سرچشمه تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 17
يوسفى پور شاده سرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 36
فرمان بر بى ريا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 29
صادق حسنى تجربی شيمي -دانشگاه زابل-شبانه دانشگاه زابل 5سال کانونی 62
كيان مهر تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شاهرود-روزانه-محل تحصيل بسطام واقع در 7كيلومتري شاهرود دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 7